Otrdiena, 23.10.2018
Daina, Dainida, Dainis

Komunālās saimniecības

PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS

 
KONTAKTINFORMĀCIJA
Pašvaldības SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”
Reģ. Nr. 42103054283 

E-pasts: pavilosta.ku@apollo.lv

Adrese: Stadiona iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466
 
NORĒĶINU KONTU REKVIZĪTI
A/S Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV11HABA0551030362759
 
A/S DNB banka
SWIFT kods: RIKOLV2X 
Konts: LV72RIKO0002013197143
 

   valdes loceklis Oskars Vērnieks    26412942

 

                             grāmatvede    63498236

 
ēku un apsaimniekojamās teritorijas    63498236; 29725727 pārzine                                                    

 
Uzstādīt vai nomainīt ūdens patēriņa skaitītājus
Lai uzstādītu vai nomainītu ūdens patēriņa skaitītājus,  ierodieties personīgi SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”,  vai zvaniet : 63498236, 26412942; 29725727
 
Sākt lietot centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus
Lai sāktu lietot  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” sniegtos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, ja ir veikts pieslēgums pie centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ir jānoslēdz līgums ar  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”.
 
Pakalpojumu līgums par pakalpojumu sniegšanu privātmājai 
Topošajam klientam ir jāierodas SIA” Pāvilostas komunālais uzņēmums” tā pieņemšanas laikos ar sekojošiem dokumentiem:
1.   iesniegums brīvā formā ;
2.   personu apliecinošs dokuments;
3.   īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta vai nomas līguma kopija;
4.   izziņa par deklarētajām personām īpašumā.
Pēc dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots līgums, kuru parakstīs jaunais klients un  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”. Viens līguma eksemplārs glabāsies pie klienta, bet otrs – pie pakalpojuma sniedzēja.
 
Juridiskām personām:
Topošajam klientam ir jāierodas SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” tā pieņemšanas laikos ar sekojošiem dokumentiem:
1.   iesniegums brīvā formā;
2.   uzņēmuma komercreģistra apliecības kopija;
3.   izziņa no komercreģistra par pārstāvības tiesībām;
4.   nepieciešamības gadījumā - pilnvaras;
5.   īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta vai  nomas līguma kopija;
6.   rakstiska informācija par objektu pamatdarbības veidu un objektu saraksts;
7.   uzņēmuma rekvizīti.

Pēc dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots līgums

 
 
Rēķinu saņemšana
Klientiem, kuri norēķinās saskaņā ar rēķiniem, rēķinu par iepriekšējā mēneša patēriņu saņem ne ātrāk kā sākot ar nākamā mēneša 10. datumu. Klientam ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu: elektorniski savā  e-pastā vai papīra formātā savā pasta kastītē. Rēķinu saņemšana elektroniski ir bezmaksas pakalpojums. Lai mainītu esošo rēķina saņemšanas veidu, klientam jāsazinās, rakstot e-pastu uz: pavilosta.ku@apollo.lv
 
Parādu atmaksa
Gadījumos, kad klientam ir izveidojies parāds, SIA "Pāvilostas komunālais uzņēmums” piedāvā iespēju parādu atmaksāt pakāpeniski, turklāt bez soda procentiem.
Par parāda atmaksas kārtību ir jāslēdz vienošanās, ierodoties personīgi  Stadiona ielā 8, Pāvilostā, SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”.
 
Par SIA "Pāvilostas komunālais
uzņēmums" sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties:
  • Pāvilostas novada pašvaldības kasē (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) tās  pieņemšanas laikos;
  •  banku filiālēs;
  • veicot pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību;
  • jebkurā citā komunālo maksājumu pieņemšanas vietā.
 

Pakalpojumu cenas skatīt šeit: PAKALPOJUMI

 


 

VĒRGALES KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

{C}{C}{C}{C}
 
 
KONTAKTINFORMĀCIJA
 
Pašvaldības SIA “Vērgales komunālā saimniecība”
Reģ. Nr. 42103044590, PVN reģ. Nr. LV42103044590
 
E-pasts: vergaleks@inbox.lv
Adrese: “Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV 3463
 
Amati:
Valdes loceklis IVARS LAPIŅŠ, mob. tālrunis 29345905,
Galvenā grāmatvede SIGITA VITRUPA, tālrunis 63490756
Lietvede-kasiere ANITA KRAUZE, tālrunis/fakss 63490845
 
 
NORĒĶINU KONTU REKVIZĪTI
A/S SWEDBANK
SWIFT: kods HABALV22
Konts: LV54HABA0551028304130
 
A/S SEB
SWIFT: kods UNLALV2X
Konts: LV72UNLA0012001609010
 

{C}{C}{C}
 
 

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE