Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Trešdiena, 29.03.2017
Agija, Aldonis

projekti 2017

 

 

 

    Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un uzsākusi projekta “Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos”, projekta Nr. 16-02-A00702-000022,  realizāciju Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos". Projekta ietvaros plānots sakārtot lauku ceļu infrastruktūru sekojošiem ceļiem:
1)      Pašvaldības autoceļa “Kapsētas ceļš” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-90;
 
2)      Pašvaldības autoceļa “Ķuķu ceļš” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-83;
 
3)      Pašvaldības autoceļa “Vernāti- Baltiņi” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-98;
 
4)      Pašvaldības autoceļa “Ventspils ceļš- Silmači” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-100;
 
5)      Pašvaldības autoceļa “Jūrnieki- Kuplie-Saldenieki” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-99
 
   Iepirkumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA “A-LAND”, reģ. Nr. 52103037961,
būvuzraugs: SIA “BaltLine Globe”,  reģ. Nr. 40003780856; Aldis Kasakovskis, sertf. Nr. 20-7471, autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “IK projekts”, reģ. Nr. 421-03037103
 
   Ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbus plānots veikt līdz 2017. gada 26. maijam. Kopējā projekta summa sastāda EUR 579 538.00, no tā publiskais finansējums EUR 521 584.27
 
 Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

   Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un realizē divus Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbilstoši attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcībai Zvejas vai jūras kultūras mantojuma veicināšana,  projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam” un atbilstoši  attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcībai Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana, projektu “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”

Projektam “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam” tehnisko projektu izstrādāja SIA “Geo Consultants”

  Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo muzeja malkas šķūni par lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīciju, jeb Tīklu māju, kur tiks izvietoti gan lielgabarīta zvejas priekšmeti, gan arī tīkli un interaktīva informācija par senajām Pāvilostas zvejas tradīcijām.  Projekts atbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem: pētīt un apzināt Pāvilostas pilsētas un Sakas novada kultūrvēsturisko mantojumu- attīstīt, pilnvērtīgi izmantot muzejā uzkrātās vērtības sabiedrības izglītošanai un informēšanai. Eksponēt un interpretēt zvejniecības priekšmetus, kas ir nozīmīgi Pāvilostas novada kultūrvēstures mantojumam. Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību ar pastāvīgu ekspozīciju plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā un zvejas tradīcijas, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Pie plānotās ekspozīcijas zāles paredzēts izbūvēt arī publiski pieejamu invalīdu WC un nelielu saimniecisko telpu. Pārbūvētais “šķūnis” kalpos kā lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas zāle, demonstrējot zvejniecības  rīkus,  būs saistošs un publiski pieejams visām vecuma grupām un interesanta gan Pāvilostas un novada iedzīvotājiem, gan tūristiem. Ir izsludināts iepirkums atbilstoši Publisko  iepirkumu likumam par darbu veicēju. Publiskais finansējums sastāda EUR 34 965.00 Būvdarbus paredzēts veikt trīs mēnešu laikā. Ēkas apmēbelēšana un aprīkošana ar interaktīvu ekspozīciju plānota LAT/LIT projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history” ietvaros sadarbībā ar Palangas kūrorta muzeju.

Otrs  atbalstītais projekts  “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”  Pieaugot tūristu un atpūtnieku skaitām, palielinās antropogēnā slodze kāpās un degradējas biotopi. Patreizējais piekrastes labiekārtojums, tai skaitā dēļu klājuma laipas ir stipri nolietojies, vai tā vispār nav, līdz ar to apmeklētāju plūsma jūras piekrastē ir stihiska un nekontrolējama. Projekta ietvaros paredzēts izveidot piekrastes infrastruktūru, tasi skaitā dēļu klājuma laipas noiešanai pludmalē, lai mazinātu kaitējumu apkārtējai dabai. Pašreiz notiek labiekārtošanas projekta izstrāde, ko veic SIA “TAG”. No projekta piešķirtais finansējums EUR 84 342.86 Labiekārtojumu paredzēts veikt līdz šī gada tūrisma sezonai.

 

Projektu  koordinatore  Vizma  Ģēģere