Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

2013.gads

Iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvniecības veids/plānotā būves funkcija

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izdošanas datums (PAU)

05.06.2013.

Brīvības iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Malkas šķūņa rekonstrukcija par pirti  un saimniecības ēku

11.06.2013.

10.06.2013.

Brīvības iela 22, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Palīgceltnes rekonstrukcija (kad.apz. 6413 001 0191 003)

11.06.2013.

10.06.2013.

Akmeņu iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Viesu nama būvniecība

Atteikums

12.06.2013.

Lejas iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Šķūņa rekonstrukcija par brīvdienu māju

02.07.2013.

17.06.2013.

Smilšu iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Saimniecības ēkas rekonstrukcija un šķūņa būvniecība

02.07.2013.

17.06.2013.

"Labmaizītes", Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība

02.07.2013.

26.06.2013.

Klusā iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība

02.07.2013.

03.07.2013.

"Liepsalas", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Tehnikas novietnes, pirts un malkas šķūņa (mazēka) būvniecība

09.07.2013.

25.05.2013.

"Brekši", "Vimbas", "Mencas", "Nēģi", "Līdakas", "Butes", "Zandarti", Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Meliorācijas sistēmas renovācija un rekonstrukcija meža un lauksaimniecības zemēs

09.07.2013.

03.07.2013.

Vētras iela 11, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Saimniecības ēkas ar dzīvokli un divu saimniecības ēku būvniecība

Anulēts pieteikums

15.07.2013.

Viļņu iela 13A, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Divu saimniecības ēku rekonstrukcija par dzīvojamo ēku

16.07.2013.

15.07.2013.

"Purenes", Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Meliorācijas sistēmas renovācija un rekonstrukcija meža un lauksaimniecības zemēs

16.07.2013.

07.08.2013.

"Doktorāts", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

ACT ēkas rekonstrukcija par veselības centru

13.08.2013.

14.08.2013.

"Šļapatas", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Kūts daļas rekonstrukcija par lopu kautuvi

20.08.2013.

14.08.2013.

"Šļakatas", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Mēslu krātuves būvniecība

20.08.2013.

18.09.2013.

"Pagasta valde un skola", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Vērgales pamatskolas fasādes vienkāršotā renovācija

22.10.2013.

18.09.2013.

Tirgus iela 10a, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, palīgēkas nojaukšana un pirts būvniecība

Anulēts sakarā ar īpašnieka maiņu

25.09.2013.

Tirgus iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Veikala ēkas rekonstrukcija

08.10.2013.

09.10.2013.

Brīvības iela 15, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

15.10.2013.

21.10.2013.

"Bajāri", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība

22.10.2013.

28.10.2013.

Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Skatu torņa rekonstrukcija

29.10.2013.

11.11.2013.

Brīvības iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Garāžas rekonstrukcija par garāžu, pirti un malkas novietni

19.11.2013.

13.11.2013.

Dzintaru iela 65, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un palīgēku (005,006,007) nojaukšana

19.11.2013.

21.11.2013.

"Mazdravnieki", Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Divu šķūņu un klēts būvniecība

25.11.2013.

04.12.2013.

"Saraiķu Upmalnieki", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas ar pirti būvniecība

09.12.2013.

09.12.2013.

"Ķestermuiža", Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Atpūtas mājas ar dzīvokli būvniecība un saimniecības ēkas drupu renovācija un teritorijas labiekārtošana

Atteikums

16.12.2013.

16.12.2013.

Lejas iela 21, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas būvniecība

06.01.2014.

16.12.2013.

Kalna iela 19, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

 06.01.2014.

18.12.2013.

"Tomeļi", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

 02.01.2014.