Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

2011.gads

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

 
     Decembra nogalē, 29. decembrī,  bibliotēkā uz pasākumu bija pulcējušies Pāvilostas Bērnu / Jauniešu žūrijas eksperti. Čaklie eksperti, kuri beiguši lasīt grāmatas tika pie balviņām, pārējiem jāpasteidzas izlasīt grāmatas līdz galam.
    Laiks mūs nelutināja, bija jādodas laukā veikt dažādus uzdevumus un jānokļūst līdz muzejam. Muzejā apskatījām izstādi ”Eglīšu mode”, kā arī muzeja vadītāja iepazīstināja ar muzeja darbinieku darbu- kā notiek krājuma glabāšana, kā muzeja krājums tiek ievadīts kopkatalogā un citas interesantas lietas. Bērni ar interesi piedalījās konkursā, kur vajadzēja atpazīt dažādus eksponātus un bildes.
    Protams, uzvarēja draudzība. Noslēgumā cienājāmies ar svētku kūku un saldumiem!
    Paldies par sadarbību muzeja darbiniecēm Irinai, Larisai, Edītei, Birutai Pīragai un Initai Zingnikai.
 
 
 
 
 
 
 

 
RUNCIS FRANCIS BIBLIOTĒKĀ

    8.decembrī Pāvilostas bibliotēkā ciemojās dzejnieks Uldis Auseklis un komponists Uldis Fridrihsons.

     Dzejnieks izdevis daudzus dzejoļu krājumus gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī tulkojis krievu dzejnieku darbus. Viens no galvenajiem Ulda Ausekļa dzejoļu varoņiem ir runcis Francis. Daudzus Ulda Ausekļa dzejoļus dziesmām izmantojis komponists Uldis Fridrihsons.
    Uldis Auseklis par dzejas rakstīšanu saka: „Dzejoļus rakstīt ir ļoti atbildīgs darbs…. Esmu pateicīgs vietām un stundām, kas dāvājušas man dzejoļus. Ir vietas, kuras tev uztic savas gaismas spēles, savus putnus, savu vientulību, debesis, puķes, nojautas vai ūdeni māla krūzē un dāvā steidzīgus, bet labus un radošus mirkļus.”

   Šogad Bērnu žūrijā ir iekļauta viena no dzejnieka grāmatām ” Runcis Francis jeb Pasaule sēd uz velosipēda”, līdz ar to pasākumam piesaistījām Pāvilostas kultūras nama pašdarbniekus ar pulciņu vadītājām Aiju Gertsoni un Maritu Hornu.

    Bērni savlaicīgi bija gatavojušies un mācījušies dzejnieka dzejoļus un dziesmas. Ciemiņi ļoti atzinīgi novērtēja bērnu sniegumu. Pēc tam dzejnieks pats, demonstrējot fenomenālu atmiņu, skaitīja savus dzejoļus no galvas un komponists dziedāja dziesmas ar dzejnieka vārdiem, dziedāšanā iesaistot visu publiku. Bērniem ļoti patika!

    Paldies pulciņu vadītājām Aijai Gertsonei, Maritai Hornai, šoferim Dainim un visiem pašdarbniekiem.

   Pasākumu ļoti čakli apmeklēja PII” Dzintariņš” bērni ar audzinātājām un auklītes. Paldies par atsaucību un piedalīšanos pasākumā!

 

  
 
 
 

 


 

Biežie ciemiņi

 

       Bieži ciemiņi Pāvilostas bibliotēkā ir rakstnieks Ēriks Kūlis un aktieris Jānis Kuplais. Rakstnieks latviešu lasītāju auditorijā ir iecienīts kā labs stāstnieks nu jau gluži vai pusi gadsimta (pirmā publikācija 1962.gadā). Latvijā izdoto darbu krājumā vairāk kā 30 grāmatu pieaugušajiem un bērniem. Viņa prozas meistara stils saista ar valodas ritējumu, episki tvertu ikdienas dzīves skatījumu, konkrētību, interesantu raksturu tēlojumu un patīkami ironisku stāstītāja skatījumu uz pasaulē notiekošo.
       Decembra sākumā viesojoties bibliotēkā iepazīstināja ar jauno grāmatu „ Mana Anete mersedesā” un citiem darbiem, to fragmentus lasīja aktieris Jānis Kuplais.
     Šajā tikšanās reizē rakstnieks Pāvilostas bibliotēkas lasītājiem uzdāvināja grāmatu „ Mūsu mīlestības krāsas”. Rakstnieka grāmatas ir ļoti pieprasītas bibliotēkā.
     Arī šo mūsu novadnieka Ērika Kūļa darbu, tāpat kā viņa daiļradi kopumā, caurstrāvo neizsīkstoša labestība un vitalitāte, sirsnīgs un neaizskarošs humors, aizraujošs sižets, cilvēciski un dabiski tēli. Ēriks Kūlis sarakstījis vairāk nekā 30 grāmatas.
 

 


ĶIRBJU BALLE
 
Ķirbis — pasaules lielākā oga — ir neizsīkstošs veselības avots. Ķirbji ir ne tikai garšīgi, bet arī dziednieciski. Šajā par auglības simbolu uzskatītajā dārzenī ir maz kaloriju un daudz vitamīnu un tieši tāpēc jau otro gadu Pāvilostas bibliotēkā notiek rudens ogai ķirbim veltīts pasākums. Pasākums tapis ar ķirbju audzētājas Dainas Jēkabsones iniciatīvu, kura pamudināja rīkot šādus svētkus.
Bija gan dejas, gan jaunas idejas gardu ēdienu pagatavošanai. Šoreiz ar savu pieredzi ķirbju ēdienu gatavošanā dalījās 7 saimnieces: Daina Jēkabsone, Melita Špickopfa, Anda Bērziņa, Biruta Jemberga, Zane Arāja, Elīna Horna, Mairita Vītola. Degustējot ķirbju ēdienus, pasākuma apmeklētāji neskopojās ar uzslavām un atzinīgi novērtēja saimnieču veikumu. Bija gardi!
Nominācijā „Lielākais ķirbis” pateicību saņēma ķirbja īpašnieks Zigmunds Vilnis, savukārt par interesanto un daudzveidīgo ķirbju īpašnieci žūrija atzina Dainu Jēkabsoni, bet par simpātiskāko ķirbju īpašniecēm - Gabrielu Vagotiņu - Vaguli un Indru Popkovu.
Paldies Gabrielai un Gunai Vagotiņām- Vagulēm par muzikālo priekšnesumu, danču meistarei Daigai Cābelei un smagās ražas piegādātājam Dainim Vītolam.
Paldies visiem, kuri piedalījās šī pasākuma tapšanā un izstādes veidošanā: Sandrai Teterei, Baibai Blaubārdei, Mirdzai Jansonei , Edītei Biģelei, Initai Zingnikai, Veltai Vītolai, Velgai Freimanei, Birutai Jembergai, Lidijai Ungurei.
 
 


 BĒRNU ŽŪRIJA  - 2011
 
      Klāt pavasaris un kopā ar to - Bērnu žūrija 2011! Šogad Bērnu žūrija tiek paplašināta, piedāvājot arī jauniešu literatūru, tātad - klāt Bērnu/ Jauniešu žūrija!
       Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un Valsts Kultūrkapitāla fondu jau divpadsmito gadu visā valstī īsteno lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu žūrija”, kurā var iesaistīties ikviens bērns/jaunietis no 1.- 12.klasei. Šogad tas ir jaunums, ka arī vidusskolas jaunieši var iesaistīties lasīšanas maratonā un vērtēt jaunās grāmatas.
Piedalies arī Tu lasīšanas maratonā! Sīkāka informācija novada bibliotēkās.
Bērnu žūrijas 2011 grāmatu kolekcija:
1. – 2.klase
Cellere, Elizabete. Kima var būt stipra..
Vīslanderi Juja un Tūmass. Mūmammas pavasara.
Auseklis Uldis. Runcis Francis, jeb, Pasaule sēd uz velosipēda.
Tatu un Patu ērmīgās ierīces.
Cielēna Māra. Deguns debesīs.
3. - 4.klase
Rauda Pireta. Princese Skella un Leta kungs
Zandere Inese. Princešu piedzīvojumi.
Olte Māris. Matīsa piedzīvojumi mežā : aizraujošs zēna ceļojums Latvijas mežos.
Cielēna Māra. Princese Aurēlija un kokspoki.
Zvirgzdiņš Juris. Mufa : Stāsts par Āfrikas balto degunradzēnu.
5. - 7.klase
Tans Šons. Aizpilsētas stāsti.
Šmits Ēriks Emanuēls. Oskars un Rozā dāma.
Kronbergs Juris. Mākoņu grāmata.
Kinnijs Džefs. Grega dienasgrāmata : Grega Heflija darbu reģistrācijas žurnāls.
Defombels Timotejs. Tobijs Lolness : dzīve uz naža asmens.
8. – 12.klase
Dreimane Linda. Vilcenes stāsts.
Ērgle Zenta. Starp mums, meitenēm, runājot– :un citi stāsti
Garsija Kami. Daiļās būtnes.
Peinkofers Mihaels. Rūnu brālība.
Maris Rungulis. Aste, ko luncināt.
 

 2011. gadā 6. janvārī notika 
bibliotēkas apmeklētāju - lasītāju egle

    Pāvilostas bibliotēkas darbinieces 2011.gadu iesāka ar bibliotēkas apmeklētāju - lasītāju egli, suminājām čaklākos grāmatu lasītājus:   Sarmīti Ķipsti,   Dainu Priļepsku un   Ingu Leju.  Ar svētku koncertu mūs iepriecināja Lāsmas Jūrmales vadītais ansamblis no Cīravas.

 
 
       
Pasākumi
 • Jaunieguvumu, literāras un tematiskas izstādes
 • Tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem un ievērojamiem cilvēkiem
 • Ekskursijas bibliotēkā

 • Teātra iestudējumi bērniem rakstnieku jubileju sakarā, piemēram, K.Skalbes „Kaķīša dzirnavas”, H.K. Andersena „Augstlēkšanas sacīkstes”

 • Literāras pēcpusdienasBērnu žūrijas pasākumi

 • Pieredzes apmaiņas braucieni

  Pāvilostas novada bibliotekāri ciemos pie kolēģiem Pārventas bibliotēkā Ventspilī

   

Masu plānotie pasākumi :
 • 6.janvārī - visus aicinām pie eglītes „Ieklausies brīnumā, ieklausies…..”

 • Sadarbībā ar Pāvilostas mākslas skolu regulāri veidot audzēkņu darbu izstādes

 • 28.martā Teātru dienai veltīts pasākums,

 • Lieldienu pasākums

 • Jūnijā – Bērnu žūrijas sadraudzības nometne Pāvilostas un Aizputes novada čaklajiem lasītājiem.

 • Septembrī - Dzejas dienas „Dažādu paaudžu dzeja”

 • Oktobrī – Atzīmēsim rakstniekam A. Čakam -110.jubileju

 • Novembris vai decembris -Rokdarbnieču izstāde. Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” finansētā projekta „Pāvilostas senioru mūžizglītības attīstība un sadarbība starp paaudzēm”, noslēgts līgums starp Sabiedrības integrācijas fondu un Sakas novada atklāto sabiedrisko fondu „Sakas novada pensionāru nodibinājums”; šī  projekta ietvaros martā tiks atklāts pacēlājs no 1. stāva uz 2. stāvu, kuru rezultātā ikvienam invalīdam būs pašam iespēja apmeklēt bibliotēku, konferenču zāli, līdz ar to brīva pieeja ikvienai informācijai un  informācijas tehnoloģijām.

    

  Literatūras izstāžu plāns 2011.gadam

        

APRĪLIS
1.aprīlis - Trimdas rakstniekam Jānim Veselim -115
4.aprīlis - Aktrisei Maijai Apinei - 50
6. aprīlis - Rakstniekam Ernestam Birzniekam – Upītim - 140
8. aprīlis - Aktrisei Astrīdai Kairišai- 70
8.aprīlis - Dzejniecei Ievai Rozei - 40
9.aprīlis - Rakstniekam Jānim Ezeriņam - 120
12. aprīlis - Aktierim Imantam Skrastiņam -70
21.aprīlis - Angļu rakstniecei Šarlotei Brontē - 195
24. aprīlis - Lieldienas
27.aprīlis - Dzejniecei, publicistei Andai Līcei - 70
28.aprīlis - Trimdas dzejniecei, teātra darbiniecei, māksliniecei
Sniedzei Ruņģei- 60

 (Skatīties visu plānu)