Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Piektdiena, 24.11.2017
Velta, Velda

Plānošanas dokumenti

 

PĀVILOSTAS NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.- 2030. GADAM

 


 

Aktualizēts 2016. gada 29. decembrī Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmas 2013.- 2018. gadam Investīciju plāns, lēmums

 

Aktualizēts 2016. gada 27. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmas 2013.- 2018. gadam Investīciju plāns, lēmums

 

Investīciju plāns attīstības stratēģijai 2013. - 2018. gadam (29.10.2015.)

 

Pāvilostas novada attīstības programmas 2013.-2018.gadam aktualizētās sadaļas "Investīciju plāns 2013.-2018.g. un Rīcību plāns 2013.-2018.g."

 

Pāvilostas novada attīstības programmas 2013.-2018.gadam aktualizētās sadaļas "Investīciju plāns 2013.-2018.g. un Rīcību plāns 2013.-2018.g.", lēmums

 


 

Pašvaldības ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (aktualizētā redakcija)

 

Pāvilostas novada ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  2012.-2018.gadam

 


 

 

Pāvilostas novada TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2012.-2024.gadam

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

VIDES PĀRSKATS

 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbības startēģija 2017.- 2023. gadam

Vērgales pagasta muzeja darbības stratēģija 2017.- 2023. gadam