Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2021.gads

VKKF atbalstīts Kurzemes kultūras projekts

“Nēģu diena Pāvilostā 2021”

 

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība tika saņēmusi atbalstu projektam “Nēģu diena Pāvilostā 2021” VKKF  izsludinātajā mērķprogrammā Kurzemes kultūras projekts, ko administrē Kurzemes plānošanas reģions. Sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju un Pāvilostas kultūras namu 18. decembrī Nēģu diena tika beidzot noorganizēta, un ņemot vērā patreizējos apstākļus, tā tika iekļauta Ziemas tirdziņa ietvaros. Nēģu dienu bija plānots organizēt daudz plašāk pie Pāvilostas  novadpētniecības muzeja šī gada 23. oktobrī, bet pāris dienas pirms plānotā pasākuma tika noteikti stingri COVID-19 pandēmijas ierobežojumi, līdz ar to, pasākumu nācās atcelt un arī šoreiz, plānojot pasākumu, vajadzēja pieiet radoši, jo pilnībā jebkādi ierobežojumi nav atcelti. Tika rūpīgi izvērtēti visi ar drošības pasākumiem un ierobežojumiem saistītie Covid-19 Ministru kabineta rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteikumi pandēmijas ierobežojumu sakarā un nolemts apvienot Nēģu dienu ar Ziemas tirdziņu. Pasākums notika zaļajā režīmā, tika kontrolēti potēšanās sertifikāti kā tirgotājiem, tā arī pasākuma apmeklētājiem. Nēģu dienas ietvaros notika nēģu gatavošanas- kūpināšanas, cepšanas un degustācijas meistarklases, ko novadīja vietējie nēģu zvejnieki no SIA “SAIVA”. Visi apmeklētāji tika cienāti ar nēģu zupu. Pasākums tika apskaņots, popularizētas zvejnieku dziesmas, bet plānoto koncertu nācās nomainīt pret citām muzikālām aktivitātēm. Savukārt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR plānotās lekcijas pār nēģiem,  kas mīt mūsu Sakas upē, nācās novadīt 16. decembrī Pāvilostas novadpētniecības muzejā, atsevišķi katrai klašu grupai, ievērojot visas ar COVID-19  ierobežojumiem noteiktās prasības. Projekta mērķi tika sasniegti: Veicināta Kurzemes kultūras dažādošanu un popularizēšana, tajā iekļaujot  Nēģu dienu Pāvilostā. Popularizēts Pāvilostas nēģis, kā unikāls vietējais kulinārais mantojums, kas raksturīgs Pāvilostai. Uzturēta tradicionālās kultūrvides tradīciju izzināšana un tālāknodošana. Sniegta informācija Pāvilostas pamatskolas skolniekiem par nēģi no zinātniskā viedokļa.

Pāvilostas Nēģu diena, kas jau kļuvusi par tradīciju, popularizē Kurzemes unikālo kulināro mantojumu, kas raksturīgs Pāvilostai-  nēģi, kas mīt Sakas upē.

   Pasākuma apmeklētāji guva plašāku informāciju par upes nēģi, to sagatavošanu un lietošanu uzturā, nodegustēja nēģu zupu, varēja vērot meistarklases: uz oglēm ceptus un kūpinātus nēģus. Nēģu zvejnieki varēja dalīties pieredze un gūt tieši kontaktu ar patērētājiem. Zinātnieki no BIOR, kas pašreiz realizē LAT/LIT projektu “Pārrobežu nēģu krājumu novērtēšana un apsaimniekošana Lietuvā un Latvijā”, sniedza plašāku informāciju šoreiz jaunajai paaudzei- skolniekiem, par nēģi, tā paradumiem un lauza dažu labu radušos aizspriedumu.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

BIOR zinātnieku lekcijas pār nēģi, kā unikālu zivi Pāvilostas pamatskolas skolniekiem Pāvilostas novadpētniecības muzeja telpās 

 

Nēģu kūpināsanas un cepšanas meistarklases organizē SIA "Saiva"

Visi pasākuma apmeklētāji tika cienāti ar nēģu zupu 

 


15.11.2021.

    Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” programmā atbalstīto projektu “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2. kārta”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005

 Beidzot ir noslēgusies projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2. kārta” realizācija, kas ir turpināja šāda paša nosaukuma projekta pirmajai kārtai.  Projekta realizācija  tika pagarināta par trīs mēnešiem sakarā ar bruģakmens rakstu, kas bija paredzēts Sakas tautastērpa brunču rakstā un vislielākās problēmas un izaicinājumus būvniekiem sagādāja atrast atbilstošu bruģakmens krāsu, respektīvi zilo toni. Sākumā firmas “Brikers Latvija” piegādātais bruģis bija gaiši zilā tonī, kas pilnībā neatbilda Sakas tautastērpa tonim un arī izraisīja neapmierinātību vietējos iedzīvotājos. Pēc vairākkārtīgām bruģa seguma nomaiņām beidzot tika atrast pareizais tonis un oktobra mēnesī būvniecība tika pabeigta. No būvnieka SIA “Būve LK” tika saņemta trīs gadu būvniecības garantiju apdrošināšanas polise par bruģakmens krāsās atjaunošanu, ja būs tāda nepieciešamība.  Projekta kopējā summa ir 25 427,28 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 21 613,19 EUR.

    

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere


 


 

VKKF atbalstīts projekts

Ekspozīcijas “Saka- osta- Pāvilosta”  modernizācija

 

 Sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju ir  realizēts projekts  „Ekspozīcijas “Saka- osta- Pāvilosta”  VKKF  izsludinātajā  mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma”. Projekta mērķis: Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā un Sakas pagastā, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Projekta realizācijas laiks 15.03.2021.- 25.11.2021. Saņemtais finansējums no VKKF 4500.00 EUR  paredzēts koncepcijas (saturiskās un mākslinieciskās) izstrādei.

      Pēc izanalizētā un izpētītā muzeja krājuma no senatnes līdz 1940.gadam, tika izvēlētas 6 galvenās virstēmas:

1) Sakas novada senatne;

 2) Sakas novada tautastērps;

3)  Ostas izveide un Pāvilostas dibināšana;

4)  Barona Otto Lilienfelda ietekme uz Pāvilostas attīstību;

5) burukuģu būvniecība Pāvilostā;

6) Latvijas Brīvvalsts laiks Pāvilostā – aktīvie sabiedriskie darbinieki.

    Tika noslēgts līgums ar  Liepājas muzeja zinātnisko speciālisti- vēsturnieci  Innu Gīli, kura, sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbiniekiem, veica saturiskās (zinātniskās) koncepcijas izstrādi par tēmu: “Saka- osta- Pāvilosta”.

Pētnieciskajam darbam izmantos 1700 nacionālā krājuma priekšmetus no piecām muzeja kolekcijām: sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, veksikoloģija- faleristika, rakstiskie priekšmeti, nauda un tās ekvivalenti.

   Tas sastāda 16,4%  Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma priekšmetus, kas attiecās uz  laika posmu no senatnes līdz 1940.gadam.

  Savukārt  mākslinieciskās koncepcijas izstrādei  tika noslēgts līgums ar  mākslinieku  Raimondu Vinduli par mākslinieciskās koncepcijas izstrādi par tēmu: “Saka- osta- Pāvilosta” (ekspozīcijas koncepta izstrādi, maketa izveidi, telpas vides un podestūras dizainu, materiālu izvēle, interaktīvos risinājumus u.c. ) Apvienojot saturisko (zinātnisko) izpēti ar māksliniecisko, tiks izveidota vienota ekspozīcijas koncepcija par tēmu “Saka- osta- Pāvilosta”, kas kalpotu par pamatu modernizētas patstāvīgas ekspozīcijas izveidei Pāvilostas novadpētniecības muzejā.

