Ceturtdiena, 02.07.2020
Lauma, Ilvars, Halina

Mūzikas un mākslas skola


 

►ATTĀLINĀTA MĀCĪBU PROCESA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA

 

Lai aktivizētu saiti, lūdzu sākumā iet www.lnkc.gov.lv tad izvēlieties "Kultūrizglītība" →"Digitālie mācību līdzekļi"

 

MŪZIKAS NODAĻĀ:

 

Mūzikas mācība vai solfedžo pildām I. Udodovas digitālās burtnīcās atbilstoši grupai vai zināšanām:

1. grupa https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/Uploads/resources/muzikas-abece-1/

2. grupa https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/Uploads/resources/spridisa-skola/

3. grupa https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/Uploads/resources/puka-skola/

4. grupa https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/Uploads/resources/pepijas_skola/

5. grupa https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/Uploads/resources/solfedzo/

Turpinām komponēt, dziedam vingrinājumus no grāmatām! Pārbaude telefoniski stundu laikos!

 

MĀKSLAS NODAĻĀ:

Sagatavotos uzdevumus regulāri stundu laikāpedagogi nosūtīs audzēkņiem un viņu vecākiem WhatsApp grupā. Darbu vērtēšana paredzēta, kad atsāksies mācību process. Jautājumu gadījumā zvanīt skolotājai Initai Zingnikai +371 22332642

 


 

     Pāvilostas novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai novadā. Programmu apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

 

     Skola dibināta 1978. gadā kā Alsungas bērnu mūzikas skolas filiāle Pāvilostā. Tās dibinātājs un pirmais direktors bija Krists Orna. 1991. gadā filiāle pārveidota  patstāvīgā Pāvilostas mūzikas skolā, kuru līdz šim brīdim vada Inga Šnore.  1993. gadā Pāvilostā ar pašvaldības atbalstu un jaunā direktora Zigmunda Vilņa lielo entuziasmu tika dibināta Pāvilostas bērnu mākslas skola.

 

     2018. gada 1. februārī, noslēdzoties divu skolu – Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas Mākslas skolas - reorganizācijas procesam, darbu uzsākusi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola. Vieta, kur pulcējas vienkopus jaunais radošais potenciāls - nākamie mākslinieki un mūziķi.

 

       Skolā tiek realizētas piecas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • Vizuāli plastiskā māksla;
  • Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle;
  • Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
  • Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle;
  • Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle;
  • Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle.
     

Lai veicinātu bērnu radošumu un attīstītu muzikālo dzirdi, skolā tiek realizēta interešu izglītības programma –Sagatavošanas klase Klavierspēlē un Vijoļspēlē. Mācības sagatavošanas klasē ir ieteicamas, lai iepazītu profesionālās ievirzes izglītības prasības un iegūtu pirmo pieredzi izvēlētās specialitātes apguvē.