Ceturtdiena, 26.04.2018
Rûsiņš, Sandris, Alīna

Peldūdens kvalitāte Pāvilostā

Jūnija peldūdens kvalitātes pārbaudes

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka pēc 5. un 6. jūnijā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm ir ieteikts nepeldēties Pasta salas peldvietā Jelgavā, kurā konstatēts paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums, bet pārējās 55 oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts.

Papildus oficiālo peldvietu monitoringam šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, ir virkne peldvietu, kurās, rūpējoties par iedzīvotāju veselību, ūdens pārbaudes tiek veiktas pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas par pašvaldības līdzekļiem. Atbilstoši pašvaldību pasūtītajam un finansētajam monitoringam neoficiālajās peldvietās, paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ noteikts ieteikums nepeldēties peldvietā Ķīpsalā pie Vanšu tilta un Olaines novada ūdenskrātuves peldvietā pie Sila kapiem.

Ieteikums nepeldēties galvenokārt attiecas uz jutīgām iedzīvotāju grupām - maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un ar hroniskām slimībām slimojošiem cilvēkiem,  kuru imūnā sistēma ir novājināta. Par peldvietu ūdens izmeklējumu rezultātiem turpmāk regulāri tiks informēts peldvietas apsaimniekotājs, kā arī sabiedrība ar plašsaziņas līdzekļu un Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv starpniecību.

Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings

Ūdens kvalitāti 56 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs visu peldsezonu – no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas jūlija sākumā.

 

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas Vadītāja biroja preses sekretāre Ineta Miglāne sadarbībā ar Sabiedrības veselības nodaļu.

Tel.nr. 263428588, 67819677, komunikacija@vi.gov.lv, ineta.miglane@vi.gov.lv

 

 

    Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem
 
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa (turpmāk – Inspekcija) informē, ka 09.05.2016. peldvietu ūdens kvalitātes valsts monitoringa ietvaros Pāvilostas pludmalē, Pāvilostā tika ņemts peldvietas ūdens paraugs mikrobioloģisko rādītāju testēšanai (Escherichia coli/100 ml un zarnu enterokoki/100 ml) un parauga ņemšanas vietā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”).
    Novērtējot vizuālās pārbaudes rezultātus parauga ņemšanas vietā un testēšanas pārskatu Nr. LP-2016-P-30984.01, sastādīts 11.05.2016., konstatēts, ka peldvietas ūdens paraugs atbilst 06.07.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.608 ,,Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām un peldūdens bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.
     Slēdziens par peldvietas ūdens  kvalitāti - ,,Peldēties atļauts”.

 

{C}{C}{C}

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

foto konkurss “PIE JŪRAS DZĪVE MANA”