Sestdiena, 31.10.2020
Valts, Rinalds, Rinalda

2020.gads

   

 Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi realizē projektu “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005

   Noslēgumam tuvojas projekta Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrārealizācijas termiņš, kas ir 17. septembris. Daļa no projektā plānotā laukuma bruģēšanas darbiem jau tika veikta, uzsākot būvdarbus un 9. septembrī tika uzstādīts pats pulkstenis, kura izgatavošanu veica SIA “Laika Stils”. Pilsētas pulkstenis “Saulainākais laiks Latvijādomāts, kā skvēra dominante un laika simbols, kas raksturo Pāvilostas identitāti- Baltijas jūru, mežus un pilsētu, kurai ir visvairāk  saulaino dienu gadā. Pulksteņa pilons simbolizē jūras krastā izskalotu pudeli. Saules simbols vienkāršots līdz tā ģeometriskai pamatformai- sagrieztam kvadrātam. Ciparnīcas dekoratīvais noformējums paredzēts no koka. Tā pulkstenī tiek parādīts saulainais Pāvilostas pilsētas laiks simboliski. Trīs “saulītes” uz pulksteņa tiek novietots attēlojot saules ritējumu no saullēkta- ciparnīca atrodas visaugstāk, novietota pret saules lēkšanas vietu, - līdz rietam, ciparnīca atrodas zemākajā vietā, novietota pret jūru. Ciparnīcas dekoratīvais noformējums paredzēts no koka, dzintara tonī. Paša stikla krāsas tonējums tika izvēlēts atbilstoši Baltijas jūrai, caurspīdīgi zilganzaļš, kā izskalota pudele pludmalē.                                     

      Pašreiz  tiek izskatīta projekta otrā kārta, kas iesniegta Lauku atbalsta dienesta  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda  atklāta iesniegumu konkursa Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumā: “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” kā projekts “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide, otrā kārta” par kopējo summu 28'860,02 EUR Minēto projektu plānots realizēt 2021. gada pirmajā un otrajā ceturksnī.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

 

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005, realizēšanu.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi atkārtotu iepirkuma procedūru un noslēgusi līgumu ar būvdarbu veicēju objektam Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā”.  Veicot projektā plānotajiem darbiem iepirkuma procedūru atbilstoši PIL, tika saņemti 3 piedāvājumi un domes iepirkuma komisija  pieņēma slēgt līgumu ar  SIA “Būve LK”, par summu 38841,36 EUR, bez PVN. Būvdarbu realizācijas laiks 3 mēneši. 17. jūnijā tika noslēgts līgums un jūlijā tiks uzsākti pirmās kārtas realizācijas darbi, kas ietver sevī sagatavošanas darbus, seguma izbūvi, lai uzstādītu pulksteni, pulksteņa uzstādīšanu, elektrības pieslēgumu un daļējus labiekārtošanas darbus. Labiekārtojuma projekts tika sadalīts divās daļās. Otrā kārta, kas plānota šajā labiekārtojuma projektā, lai objektu pabeigtu pilnībā, ir iesniegta BDR Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā rīcībā Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšana un iekļauj sevī paša laukuma labiekārtošanu: bruģēšanu, labiekārtojuma elementu- soliņu un atkrituma urnu ievietošanu, laternu izbūvi, apstādījumu, tai skaitā paklājzāliena  izveidi. Labiekārtošanas projektu izstrādāja SIA“RR ARCHITECTS” sadarbībā ar pašvaldības ainavu arhitekti Andu Uzari. Būvdarbu būvuzraugs ir SIA “Būviecere”.

     Lūdzam iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būt saprotošiem un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere