Trešdiena, 08.04.2020
Dana, Dans, Danute, Edgars

Ulmales bibliotēka


PĀVILOSTAS NOVADA ULMALES BIBLIOTĒKA

 

Adrese:  „Saulrieti”, Sakas pagasts,

               Pāvilostas novads, LV-3466

 

Darba laiks:

Laika periodā no 01.novembra līdz 31.martam:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00;

Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00;

Ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00;

Sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00.

 

Laika periodā no 01.aprīļa līdz 31.oktobrim:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00;

Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00;

Sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00

 

Bibliotēkas vadītāja: Lita Šildere

Tālr. 29241905

e-pasts: lita.sildere@pavilosta.lv

 

Pāvilostas novada Ulmales bibliotēkas krājumā esošās grāmatas var meklēt Liepājas reģiona kopkatalogā šeit:   https://liepaja.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 
 

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMI


Vēsture
      Pēc arhīva ziņām Ulmales bibliotēka dibināta 1925.gadā. 
   No  2010.gada 8. jūnija  jaunā bibliotēkas mājvieta ir „Saulrieti”, agrāk šajā ēkā strādāja veikals. Iepriekš bibliotēka  bija Ulmales klubā, kur tā atradās no 1996.gada. 
    Ulmales bibliotēka ir vietējās nozīmes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic šādas funkcijas:
     1) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;
    2) bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.

      

 

    Bibliotēkas darbības  funkcijas ietver sevī  informācijas, izglītības, kultūras un sociālās funkcijas.
    Bibliotēka darbojas saskaņā  ar Pāvilostas novada domes apstiprinātiem – bibliotēkas nolikumu un bibliotēkas lietošanas noteikumiem; kā arī saskaņā ar bibliotēku likumu un MK noteikumiem.

  Pāvilostas novada  Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Pāvilostas novada Sakas pagasta Ulmales un Strantes ciema iedzīvotāji. Bibliotēkā pakalpojumi tiek sniegti arī citiem Pāvilostas novada iedzīvotājiem, kā arī iebraucējiem – tūristiem, kuri šeit ierodas pārsvarā vasarā. Ulmales bibliotēka ir viena no septiņām Pāvilostas novada bibliotēkām.