Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

05.05.2021

Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

 • Dienvidu iela 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 006 0113, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64130060113, kopējo platību 0,7350 ha.

Sākumcena - 20509 euro, solis - 500 euro, nodrošinājuma maksa – 2050,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900;

 • Celtnieku iela 9, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 002 0143, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64130020143, kopējo platību 0,1448 ha.

Sākumcena - 18569 euro, solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1856,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900;

 • “Ezeriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0148, kas sastāv no trīs zemesgabaliem ar kopējo platību 14,84 ha - ar kadastra apzīmējumu 64860040096 platību 6,84 ha, ar kadastra apzīmējumu 64860040117 platību 6,24 ha un ar kadastra apzīmējumu 64860040157 platību 1,76 ha.

Sākumcena - 31169,00 euro, solis - 500 euro, nodrošinājuma maksa - 3116,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;

 • “Gobzemji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 010 0058, kas sastāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860100017 ar kopējo platību 4,61 ha.

Sākumcena - 13869,00 euro, solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa - 1386,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;

 • “Puriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0145, kas sastāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860040077 ar kopējo platību 2,08 ha.

Sākumcena - 5069,00 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 506,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;

 • “Rāceņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0138, kas sastāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860040059 ar kopējo platību 5,88 ha.

Sākumcena - 11869,00 euro, solis - 500 euro, nodrošinājuma maksa - 1186,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;

 • “Stumbri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 005 0108, kas sastāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860050077 ar kopējo platību 1,17 ha.

Sākumcena - 4769,00 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 476,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;

 • “Tīrumi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0150, kas sastāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860040116 ar kopējo platību 14,39 ha.

Sākumcena - 28869,00 euro, solis - 500 euro, nodrošinājuma maksa - 2886,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;

 • “Trauciņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0151, kas sastāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860040211 ar kopējo platību 3,51 ha.

Sākumcena - 7669,00 euro, solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa - 766,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;

 

Pāvilostas novada pašvaldība rīko (otrās kārtas) elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

 

 • “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6496 004 0236,  kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960040236  ar kopējo platību 0,6706 ha

Sākumcena - 2615,00 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 261,50 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, tel. Nr.29183648

 

 • “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6496 003 0178,  kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960030178  ar kopējo platību 1,52 ha

Sākumcena - 4775,00 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 477,50 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, tel. Nr. 29183648

 

 • “Kupši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 015 0143,  kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860150143  ar kopējo platību 0,0911 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 64860150143001 un šķūni ar kadastra apzīmējumu 64860150143002.

Sākumcena - 7182,00 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 718,20 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle tel. Nr. 63453658

 

     Samaksa par pirkumu - 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

     Izsolei pretendenti var reģistrēties no 31.03.2021. plkst.13.00 līdz 20.04.2021. plkst. 23.59, https://izsoles.ta.gov.lv.

        Izsole sākas 31.03.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 30.04.2021. plkst.13.00.

    Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Pāvilostas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

      Atsavināšanas metode - elektroniska izsole izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

       Tālr. uzziņām 63498261, 63453658.

      Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 31.03.2021. izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonām, kas norādītas katram izsoles objektam.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

                                                              - “Bramaņi”, Vērgales pagastā

                                                              - “Kupši”, Sakas pagastā

 

Nekustamo īpašumu VĒRTĒJUMI

 

 

 

« Atpakaļ