Trešdiena, 20.06.2018
Rasa, Rasma, Maira

Izstādes un pasākumi

Izstāde - PADOMJU LAIKS PĀVILOSTĀ!

     Pāvilostai šis periods bijis straujas izaugsmes laiks, lai gan pagājis padomju okupācijas un  ideoloģijas zīmē. Visu šo vēstures posmu ciemats ir slēgta padomju pierobežas zona. Tomēr Pāvilostā saglabājās senā tradicionālā nodarbošanās – zvejniecība, kas, tāpat kā citos laikos, bija ciemata ekonomiskais pamats. Atšķirībā no daudzām apdzīvotām vietām, Pāvilosta arī padomju varas gados saglabāja nacionālo viengabalainību, valodu, tradīcijas, kā arī īpašo piejūras mazpilsētas šarmu.  Šajā laikā Pāvilosta iegūst to veidolu, kādā pastāv arī šodien – 21. gadsimtā.
     Lai gan padomju okupācijas laiku no mūsdienām šķir 25 gadi – viena paaudze – tomēr tā vērtējums ir neviennozīmīgs un pat krasi atšķirīgs – cik pelts, tik arī slavēts, īpaši starp cilvēkiem, kuru darba mūžs lielākoties pagājis šajos gados. Savukārt jaunākai paaudzei šis sarežģītais laiks bieži  paliek īsti neizprasts, jo apgūts pārsvarā no mācību grāmatām.
    Ekspozīcija „Pāvilosta padomju okupācijas gados”, demonstrējot visdažādākās laikmeta liecības (foto, dokumenti, numismātika, mutvārdu atmiņas, priekšmeti u.c.), būtu saistoša visām vecuma grupām un interesanta gan Pāvilostas un novada iedzīvotājiem, gan citiem muzeja apmeklētājiem.
 
 

 

 No jūras dzelmes līdz pannai!


    2009. gadā Pāvilostas novadpētniecības muzejs realizēja  projektu „No jūras dzelmes līdz pannai!”, kuru atbalstīja Kurzemes kultūras programmas Valsts Kultūrkapitāla fonds, pašvaldība un vietējie uzņēmēji.
    Pāvilostai, kā zvejniekciematam ir senas netikai zvejniecības tradīcijas, bet arī zvejnieku lomu – zivju gatavošanas tradīcijas. Daudzas no zivju sagatavošanas receptēm jau ir piemirsušās, vai aizgājušas nebūtībā, bet pāvilostnieki  zivis ir lietojoši uzturā un lieto joprojām, kā arī cienā savas pilsētiņas viesus un iebraucējus.
Pāvilostas novadpētniecības muzejs vēlas apzināt vēl esošos vecos zvejniekus, viņu sievas un saimnieces, kas pielieto savā ikdienā, vai atceras senas, no senčiem mantotas zivju sagatavošanas receptes: gan zivju kūpināšanā, kaltēšanā, gan arī cepšanā, vārīšanā un marinēšanā u.c.
    Tāpēc, lai uzsāktu šo pētniecību, minētā projekta īstenošanu  9. oktobrī plkst. 15.00 muzejā tika aicināti visi interesenti, kuri ir gatavi demonstrēt savas prasmes un dalīties ar zivju ēdienu receptēm. Atsaucība bija liela, sevišķi no Pāvilostas pensionāru apvienības puses. Kopumā ar savām receptēm pasākumā piedalījās  11 recepšu autores un divi kungi, kā arī Pāvilostas vidusskolas mazāko klašu audzēkņi mājturības skolotājas Intas Vīgantes vadībā apzināja savas vecāku un vecvecāku receptes.

 

ZIVJU ĒDIENUS PREZENTĒJA

 1. MAIJA ARĀJA

 2. VALĒRIJA PĒTERMANE

 3. LŪCIJA  MATROZE

 4. MIRDZA JANSONE

 5. DZIDRA ZINGNIKA

 6. VERONIKA ZAMARĪTE

 7. ANDA BĒRZIŅA

 8. INITA SPRŪDE

 9. SANITA GRIGORJEVA

 10. DAINA VASKOPA

 11. LIDIJA REINHOLDE

 12. HARALDS  LUKŠEVICS

 13. IRINA KURČANOVA

VISAS RECEPTES UN ĒDIENUS VARAT APLŪKOT ŠEIT

               Dzintara Zamarīša kūpinātās butes Pāvilostas gaumē

                  

 

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE