Trešdiena, 25.04.2018
Līksma, Bārbala

Mūzikas un mākslas skola

KONTAKTI:

 

Dzintaru iela 23, Pāvilosta,

Pāvilostas novads, LV-3466

Tālr. 63498253

E-pasts: muzikamaksla@pavilosta.lv

 


VECĀKU MAKSĀJUMI

  • Ja bērns tiek uzņemts Mūzikas un mākslas skolā, vecākiem jānoslēdz ar skolu līgums par bērna izglītošanu un jāveic maksājumi par mēnesi vai semestri līdz nākamā mēneša 15. datumam
  • Ja bērns apgūst instrumenta spēli Mūzikas nodaļā, iespējams šo instrumentu īrēt no skolas, noslēdzot instrumenta īres līgumu.

 

Maksājumus var veikt internetbankā, Pāvilostas novada pašvaldības

kasēs - Pāvilostā vai Vērgalē:

Pāvilostas novada pašvaldība;

 Reģ. Nr. LV 90000059438,

A/S Swedbanka, kods: HABALV22, 

 konta Nr. LV32HABA0001402037066

 

MAKSĀJOT JĀNORĀDA SEKOJOŠA INFORMĀCIJA:

  • Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola; 

  • audzēkņa personas kods;

  • audzēkņa vārds, uzvārds;  

  • summa (mākslas nodaļai: 4,27 EUR / mēn.; mūzikas nodaļai - pēc saist.not. )

  • par ko tiek maksāts (mācību maksa vai mūzikas instrumenta īre).

  • Ja maksājums tiek veikts pa mēnešiem, tad jānorāda mēnesis par ko tiek veikts maksājums.

 


 

PAŠNOVĒRTĒJUMS MŪZIKAS NODAĻAI

►PAŠNOVĒRTĒJUMS MĀKSLAS NODAĻAI

 


 

Īsceļi
NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

foto konkurss “PIE JŪRAS DZĪVE MANA”