Otrdiena, 25.01.2022
Sigurds, Zigurds

Ulmales bibliotēka


PĀVILOSTAS NOVADA ULMALES BIBLIOTĒKA

 

Adrese:  „Saulrieti”, Sakas pagasts,

               Pāvilostas novads, LV-3466

 

PĀVILOSTAS NOVADA ULMALES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

 

Darba laiks:

Laika periodā no 01.novembra līdz 31.martam:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00;

Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00;

Ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00;

Sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00.

 

Laika periodā no 01.aprīļa līdz 31.oktobrim:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00;

Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00;

Sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00

 

Bibliotēkas vadītāja: Lita Šildere

Tālr. 29241905

e-pasts: lita.sildere@pavilosta.lv

 


 

►Informācija par Pāvilostas novada Ulmales  bibliotēku ir pieejama:

  1.  Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā:

http://www.pavilosta.lv/lv/bibliotkas/ulmalesbibli;  

  1.  Liepājas  Centrālās zinātniskās bibliotēkas mājaslapā:

 http://www.liepajasczb.lv/lv/novadu-biblioteekas-3521/paavilostas-novads-11248/ulmales-biblioteeka-15276;

  1.  LR Kultūras ministrijas Kultūras informācijas sistēmu centra portālā  Kultūras dati:

https://kulturasdati.lv/lv?meklesana-nosaukums=Ulmales+bibliot%C4%93ka

 

►Informāciju par Liepājas reģiona bibliotēku grāmatu krājumu var meklēt Liepājas reģiona kopkatalogā:

 http://liepaja.biblioteka.lv/Alise/lv/

 

►Informāciju par Pāvilostas novada Ulmales bibliotēkas  krājumā esošām grāmatām var meklēt Liepājas reģiona kopkatalogā ŠEIT

 

►BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMI

 


Vēsture
      Pēc arhīva ziņām Ulmales bibliotēka dibināta 1925.gadā. 
   No  2010.gada 8. jūnija  jaunā bibliotēkas mājvieta ir „Saulrieti”, agrāk šajā ēkā strādāja veikals. Iepriekš bibliotēka  bija Ulmales klubā, kur tā atradās no 1996.gada. 
    Ulmales bibliotēka ir vietējās nozīmes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic šādas funkcijas:
     1) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;
    2) bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.

      

 

    Bibliotēkas darbības  funkcijas ietver sevī  informācijas, izglītības, kultūras un sociālās funkcijas.
    Bibliotēka darbojas saskaņā  ar Pāvilostas novada domes apstiprinātiem – bibliotēkas nolikumu un bibliotēkas lietošanas noteikumiem; kā arī saskaņā ar bibliotēku likumu un MK noteikumiem.