Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Mūzikas un mākslas skola


   


   

 

 

Pāvilostas novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai novadā. Programmu apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

 

 

     Skola dibināta 1978. gadā kā Alsungas bērnu mūzikas skolas filiāle Pāvilostā. Tās dibinātājs un pirmais direktors bija Krists Orna. 1991. gadā filiāle pārveidota  patstāvīgā Pāvilostas mūzikas skolā, kuru līdz šim brīdim vada Inga Šnore.  1993. gadā Pāvilostā ar pašvaldības atbalstu un jaunā direktora Zigmunda Vilņa lielo entuziasmu tika dibināta Pāvilostas bērnu mākslas skola.

 

     2018. gada 1. februārī, noslēdzoties divu skolu – Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas Mākslas skolas - reorganizācijas procesam, darbu uzsākusi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola. Vieta, kur pulcējas vienkopus jaunais radošais potenciāls - nākamie mākslinieki un mūziķi.

 

       Skolā tiek realizētas piecas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • Vizuāli plastiskā māksla;
  • Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle;
  • Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle;
  • Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle;
  • Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle;
  • Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle.
     

Lai veicinātu bērnu radošumu un attīstītu muzikālo dzirdi, skolā tiek realizēta interešu izglītības programma –Sagatavošanas klase Klavierspēlē un Vijoļspēlē. Mācības sagatavošanas klasē ir ieteicamas, lai iepazītu profesionālās ievirzes izglītības prasības un iegūtu pirmo pieredzi izvēlētās specialitātes apguvē.