Trešdiena, 24.04.2024
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

Komunālās saimniecības

PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS

 
KONTAKTINFORMĀCIJA
Pašvaldības SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”
Reģ. Nr. 42103054283 

E-pasts: pavilosta.ku@apollo.lv

Adrese: Stadiona iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466
 
NORĒĶINU KONTU REKVIZĪTI
A/S Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV11HABA0551030362759
 
A/S DNB banka
SWIFT kods: RIKOLV2X 
Konts: LV72RIKO0002013197143
 

 

 valdes loceklis Oskars Vērnieks  26412942

 

 grāmatvede  63498236

 

ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine 63498236; 29492595

                                


Uzstādīt vai nomainīt ūdens patēriņa skaitītājus

Lai uzstādītu vai nomainītu ūdens patēriņa skaitītājus, ierodieties personīgi SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”,  vai zvaniet: 63498236, 26412942;

 

Sākt lietot centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus

Lai sāktu lietot  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” sniegtos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, ja ir veikts pieslēgums pie centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ir jānoslēdz līgums ar  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”.

 

Pakalpojumu līgums par pakalpojumu sniegšanu privātmājai 

Topošajam klientam ir jāierodas SIA” Pāvilostas komunālais uzņēmums” tā pieņemšanas laikos ar sekojošiem dokumentiem:

 1. iesniegums brīvā formā;
 2. personu apliecinošs dokuments;
 3. īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta vai nomas līguma kopija;
 4. izziņa par deklarētajām personām īpašumā.

Pēc dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots līgums, kuru parakstīs jaunais klients un  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”. Viens līguma eksemplārs glabāsies pie klienta, bet otrs – pie pakalpojuma sniedzēja.

 

Juridiskām personām:

Topošajam klientam ir jāierodas SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” tā pieņemšanas laikos ar sekojošiem dokumentiem:

 1. iesniegums brīvā formā;
 2. uzņēmuma komercreģistra apliecības kopija;
 3. izziņa no komercreģistra par pārstāvības tiesībām;
 4. nepieciešamības gadījumā - pilnvaras;
 5. īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta vai  nomas līguma kopija;
 6. rakstiska informācija par objektu pamatdarbības veidu un objektu saraksts;
 7. uzņēmuma rekvizīti.

Pēc dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots līgums

 

Rēķinu saņemšana

Klientiem, kuri norēķinās saskaņā ar rēķiniem, rēķinu par iepriekšējā mēneša patēriņu saņem ne ātrāk kā sākot ar nākamā mēneša 10. datumu. Klientam ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu: elektorniski savā  e-pastā vai papīra formātā savā pasta kastītē. Rēķinu saņemšana elektroniski ir bezmaksas pakalpojums. Lai mainītu esošo rēķina saņemšanas veidu, klientam jāsazinās, rakstot e-pastu uz: pavilosta.ku@apollo.lv

 

Parādu atmaksa

Gadījumos, kad klientam ir izveidojies parāds, SIA "Pāvilostas komunālais uzņēmums” piedāvā iespēju parādu atmaksāt pakāpeniski, turklāt bez soda procentiem.

Par parāda atmaksas kārtību ir jāslēdz vienošanās, ierodoties personīgi  Stadiona ielā 8, Pāvilostā, SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”.

 

Par SIA "Pāvilostas komunālais uzņēmums" sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties:

 • Pāvilostas novada pašvaldības kasē (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) tās  pieņemšanas laikos;
 • banku filiālēs;
 • veicot pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību;
 • jebkurā citā komunālo maksājumu pieņemšanas vietā.

 

Pakalpojumu cenas skatīt šeit: PAKALPOJUMI

 


 

VĒRGALES KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

 
 
KONTAKTINFORMĀCIJA
 
Pašvaldības SIA “Vērgales komunālā saimniecība”
Reģ. Nr. 42103044590, PVN reģ. Nr. LV42103044590
 
E-pasts: vergaleks@inbox.lv
Adrese: “Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV 3463
 
Amati:
Valdes loceklis IVARS LAPIŅŠ, mob. tālrunis 29345905,
Galvenā grāmatvede SIGITA VITRUPA, tālrunis 63490756
Lietvede-kasiere ANITA KRAUZE, tālrunis/fakss 63490845
 
 
NORĒĶINU KONTU REKVIZĪTI
A/S SWEDBANK
SWIFT: kods HABALV22
Konts: LV54HABA0551028304130
 
A/S SEB
SWIFT: kods UNLALV2X
Konts: LV72UNLA0012001609010
 

SIA „VĒRGALES KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”

KOMUNĀLO PAKALOJUMU TARIFI

Pakalpojumu nosaukums

Mērvienība

Tarifs

EUR (ar PVN)

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.354 prot.102 2§ par apkures tarifu:

Siltumapgādes tarifs

EUR/MWh

65,57 EUR+12% PVN=73,44 EUR     

Apstiprināti ar 2018.gada 20.decembra Pāvilostas novada domes lēmumu protokols Nr.15.,8. §):

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

EUR/m3

1,01 EUR+ 21% PVN=1,22 EUR   

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

EUR/m3

1,14 EUR + 21% PVN= 1,38 EUR  

Pēc uzņēmuma kalkulācijas pamatojoties uz SIA „EKOKurzeme”noteiktu tarifu 2019.gadam:

Atkritumu izvešana EUR/1 cilv.: 1,70 EUR+21% PVN=2,06 EUR

 
PAKALPOJUMU CENAS
 

Pakalpojumu nosaukums

Mērvienība

Cena EUR

(bez PVN)

Kopā EUR

(ar 21%PVN)   

Apstiprinātas ar 2018.gada 27.novembra Pāvilostas novada domes lēmumu, Protokols Nr.14.,8.§:

Komunālā mašīna B-KM

EUR/st

19,35 EUR    

23,41 EUR 

Komunālā mašīna un rotējošo pļaujmašīnu

EUR/st

23,10 EUR  

27,95 EUR 

Komunālā mašīna un ekskavatora iekārta Mikrus -7T

EUR/st

23,00 EUR 

27,83 EUR   

Komunālā mašīna un ekskavatora iekārta Mikrus-7T ar piekabi

EUR/st

23,70 EUR

28,68 EUR 

Kravas furgons Ford Transit

EUR/km

0,80EUR 

0,97 EUR 

Dārza traktora-zālāju pļaušana             

EUR/ st

14,70 EUR 

17,79 EUR

Trimmeris

EUR/ st

9,45 EUR 

11,44 EUR

Santehniķis-strādnieks

EUR/ st

7,85 EUR

9,50 EUR

*PVN nodoklis maksājams atbilstoši normatīvajiem aktiem.