Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Otrdiena, 30.05.2017
Lolita, Vitolds

projekti 2017 ES atbalsts

11.05.2017.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”
  Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”. Projekta ietvaros līdz jumta spārēm jau ir izbūvēta Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēka pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja. Darbu veicējs SIA “AB BŪVNIECĪBA”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Āboliņš būvsapulcē, kas notika 8. maijā, sola, ka būvdarbi tiks pabiegti ārāk. Plānotias darbu pabeigšanas termiņš pēc līguma  ir 20. jūnijs.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēkai spāru svētki

L

05.04.2017.

   Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”

  Pāvilostas novada pašvaldība uzsākusi realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”. Projekta ietvaros paredzēts uzbūvēt Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēku pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja, bijuša muzeja šķūņa vietā, kurā plānots pielāgot  un aprīkot zvejas priekšmetu ekspozīcijas izvietošanai. SIA ‘Geo Contultants’ veica būvprojekta izstrādi. Savukārt iepirkumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja un darbus veic SIA “AB BŪVNIECĪBA”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Āboliņš. Objekta būvuzraugs SIA “AMG Montāža” pārstāvis Ivars Silacērps. Kopējās no projekta attiecināmās izmaksas sastāda 38850.00 EUR, no tām publiskais finansējums 34 965.00 EUR. Būvdarbu kopējā līgumcena, iekļaujot PVN 21% sastāda 54 328.36 EUR Būvdarbu plānotais veikšanas laiks ir trīs mēneši no līguma slēgšanas, tas it līdz 20. jūnijam. Projekta realizācijas laiks 31.12.2017. Pašreiz ir noārdīts vecais muzeja malkas šķūnis un tiek lieti ēkas pamati.

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

Tiek uzsākti muzeja malkas šķūņa nojaukšanas darbi

Būvtāfele ar informāciju par objektu

Uzsākti būvdarbi- pamatu izbūve

Kultūrvēsturiskais vēstījums nākamām paaudzēm laika kapsulā, kas tiek ievietota ēkas pamatos

 


Nacionālais attīstības plāns 2020Eiropas Lauksaimniecības fonts lauku attīstībai

 
 
30.03.2017.
 Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi veic projekta “Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos”, projekta Nr. 16-02-A00702-000022,  realizāciju. 
 
Aktīvi rit ceļu grants seguma atjaunošanas darbi projektā plānotajiem pieciem ceļiem, no tiem divi ceļi atrodas Sakas pagastā, trīs Vērgales pagastā.
30. martā notiek būvsapulce, kurā piedalās visas projektā iesaistītās puses un tiek risināti problemātiskie jautājumi. Būvsapulces  rezumējums: aprīlī plānots pabeigt Kapsētas ceļu, Jūrnieki- Kuplie-Saldenieki-Zeltiņi un Vernāti- Baltiņi. Notiek virskārtas izbūve ceļam Ventspils ceļš- Silmači.  Uz maija sākumu trīs ceļi būs pabeigti pilnībā.
 
Projektu koordinatore: Vizma Ģēģere
 
 
 
10.12.2016.
 
Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un uzsākusi projekta “Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos”, projekta Nr. 16-02-A00702-000022,  realizāciju Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos". Projekta ietvaros plānots sakārtot lauku ceļu infrastruktūru sekojošiem ceļiem:
1)      Pašvaldības autoceļa “Kapsētas ceļš” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-90;
 
2)      Pašvaldības autoceļa “Ķuķu ceļš” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-83;
 
3)      Pašvaldības autoceļa “Vernāti- Baltiņi” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-98;
 
4)      Pašvaldības autoceļa “Ventspils ceļš- Silmači” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-100;
 
5)      Pašvaldības autoceļa “Jūrnieki- Kuplie-Saldenieki” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-99
 
   Iepirkumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA “A-LAND”, reģ. Nr. 52103037961,
būvuzraugs: SIA “BaltLine Globe”,  reģ. Nr. 40003780856; Aldis Kasakovskis, sertf. Nr. 20-7471, autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “IK projekts”, reģ. Nr. 421-03037103
 
   Ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbus plānots veikt līdz 2017. gada 26. maijam. Kopējā projekta summa sastāda EUR 579 538.00, no tā publiskais finansējums EUR 521 584.27
 
 Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

20.01.2017.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un realizē divus Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbilstoši attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcībai Zvejas vai jūras kultūras mantojuma veicināšana,  projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam” un atbilstoši  attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcībai Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana, projektu “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”

Projektam “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam” tehnisko projektu izstrādāja SIA “Geo Consultants”

  Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo muzeja malkas šķūni par lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīciju, jeb Tīklu māju, kur tiks izvietoti gan lielgabarīta zvejas priekšmeti, gan arī tīkli un interaktīva informācija par senajām Pāvilostas zvejas tradīcijām.  Projekts atbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem: pētīt un apzināt Pāvilostas pilsētas un Sakas novada kultūrvēsturisko mantojumu- attīstīt, pilnvērtīgi izmantot muzejā uzkrātās vērtības sabiedrības izglītošanai un informēšanai. Eksponēt un interpretēt zvejniecības priekšmetus, kas ir nozīmīgi Pāvilostas novada kultūrvēstures mantojumam. Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību ar pastāvīgu ekspozīciju plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā un zvejas tradīcijas, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Pie plānotās ekspozīcijas zāles paredzēts izbūvēt arī publiski pieejamu invalīdu WC un nelielu saimniecisko telpu. Pārbūvētais “šķūnis” kalpos kā lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas zāle, demonstrējot zvejniecības  rīkus,  būs saistošs un publiski pieejams visām vecuma grupām un interesanta gan Pāvilostas un novada iedzīvotājiem, gan tūristiem. Ir izsludināts iepirkums atbilstoši Publisko  iepirkumu likumam par darbu veicēju. Publiskais finansējums sastāda EUR 34 965.00 Būvdarbus paredzēts veikt trīs mēnešu laikā. Ēkas apmēbelēšana un aprīkošana ar interaktīvu ekspozīciju plānota LAT/LIT projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history” ietvaros sadarbībā ar Palangas kūrorta muzeju.

Otrs  atbalstītais projekts  “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”  Pieaugot tūristu un atpūtnieku skaitām, palielinās antropogēnā slodze kāpās un degradējas biotopi. Patreizējais piekrastes labiekārtojums, tai skaitā dēļu klājuma laipas ir stipri nolietojies, vai tā vispār nav, līdz ar to apmeklētāju plūsma jūras piekrastē ir stihiska un nekontrolējama. Projekta ietvaros paredzēts izveidot piekrastes infrastruktūru, tasi skaitā dēļu klājuma laipas noiešanai pludmalē, lai mazinātu kaitējumu apkārtējai dabai. Pašreiz notiek labiekārtošanas projekta izstrāde, ko veic SIA “TAG”. No projekta piešķirtais finansējums EUR 84 342.86 Labiekārtojumu paredzēts veikt līdz šī gada tūrisma sezonai.

 

Projektu  koordinatore  Vizma  Ģēģere

 

NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

Kur gūstat informāciju par Pāvilostas novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un pabalstiem?