Projekta realizācijā tiks sniegts ieguldījums Nacionālā krājuma uzturēšanā un izmantošanā, saglabāta Sakas novada un Pāvilostas kultūrvēsture.

Izveidotā Pāvilostas novadpētniecības muzeja saturiskā koncepcijā ekspozīcijai “Saka- osta- Pāvilosta” ir izpētīta, izvēlēta kodolīga informācija un ievērota konsekvence par minēto laika posmu, un  no tā izveidotās virstēmas: Sakas novada senatne, Sakas novada tautastērps, ostas izveide un Pāvilostas dibināšana, Barona Otto Lilienfelda ietekme uz Pāvilostas attīstību, burukuģu būvniecība Pāvilostā, Latvijas Brīvvalsts laiks Pāvilostā.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 Projekta ietvaros izstrādātā saturiskā un mākslinieciskā koncepcijas, pēc kuras tiks izstrādāta jaunā  muzeja ekspozīcija “Saka-osta-Pāvilosta”, tiklīdz tiks  atrasts tam nepieciešamais  finansējums.

 


   

Meža dienas 2021 Saraiķos

     Pateicoties “Meža dienu” projektam un vietējo iedzīvotāju ieinteresētībai Saraiķu ciemā no teritorijas, kurā atradās tikai  labiekārtots bērnu laukums ar pāris koku rindām ir izdevies izveidot Saraiķu parku, 2019.gadā iestādot tematisko “Bišu dzeņa labirintu” no dažādām bārbeļu šķirnēm, 2020.gadā sperot milzīgu soli uz priekšu, iestādot teritorijā gandrīz visus parkam paredzētos apstādījumus pēc 2012. gadā izstrādātā apstādījuma projekta. 

     Pašlaik jau ir izkristalizējies, ka nākotnē parkā būtu nepieciešami lielāki ieguldījumi no pašvaldības puses, lai izveidotu parkā pastaigu celiņus, stāvvietu automašīnām, volejbola laukumu un mazu estrādīti, kur satikties Saraiķu saietā un patvertos no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

     Šogad Meža dienu 2021 ietvaros, pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības un Meža attīstības fonda finansējumam, pie labirinta izdevies uzstādīt informatīvo stendu, kurš kalpo arī kā Saraiķu ciema nosaukuma zīme.

      Paldies arī vietējiem iedzīvotājiem par atsaucību un pretim nākšanu.  

 

 

06.09.2021.

Pāvilostas novada pašvaldība  ir realizējusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu Senlietu krātuves “Jūras māja”  ekspozīcijas izveide”, I.D. Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000003  

    Projekta ietvaros tika veikta Ziemupes senlietu krātuves ”Jūras mājas” ekspozīcijas ierīkošana. Darbus veica mākslinieki Gaits Burvis un Velga Vītola. Ekspozīcijā dominē jūras tēma, apdarē izmantoti seni koka dēļi, stikls, spoguļu efekts. Pie loga izvietota spēle, kurā var noteikt, kāda zivs Tu esi. Uz sienas uzzīmēta senā Ziemupes karte ar vecajām mājvietām. Otrā stāvā izvietots neliels senlietu krātuve, kā liecība Ziemupes vēsturei, kas apvienota ar konferenču zāli. Vairākas mēbeles ir transformējamas. Interesenti izgatavots galds, kas kalpo kā podests un reizē galds laulību ceremonijai. Ar seniem koka (šķūnīšu) dēļiem apdarināts Jūras mājas vadītājas gads, plaukti, suvenīru stends un drēbju pakaramie, kas piešķir ēkai senatnīgu noskaņu. Pie vienas no sienām izvietota zobenzivs mulāža. Ar digitālo aprīkojumu ekspozīciju apgādāja un to uzstādīja SIA “Hmsound”. Tuvākā laikā plānots Jūras mājas ekspozīcijas svinīgs atklāšanas pasākums.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 


27.07.2021.

    Pāvilostas novada  turpina realizēt Valsts reģionālās attīstības aģentūras Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" ietvaros atbalstīto projektu, ko administrē Latvijas Pašvaldību savienība “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma Nr.6-1/21/84

      Notiek regulāri piekrastes uzkopšanas darbi, tai skaitā pieci strādnieki regulāri apseko visu  Baltijas jūras piekrastes teritoriju, regulāri, izmantojot traktortehniku tiek savākti lielgabarīta atkritumi un auto  riepas, kā arī savākti un utilizēti beigtie dzīvnieki. Ir noslēgts līgums ar SIA “IK projekts” par būvprojekta izstrādi- esošās  nobrauktuves atjaunošana stāvlaukumā “Beltes” Saraiķos, pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem. Pašreiz Valsts vides dienesta Liepājas reģionālai vides pārvaldei ir pieprasīts ietekmes uz vidi novērtējums un notiek projekta izstrādes darbi, kuri plānoti līdz šī gada 30. septembrim.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

27.07.2021.

      Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu Senlietu krātuves “Jūras māja”  ekspozīcijas izveide”, I.D. Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000003  

    Projekta ietvaros tiek veikta telpu aprīkošana un labiekārtošana  Vērgales pagasta Ziemupes ”Jūras mājā”. Pašreiz ir izgatavotas un uzstādītas divas mājas nosaukuma zīmes, top pirmā stāva ekspozīcijas izveide un gandrīz jau ir pabeigta otrā stāva ekspozīcijas podestu izveide un eksponātu izvietošana. Darbu veicējs ir mākslinieki Gaits Burvis un Velga Vītola. Pēc Gaita Burvja iesnieguma ar lūgumu par termiņa pagarināšanu un iepazīstoties objektā ar jau paveikto un vēl veicamajiem darbiem,  tika nolemts projekta realizācijas termiņu pagarināt līdz 1. septembrim, ņemot vērā, ka projekta realizācijas termiņš ir 10. septembris. Septembrī, kad visi ekspozīcijas ierīkošanas darbi tiks paveikti, plānots Jūras mājas ekspozīcijas svinīgs atklāšanas pasākums.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

08.07.2021.

    Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” programmā iesniegtajam projektam “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā, otrā kārta”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005  atbalstītu projektu.

   Ar nelielu aizkavēšanos, turpinās būvdarbi objektā “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide, otrā kārta”. Darbus veic SIA “Būve LK”. Pašreiz ir izbūvēti gaismas objekti un  notiek bruģa ieklāšanas darbi Pāvilostas tautisko brunču rakstā. Diemžēl zilās krāsas bruģis ir nedaudz gaišākā tonī, jo tas ir vienīgais zilās krāsas tonis, jeb zilās krāsas pigmets, ko Latvijas ražotāji piedāvā. Par cik apjoms ir ļoti niecīgs, tad pasūtīt šādu bruģi no ārzemēm būtu ļoti dārgi. Būvdarbi tuvākajā laikā tiks pabeigti un pašvaldības ainavu arhitekte veiks apstādījumu izveidi atbilstoši izstrādātajam projektam, protams, tiklīdz  laika apstākļi  to atļaus.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere


25.05.2021.

    Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” programmā atbalstīto projektu “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2. kārta”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005

      Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “Būve LK” par būvdarbu veikšanu, darbiem bija jābūt paveiktiem trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 16. maijā uz Pāvilostas pilsētas svētkiem. Diemžēl plānotie darbi aizkavējās, ko būvnieks savā iesniegumā pamato ar to, ka laikā nav piegādāts betona bruģakmens. Vislielākās problēmas sagādā zilā bruģakmens izgatavošana, kas nav tipisks pasūtījuma produkts, līdz ar to tika izvēlēta firma “Brikers Latvija”. SIA “Būve LK” lūdz pagarināt līguma izpildes termiņu, kam pašvaldība nepiekrīt, jo būvnieks varēja veikt citus projektā plānotos labiekārtošanas darbus. Līdz ar to atbilstoši savstarpēji noslēgtam līguma starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “Būve LK” līguma punktam 7.2. tiks rēķināts līgumsods. Pāvilostas novada pašvaldība būs spiesta Dienvidkurzemes reģionālai pārvaldei lūgt projekta pagarinājumu līdz 2021. gada 1. jūlijam.

    

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 


10.05.2021.

Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi, kā katru gadu, pieteikumu un saņēmusi atbalstu  Valsts reģionālās attīstības aģentūras Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" ietvaros atbalstītam projektam, ko administrē Latvijas Pašvaldību savienība “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma Nr.6-1/21/84

Projekta uzdevumi un plānotās darbības:

  1. Uzturēt kārtībā Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorijas posmu, regulāri savācot atkritumus, tais skaitā lielgabarīta, no kāpām un liedaga.
  2. Savākt atkritumus, tai skaitā riepas un beigtos dzīvniekus un tos izvest no kāpām un pludmales zonas;
  3. Izbūvēt  nobrauktuvi piekļūšanai pie jūras operatīvam transportam stāvlaukumā “Beltes”, Vērgales pagasta, Pāvilostas novadā.

Kopējās projekta  izmaksas sastāda 15 248.00 EUR

    Projekta realizācijas rezultātā visas tūrisma sezonas garumā tiek uzturēta kārtībā Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorija. No 2021. gada 24. maija līdz 31. augustam tika pieņemti darbā  pieci  sezonas strādnieki, kas  regulāri apstaigās savu jūras piekrastes posmu un savāc atkritumus, līdz ar to piekraste tiktu uzturēta patstāvīgi kārtībā un netiktu piesārņota apkārtējā vide, tā ir būtu vizuāli pievilcīga tūristiem un atpūtniekiem. Tiks savākti lielgabarīta atkritumi un auto  riepas, kā arī savākti un utilizēti beigtie dzīvnieki. Lai nodrošinātu operatīvu piekļuvi jūras krastam glābšanas transportam, kā arī gružu savākšanai no pludmales zonas, izbūvēt nobrauktuvi autostāvlaukumā “Beltes”, kas atrodas posmā starp Saraiķiem un Ziemupi.

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere


VKKF atbalstīts Kurzemes kultūras projekts

“Nēģu diena Pāvilostā 2021”

 

      Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju ir  atkārtoti  iesniegusi un saņēmusi atbalstu projektam “Nēģu diena Pāvilostā 2021” VKKF  izsludinātajā mērķprogrammā Kurzemes kultūras projekts, ko administrē Kurzemes plānošanas reģions. Līdzīga satura projekts tika iesniegts un atbalstīts 2020. gadā, bet sakarā ar pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, pasākumu, kas jau tika izziņots 2020. gada 24. oktobrī, nācās ar smagu sirdi atcelt un iesniegt projekta pieteikumu atkārtoti. Cerēsim, ka šogad pandēmijas ierobežojumi pasākumu neietekmēs un tas varēs notikt. Projektā plānotais pasākums Nēģu diena Pāvilostā ir cieši saistīts ar nēģu nozveju Sakas upē, jo ne vienmēr laicīgi ieplānotajā pasākuma datumā zvejnieki var nodrošināt nēģus.

Projekta mērķi:

  1. Veicināt  Kurzemes kultūras dažādošanu un popularizēšana, tajā iekļaujot  Nēģu dienu Pāvilostā.
  2. Popularizēt Pāvilostas nēģi, kā unikālu vietējo kulināro mantojumu, kas raksturīgs Pāvilostai.
  3. Uzturēt tradicionālās kultūrvides tradīciju izzināšanu un tālāknodošanu.
  4. Sniegt informāciju nēģu zvejniekiem un citiem pasākuma apmeklētājiem par nēģi no zinātniskā viedokļa.

      Nēģu dienas pasākumā plānotas nēģu kūpināšanas un cepšanas meistarklases, nēģu degustācija un iegāde, kā arī nēģu zupas baudīšana. Bez kulinārām aktivitātēm ir plānota arī izzinoša BIOR  lekcija par nēģi, kā unikālu zivi. Nēģu dienas ietvaros paredzētas arī dažādas aktivitātes, tai skaitā muzikāli priekšnesumi ar senajām zvejnieku dziesmām.  Projekta realizācijas rezultātā tiks noorganizēta Pāvilostas Nēģu diena, kas popularizēs Kurzemes unikālo kulināro mantojumu, kas raksturīgs Pāvilostai-  nēģi.

   Pasākuma apmeklētāji iegūs plašāku informāciju par upes nēģi, to sagatavošanu un lietošanu uzturā, varēs nodegustēt nēģu zupu, skatīt klātienē meistarklases: uz oglēm cepti un kūpināti nēģi. Zvejnieki varēs dalīties pieredze un gūt tieši kontaktu ar patērētājiem. Tāpat gan atraktīvā veidā, gan no zinātniskā viedokļa, jo tiks pieaicināti zinātnieki no BIOR, kas pašreiz realizē LAT/LIT projektu “Pārrobežu nēģu krājumu novērtēšana un apsaimniekošana Lietuvā un Latvijā”, varēs iegūt plašāku informāciju par nēģi, tā paradumiem un lauzt dažu labu aizspriedumu. Paredzēta tradicionālo seno zvejnieku darbu apdziedāto dziesmu izzināšana un tālāk nodošana pasākumu apmeklētājiem. Projektā piesaistītais finansējums no VKKF sastāda 2000.00 EUR.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

04.03.2021.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir  saņēmusi finansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Senlietu krātuves “Jūras māja”  ekspozīcijas izveide”, I.D. Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000003  realizācijai.

     Projekta ietvaros plānots veikt telpu aprīkošanu un labiekārtošanu  Ziemupes ”Jūras mājā”, kura tapa projekta Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000007 ietvaros. Projekta ietvaros paredzēta mēbeļu iegāde, aparatūras un tehnikas iegāde un inovatīvo risinājumu iegāde un uzstādīšana. Tika veikts viens iepirkums atbilstoši PIL otrajam pielikumam un divas cenu aptaujas procedūras. Līgums par inovatīvo risinājumu iegādi un uzstādīšanu tika noslēgts ar mākslinieku Gaiti Burvi par kopējo summu 33 060.00 eiro. Savukārt līgums par aparatūras un tehnikas iegādi tika noslēgts ar SIA “Hmsound” par summu  10 064,17 eiro, ar PVN 21%. Mēbeļu iegāde, kas bija par 35 krēslu iegādi, tika noslēgts līgums ar SIA “MERTA” par kopējo summu 900,20 EUR, ar PVN. Krēslu piegāde jau tika veikta, bet pārējie darbi ir tikai sākuma posmā un plānotais darbu pabeigšanas termiņš ir 2021. gada 1. augusts, kad Jūras māja varēs lepoties jaunu veidolu, tai skaitā interaktīvu ekspozīciju.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Projektā iegādātie krēsli

Māklinieks Gaits Burvis rādā Jūras mājas telpas skices

Gaits Burvis pie projekta strādā kopā ar mākslinieci Velgu Vītolu

Tikšanās ar projekta izpildītājiem mākslinieku Gaitu Burvi un Pēteri Brīniņu.

 04.03.2021.

    Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” programmā iesniegtajam projektam “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2. kārta”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005 realizēšanai.

    Projekta otrajā kārtā paredzēti sekojoši darbi: būvlaukuma sagatavošanas un nojaukšanas darbi, tai skaitā augsnes seguma noņemšana, betona flīžu seguma demontāža, akas demontāža, būvdarbu nospraušanas darbi. Seguma izbūve, betona bruģa ieklāšana, paklājzāliena izveide, divu soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana, kā arī  trīs laternu uzstādīšana.  Februārī tika izsludināts atkārtots  iepirkums pēc PIL 9. Panta un saņemti trīs piedāvājumi. Līgums tika slēgts ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju SIA “Būve LK”, kas arī veica projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide,  pirmā kārta” būvdarbus un labiekārtojuma darbus.  Kopējā līguma summa ir 21 014,28 EUR, bez PVN 21% Līguma izpildes termiņš ir trīs mēneši no līguma noslēgšanas.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

04.03.2021.

VKKF atbalstīts projekts

Ekspozīcijas “Saka-osta-Pāvilosta”  modernizācija

 

        Pāvilostas novada pašvaldība kopā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju ir  iesniegusi projekta  „Ekspozīcijas “Saka- osta- Pāvilosta”  modernizācija” pieteikumu

        VKKF  izsludinātajā  mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma”. Projekta mērķis: Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā un Sakas pagastā, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Projekta realizācijas laiks 15.03.2021.- 25.11.2021. Saņemtais finansējums no VKKF 4500.00 EUR ir paredzēts koncepcijas (saturiskās un mākslinieciskās) izstrādei.

      Pēc izanalizētā un izpētītā muzeja krājuma no senatnes līdz 1940.gadam, tika izvēlētas 6 galvenās virstēmas:

1) Sakas novada senatne;

 2) Sakas novada tautastērps;

3)  Ostas izveide un Pāvilostas dibināšana;

4)  Barona Otto Lilienfelda ietekme uz Pāvilostas attīstību;

5) burukuģu būvniecība Pāvilostā;

6) Latvijas Brīvvalsts laiks Pāvilostā – aktīvie sabiedriskie darbinieki.

       Plānots noslēgt līgumu ar  Liepājas muzeja zinātnisko speciālisti- vēsturnieci  Innu Gīli, kura, sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbiniekiem, veiks saturiskās (zinātniskās) koncepcijas izstrādi par tēmu: “Saka- osta- Pāvilosta”.

       Pētnieciskajam darbam izmantos 1700 nacionālā krājuma priekšmetus no piecām muzeja kolekcijām: sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, veksikoloģija- faleristika, rakstiskie priekšmeti, nauda un tās ekvivalenti.

        Tas sastāda 16,4%  Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma priekšmetus, kas attiecās uz  laika posmu no senatnes līdz 1940.gadam.

      Savukārt  mākslinieciskās koncepcijas izstrādei plānots noslēgt līgumu ar Raimondu Vinduli par mākslinieciskās koncepcijas izstrādi par tēmu: “Saka- osta- Pāvilosta” (ekspozīcijas koncepta izstrādi, maketa izveidi, telpas vides un podestūras dizainu, materiālu izvēle, interaktīvos risinājumus, mākslinieks strādās uz vietas muzejā).

     Apvienojot saturisko (zinātnisko) izpēti ar māksliniecisko, izveidot vienotu ekspozīcijas koncepciju par tēmu “Saka- osta- Pāvilosta”, kas kalpotu par pamatu modernizētas patstāvīgas ekspozīcijas izveidei.

      Projekta realizācijā tiks sniegts ieguldījums Nacionālā krājuma uzturēšanā un izmantošanā, saglabāta Sakas novada un Pāvilostas kultūrvēsture.

        Izveidota Pāvilostas novadpētniecības muzeja saturiskā koncepcija ekspozīcijai “Saka- osta- Pāvilosta”, izpētīta, izvēlēta kodolīga informācija un ievērota konsekvence par minēto laika posmu, un  no tā izveidotās virstēmas: Sakas novada senatne, Sakas novada tautastērps, ostas izveide un Pāvilostas dibināšana, Barona Otto Lilienfelda ietekme uz Pāvilostas attīstību, burukuģu būvniecība Pāvilostā, Latvijas Brīvvalsts laiks Pāvilostā.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Tikšanās ar saturiskās koncepcijas izstrādātāju Innu Gīli un mākslinieciskās kocepcijas izstrādātāju Raimondu Vinduli Pāvilostas novadpētniecības muzejā