Piektdiena, 07.08.2020
Madars, Alfrēds, Fredis

2020.gads

    Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005, realizēšanu.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi atkārtotu iepirkuma procedūru un noslēgusi līgumu ar būvdarbu veicēju objektam Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā”.  Veicot projektā plānotajiem darbiem iepirkuma procedūru atbilstoši PIL, tika saņemti 3 piedāvājumi un domes iepirkuma komisija  pieņēma slēgt līgumu ar  SIA “Būve LK”, par summu 38841,36 EUR, bez PVN. Būvdarbu realizācijas laiks 3 mēneši. 17. jūnijā tika noslēgts līgums un jūlijā tiks uzsākti pirmās kārtas realizācijas darbi, kas ietver sevī sagatavošanas darbus, seguma izbūvi, lai uzstādītu pulksteni, pulksteņa uzstādīšanu, elektrības pieslēgumu un daļējus labiekārtošanas darbus. Labiekārtojuma projekts tika sadalīts divās daļās. Otrā kārta, kas plānota šajā labiekārtojuma projektā, lai objektu pabeigtu pilnībā, ir iesniegta BDR Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā rīcībā Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšana un iekļauj sevī paša laukuma labiekārtošanu: bruģēšanu, labiekārtojuma elementu- soliņu un atkrituma urnu ievietošanu, laternu izbūvi, apstādījumu, tai skaitā paklājzāliena  izveidi. Labiekārtošanas projektu izstrādāja SIA“RR ARCHITECTS” sadarbībā ar pašvaldības ainavu arhitekti Andu Uzari. Būvdarbu būvuzraugs ir SIA “Būviecere”.

     Lūdzam iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būt saprotošiem un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere