Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Piektdiena, 24.11.2017
Velta, Velda

Noteikumi, nolikumi

NOLIKUMI

►Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums, Pāvilostas novada amata saimju un mēnešalgu klasificēšanas apkopojums / Pāvilostas novada pašvaldības struktūras shēma

 

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDES NOLIKUMS

 

►Tautas tērpu nolikums

 

►Nolikums par dāvinājumiem

 

►NOLIKUMS par stipendijām 9.-12.klašu skolēniem Pāvilostas novadā

 

 

NOTEIKUMI

►Par Pāvilostas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību.

 

►Par Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtību.

 

►Par Pāvilostas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu.

 

►Pāvilostas novada kapsētu noteikumi

 

►Par ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību Pāvilostas pilsētā

 

►Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību

 

►CERĪBU BALVAS piešķiršanas noteikumi

 

►Par Pāvilostas novada vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu labāko skolēnu un skolotāju izvirzīšanu un svinīgo pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja.

 

►Skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi

 

 
 

►Noteikumi "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm Pāvilostas novadā".

 

 

►"PĀVILOSTAS NOVADA APBALVOJUMU NOTEIKUMI"

 

 

CITI

►Pāvilostas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādis

 

 
 

►Pāvilostas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas.