Ceturtdiena, 13.12.2018
Veldze, Lūcija

Sociālais dienests

PĀVILOSTAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS
 
       2009.gada 27.augustā Pāvilostas novada dome pieņēma lēmumu izveidot Pāvilostas novada socialo dienestu. Sociālais dienests ir sociāla institūcija, sociāla sistēma, sociālās politikas realizēšanas līdzeklis, lai uzlabotu cilvēku sociālo labklājību, nosakot socialo pakalpojumu piemērotības un pieņemamības pakāpi un nodrošinot pakalpojumu pieejamību atbilstoši cilvēku vajadzībām.
         2009.gada 1. septembrī  darbu uzsāk Pāvilostas novada sociālais dienests.
         Socialais dienests ir Pāvilostas novada domes izveidota iestāde, kas organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Pāvilostas novada iedzīvotājiem. 
 
Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilostas, Pāvilostas novads, LV 3466
 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!

Ar 27.02.2018. apstiprinātiem grozījumiem MK noteikumos Nr.727 paplašināts atbalsta saņēmēju loks, un ar 1. aprīli atbalsta komplektus var saņemt arī maznodrošinātās personas/ģimenes ar ienākumiem līdz 188 eiro.


 

PĀVILOSTĀ

 
Sociālā dienesta vadītāja
Ildze Agita BALODE
tel.63484560
Pieņemšanas laiks:

sociālā dienesta vadītāja:

pirmdiena - no plkst.8:00-17:00 ar pārtraukumu no plkst.13:00 līdz 13:30;

trešdiena - no plkst.8:00-17:00 ar pārtraukumu no plkst.13:00 līdz 13:30;

piektdiena - no plkst.8:00-13:00.

 

 

SAKĀ

sociālā darbiniece: Inese VĪDNERE

iedzīvotāju pieņemšana pirmdienas, trešdienas no 9.00 līdz plkst.16.00

 

 
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDĒ
 
Sociālās palīdzības organizatore Vizma ALSEIKA
63490836,
mob.tel. 26818992
Pieņemšanas laiks:

sociālās palīdzības organizatore:

pirmdiena - no plkst.8:00-16:30 ar pārtraukumu no plkst.12:30 līdz 13:00;

trešdiena - no plkst.8:00-16:30 ar pārtraukumu no plkst.12:30 līdz 13:00;

piektdiena - no plkst.8:00-12:00.

 

sociālā darbiniece: Inese VĪDNERE

iedzīvotāju pieņemšana ceturtdienās no  9.00 līdz 16.00,

                                       piektdienās no 9.00 līdz 12.00

 

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem: vakance

 

Ārpus iedzīvotāju pieņemšanas laikiem, zvanīt uz norādītajiem tālruņiem:

►Pāvilostā – 63484560;

►Vērgalē - 63490836, 26818992;

►Sakā - 63453073

 

PAKALPOJUMU PUNKTU DARBA LAIKI:

 

Ploce -                                 Rīvas -                                        Saka -

Pirmdiena- 13.00-18.00      otrdiena -  9.00-14.00           pirmdiena- 9.00-14.00

Trešdiena-  13.00-18.00      piektdiena - 9.00-14.00          trešdiena-   9.00-14.00

Ceturtdiena- 9.00-14.00     

Piektdiena-  13.00-18.00


Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” īsteno līgumu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību īstenošanu

 

Līguma ietvaros tiek nodrošināta pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana un papildpasākumu īstenošana.

 

Kas var saņemt komplektus?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

–  par atbilstību trūcīgas personas statusam,

–  kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,

–  kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 EUR/pers.) – no 01.04.2018. Sociālā dienesta atzīme izziņā par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.

 

Atbalsta komplektus  Pāvilostas novadā izsniedz:

 

Adrese

Kontaktinformācija izdales vietai

Darba laiks

 

 

"Saieta nams", Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466

Inese Vīdnere, 63453073

Pirmdienas, trešdienas 9.00:16.00

 

 

Vērgales pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463

Vizma Alseika; 63484560; 26818992

Pirmdienas, otrdienas, trešdienas 9:00-15:00

 

 

 

 

Vairāk par atbalsta nosacījumiem un komplektu veidiem  skatīt šeit:

https://www.atbalstapakas.lv/vispariga-informacija

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

 


Pāvilostas novada sociālais dienests aicina pieteikties darbā

uz brīvo darba vietu

SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM

 

Prasības kandidātiem: izglītība ne zemāka par otrā līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā.

Darba slodze: 32 darba stundu nedēļa. Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešus pārbaudes termiņu.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada sociālajā dienestā vai nosūtot elektroniski uz e- pastu ildze.balode@pavilosta.lv.

Papildus informācijai lūgums zvanīt darba dienās pa tel.63484560 vai 63498261.

 

AMATA APRAKSTS

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (kods 2635 03)

 


VALSTS UN PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

SOCIĀLĀ DIENESTA MAKSAS PAKALPOJUMI

 

SOCIĀLĀ DIENESTA GALVENIE UZDEVUMI :

1. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi- palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas.
 
2. Sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. iesniegtos dokumentus un iesniegumu, izskata sociālā dienesta sēdē, balstoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību Pāvilostas novadā
 

 

 

 

 

3. Piedalīties sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības darba plānošanā, analīzē un attīstības prognozēšanā, kā arī piedalīties sociālo pakalpojumu koncepciju un mērķprogrammu izstrādē.
 

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE