Pirmdiena, 19.08.2019
Melānija, Imanta

Māksla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrese: E. Šneidera laukumā 2, Pāvilostā,

                Pāvilostas novadā, LV-3466

Tel.: 63498435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pāvilostas mākslas skola dibināta 1993. gada rudenī. Ap 43 bērni un jaunieši no Pāvilostas, Vērgales, Sakas un Jūrkalnes šeit apgūst tēlotājas un lietišķās mākslas pamatus.

   Skolas audzēkņiem nodarbības notiek zīmēšanā, kompozīcijā un praktiskajos darbos. Praktiskajos darbos pēc izvēles var mācīties rokdarbus, koktēlniecību, vides dizainu, tekstila apgleznošana, kaligrāfiju, grafikas pamatus, digitālās fotgrāfijas pamatus un papīra plastiku. Jauno mākslinieku radošā darba stimulēšanai tiek rīkotas darbu skates un izstādes reģionā un ārpus tā robežām. Regulāra ir dalība Starptautiskajos bērnu un jauniešu tēlotājas mākslas konkursos. Trešā daļa no skolas absolventiem turpina izglītību mākslas vai amatniecības vidusskolās. Skola ir akreditēta līdz 2020. gadam.

    Līdz 2017. gada vasarai skolas beigšanas apliecības saņēmuši 120 absolventi.

    Skolā par pedagogiem strādā profesionāli mākslinieki ar atbilstošu augstāko vai vidējo speciālo izglītību:

  • Tamāra Kurzemniece

  • Inita Zingnika

  • Ēriks Freimanis

  • Daiga Lapiņa

  • Dāvis Bērznieks

  • Antra Mazika