Svētdiena, 21.04.2019
Marģers, Anastasija

Peldūdens kvalitāte Pāvilostā

 

PAR PELDVIETU ŪDENS KVALITĀTES MONITORINGU 2018. GADĀ

   

    Veselības inspekcija sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļa (turpmāk – Inspekcija) informē, ka peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa izpildes nodrošināšanai 2018. gada peldsezonā atbilstoši 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kaŗtība" (turpmāk - Noteikumi Nr.692), tiek plānotas peldūdeņu paraugu ņemšana Baltijas jūras Pāvilostas peldvietās.

Paraugu kopējais skaits peldsezonas laikā - 5 paraugi.

Paraugu ņemšanas laiks atbilstoši apstipsinātajam grafikam:

  • 7.-8. maijs
  • 4.-5. jūnijs
  • 2.-3. jūlijs
  • 6.-7. augusts
  • 3.-4. septembris
 
    Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan vizuāli novērtējot peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem:
  • netipiska ūdens krāsa;
  • virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas);
  • peldoši un citi atkritumi ūdenī;
  • naftas produkti;
  • fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida savairošanās – ūdens ziedēšana.

    Par peldvietu ūdens izmeklējumu rezultātiem turpmāk regulāri tiks informēts peldvietas apsaimniekotājs, kā arī sabiedrība ar plašsaziņas līdzekļu un Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv starpniecību.

    Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja p. i.

Ieva Blumfelde

 

►Pāvilostas peldvieta, vispārīgs peldvietas ūdens apraksts, 2018

 

►PĀVILOSTAS PELDVIETU ŪDENS KVALITĀTES MONITORINGS:

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE