Sestdiena, 18.05.2024
Inese, Inesis, ēriks

Sociālais dienests

PĀVILOSTAS SOCIĀLAIS DIENESTS
 
       2009.gada 27.augustā Pāvilostas novada dome pieņēma lēmumu izveidot Pāvilostas novada socialo dienestu. Sociālais dienests ir sociāla institūcija, sociāla sistēma, sociālās politikas realizēšanas līdzeklis, lai uzlabotu cilvēku sociālo labklājību, nosakot socialo pakalpojumu piemērotības un pieņemamības pakāpi un nodrošinot pakalpojumu pieejamību atbilstoši cilvēku vajadzībām.
         2009.gada 1. septembrī  darbu uzsāk Pāvilostas novada sociālais dienests.
         Socialais dienests ir Pāvilostas novada domes izveidota iestāde, kas organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Pāvilostas novada iedzīvotājiem. 
 
Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV 3466
 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!

18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi", kas nosaka izmaiņas atbalsta komplektu izdales un papildpasākumu ieviešanas nosacījumos:

  • No 2019.gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 euro, EAFVP atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.

  • Turpmāk visas personas, kas norādītas atbilstošajās izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.
  • Ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no higiēnas maziem bērniem preču pakām - BH1 (autiņbiksītes no 5 – 9 kg) vai BH2 (autiņbiksītes no 7 – 18 kg) paku, t.i.  to paku, kuru autiņbiksīšu izmērs der labāk.
  • Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

    Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Atbalsta komplektus  Pāvilostas novadā izsniedz:

Adrese

Kontaktinformācija izdales vietai

Darba laiks

 

 

"Saieta nams", Saka, Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3466

Inese Vīdnere, 63453073; 22012032

Pirmdienas, trešdienas 9.00:16.00

 

 

Vērgales pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3463

Vizma Alseika; 63484560; 25405155

Pirmdienas, otrdienas, trešdienas 9:00-15:00

 

 

 

 


 

PĀVILOSTĀ

 
Sociālā darbiniece
Ildze Agita BALODE
tel.63484560
Pieņemšanas laiks:

pirmdiena - no plkst.8:00-17:00 ar pārtraukumu no plkst.13:00 līdz 13:30;

trešdiena - no plkst.8:00-17:00 ar pārtraukumu no plkst.13:00 līdz 13:30;

piektdiena - no plkst.8:00-13:00.

 

 

SAKĀ

sociālā darbiniece: Inese VĪDNERE

tel. 63453073; 22012032

iedzīvotāju pieņemšana pirmdienas, trešdienas no 9.00 līdz plkst.16.00

 

 
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDĒ
 
Sociālās palīdzības organizatore Vizma ALSEIKA
63490836,
mob.tel. 25405155
 
Pieņemšanas laiks:

sociālās palīdzības organizatore:

pirmdiena - no plkst.8:00-16:30 ar pārtraukumu no plkst.12:30 līdz 13:00;

trešdiena - no plkst.8:00-16:30 ar pārtraukumu no plkst.12:30 līdz 13:00;

piektdiena - no plkst.8:00-12:00.

 

sociālā darbiniece: Inese VĪDNERE

tel. 22012032

iedzīvotāju pieņemšana ceturtdienās no  9.00 līdz 16.00,

                                       piektdienās no 9.00 līdz 12.00

 

Ārpus iedzīvotāju pieņemšanas laikiem, zvanīt uz norādītajiem tālruņiem:

►Pāvilostā – 63484560

►Vērgalē - 63490836, 25405155

►Sakā - 63453073; 22012032

 

PAKALPOJUMU PUNKTU DARBA LAIKI:

 

Ploce -                                 Rīvas -                                        Saka -

Pirmdiena- 13.00-18.00      otrdiena -  9.00-14.00           pirmdiena- 9.00-14.00

Trešdiena-  13.00-18.00      piektdiena - 9.00-14.00          trešdiena-   9.00-14.00

Ceturtdiena- 9.00-14.00     

Piektdiena-  13.00-18.00VALSTS UN PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

SOCIĀLĀ DIENESTA MAKSAS PAKALPOJUMI

 

SOCIĀLĀ DIENESTA GALVENIE UZDEVUMI :

1. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi- palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas.
 
2. Sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. iesniegtos dokumentus un iesniegumu, izskata sociālā dienesta sēdē, balstoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību Pāvilostas novadā
 

 

 

 

 

3. Piedalīties sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības darba plānošanā, analīzē un attīstības prognozēšanā, kā arī piedalīties sociālo pakalpojumu koncepciju un mērķprogrammu izstrādē.