Trešdiena, 02.12.2020
Sniedze, Meta

Mūzikas un mākslas skola


   


Par mācību procesu

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā

 

      6. novembrī valdība pieņēma lēmumu visā valsts teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim.

       Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.4. punktu, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā no 2020.gada 9. novembra līdz 2020.gada 6. decembrim mācību process tiek nodrošināts sekojoši:

 

Profesionālas ievirzes izglītības programma “Instrumentu spēle”

 • klātienē notiek tikai individuālās stundas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus;
 • grupas stundas (mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras) notiek daļēji attālināti (skolotāja ieraksta dienasgrāmatā par veicamajiem uzdevumiem) vai klātienē tikai individuāli;
 • skolas kolektīvu (vijolnieku, ģitāristu ansamblis) mēģinājumu process tiek īstenots klātienē tikai individuāli.

 

Profesionālas ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla”

 • grupas stundas (zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, mākslas valodas pamatos) notiek attālināti (skolotāja nosūta WatsApp grupā uzdevumus, audzēknis nedēļu pēc uzdevuma uzdošanas nofotografē savu darbu un nosūta attēlu skolotājam) vai klātienē tikai individuālas konsultācijas.

 

NEPIECIEŠAMĪBAS  GADĪJUMOS SAZINĀTIES AR SAVIEM PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM TĀLĀKAI PRECIZĒTAI INFORMĀCIJAI!

 


    Pāvilostas novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai novadā. Programmu apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

 

     Skola dibināta 1978. gadā kā Alsungas bērnu mūzikas skolas filiāle Pāvilostā. Tās dibinātājs un pirmais direktors bija Krists Orna. 1991. gadā filiāle pārveidota  patstāvīgā Pāvilostas mūzikas skolā, kuru līdz šim brīdim vada Inga Šnore.  1993. gadā Pāvilostā ar pašvaldības atbalstu un jaunā direktora Zigmunda Vilņa lielo entuziasmu tika dibināta Pāvilostas bērnu mākslas skola.

 

     2018. gada 1. februārī, noslēdzoties divu skolu – Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas Mākslas skolas - reorganizācijas procesam, darbu uzsākusi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola. Vieta, kur pulcējas vienkopus jaunais radošais potenciāls - nākamie mākslinieki un mūziķi.

 

       Skolā tiek realizētas piecas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • Vizuāli plastiskā māksla;
 • Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle;
 • Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle;
 • Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle;
 • Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle;
 • Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle.
   

Lai veicinātu bērnu radošumu un attīstītu muzikālo dzirdi, skolā tiek realizēta interešu izglītības programma –Sagatavošanas klase Klavierspēlē un Vijoļspēlē. Mācības sagatavošanas klasē ir ieteicamas, lai iepazītu profesionālās ievirzes izglītības prasības un iegūtu pirmo pieredzi izvēlētās specialitātes apguvē.