Ceturtdiena, 09.04.2020
Valērija, Žubīte

Mākslas nodaļa

Pāvilostas mākslas skola dibināta 1993. gada rudenī. Ap 43 bērni un jaunieši no Pāvilostas, Vērgales, Sakas un Jūrkalnes šeit apgūst tēlotājas un lietišķās mākslas pamatus.

   Skolas audzēkņiem nodarbības notiek zīmēšanā, kompozīcijā un praktiskajos darbos. Praktiskajos darbos pēc izvēles var mācīties rokdarbus, koktēlniecību, vides dizainu, tekstila apgleznošana, kaligrāfiju, grafikas pamatus, digitālās fotgrāfijas pamatus un papīra plastiku. Jauno mākslinieku radošā darba stimulēšanai tiek rīkotas darbu skates un izstādes reģionā un ārpus tā robežām. Regulāra ir dalība Starptautiskajos bērnu un jauniešu tēlotājas mākslas konkursos. Trešā daļa no skolas absolventiem turpina izglītību mākslas vai amatniecības vidusskolās. Skola ir akreditēta līdz 2020. gadam.

    Līdz 2019. gada vasarai skolas beigšanas apliecības saņēmuši 131 absolventi.

    Skolā par pedagogiem strādā profesionāli mākslinieki ar atbilstošu augstāko vai vidējo speciālo izglītību:

 

  • Inita Zingnika

  • Daiga Lapiņa

  • Antra Mazika

  • Solveiga Vārna

  • Ēriks Freimanis

 

 

►NEPIECIEŠAMAIS MĀCĪBU MATERIĀLU SARAKSTS MĀKSLAS NODAĻĀ  1. KLASĒ

►MĀKSLAS SKOLAS VĒSTURE

►ABSOLVENTI MĀKSLĀ

►NOTIKUMI