Trešdiena, 23.01.2019
Strauta, Grieta

Reliģiskās konfesijas

   Pāvilostas pilsētā ir pārstāvētas dažādas reliģiskas konfesijas ar sekojošām draudzēm:
  • luterāņu draudze- 95 locekļi,
  • katoļu draudze- visi katoļticīgie (tie, kas saņēmuši kristības katoļu baznīcās), kas dzīvo Pāvilostā un tās apkārtnē,
  • baptistu draudze- 18 locekļi.
Pie draudzēm darbojas svētdienas skolas.
 
 
Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev. luterāņu baznīca
                  
Brīvības ielā 26, Pāvilostā
 

Dievkalpojumi baznīcā notiek mēneša 1.; 3. un 5. svētdienā plkst.11:00.

Mēneša 2. un 4.svētdienā ikviens tiek gaidīts Sakaslejas ev.-lut.baznīcā plkst. 11:00.

 

►kalpo mācītāji: Atis Grīnbergs - mob. 26577467; atis.grinbergs@lelb.lv

                     un Jānis Bitāns - mob. 26475509; janis.bitans@lelb.lv

 

►info par svētdienasskolu - mēneša 1. un 3.svētdienā plkst. 12:30

 
 
 

 

Pāvilostas Sv. Gara Romas

katoļu baznīca

 

 

Prāvests: Andris Vasiļevskis

Adrese: Pāvilostas Svētā Gara baznīca, Viršu ielā Nr. 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads, Latvija, LV-3466

Dievkalpojumi notiek:
mēneša 1. un 3. svētdienā 14:00 Svētā Mise

Rožukroņa lūgšana svētdienās 30 min. pirms Sv. Mises

Grēksūdze tiek uzklausīta pirms katras Sv. Mises

Vissvētākā Sakramenta adorācija: 1. svētdienā pēc Sv. Mises (Dieva žēlsirdības kronītis)

Svētdienas skolai pieteikties pie prāvesta

Slimnieku apmeklēšana:
mēneša 3. svētdienās pēc sv. Mises

Priesteri var sastapt: baznīcā pirms un pēc  Sv.Mises, kā arī  viņa dzīvesvietā Aizputē, Brīvzemnieka bulv. 23,

Kontakttālrunis: tālr. (+371) 63449990, mob.tālr.: 26326253 (prāvests) 

 


Sakas pagastā darbojas
Sakas ev. luteriskā draudze un baptistu draudze
 
Sakaslejas baznīcā dievkalpojumi notiek
katra mēneša otrajā sviedienā plkst.14.00 un ceturtajā sviedienā plkst.11.00  

 
 Sakas ev. luteriskā baznīca Sakas pagastā
 
Sakas baptistu baznīca
 
Īsceļi
NOVADA KARTE