Piektdiena, 15.11.2019
Undīne, Leopolds, Unda

Aizbildnība

Pakalpojuma nosaukums

AIZBILDNĪBAS NODIBINĀŠANA, AIZBILDŅA IECELŠANA,

PAGAIDU AIZBILDŅU IECELŠANA

 

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • bērna vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
 • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 • Radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
 • Radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu.

Pagaidu aizbildni ieceļ, ja;

 • Aizbildnis ir kavēts uzņemties aizbildnību;
 • Aizbildnis ir atstādināts no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

 • Pirmdienās no plkst.8:00 līdz 13:00;
 • Ceturtdienās no plkst.13:30 līdz 17:00.

Pāvilostas novada bāriņtiesa, “Pagastmāja” Vērgalē

 • Trešdienās no plkst. 9:30 līdz 14:00.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • dzīvesvietas izziņa
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

     Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.

 

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

VAI JŪS ATBALSTIET: