Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

2013.gads

Iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvprojekta nosaukums

Akcepta vai akcepta atteikuma datums

03.06.2013.

"Jūrtāles", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Vasaras mājas un saimniecības ēkas būvniecība

03.06.2013.

03.06.2013.

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

TP 2101 "Līdumi" elektroapgādes tīklu rekonstrukcija

03.06.2013.

10.06.2013.

Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Piekļuves nodrošināšana cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, ieejas mezgla rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana

10.06.2013.

05.06.2013.

"Vasarnieki 22", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība

10.06.2013.

08.07.2013.

"Ugunsnovērošanas tornis", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Ugunsnovērošanas torņa rekonstrukcija

08.07.2013.

08.07.2013.

"Ugunsnovērošanas tornis", Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Ugunsnovērošanas torņa rekonstrukcija

08.07.2013.

22.07.2013.

Lejas iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Šķūņa rekonstrukcija par brīvdienu māju

22.07.2013.

24.07.2013.

„Bērzaines”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Kūts (14 govīm) būvniecība

29.07.2013.

29.07.2013.

Ostmalas iela 12 (12c), Pāvilosta, Pāvilostas novads

Laivu būves ēlinga būvniecība

29.07.2013.

14.08.2013.

Ostmalas iela 12(12a), Pāvilosta, Pāvilostas novads

Jahtu būves un  servisa parka, piestātnes un rampas būvniecība

14.08.2013.

22.08.2013.

"Purenes", Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Meliorācijas sistēmas renovācija un rekonstrukcija meža un lauksaimniecības zemēs

22.08.2013.

22.08.2013.

"Brekši", "Vimbas", "Mencas", Nēģi", "Līdakas", "Butes", "Zandarti", Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Meliorācijas sistēmas renovācija un rekonstrukcija meža un lauksaimniecības zemēs

22.08.2013.

28.08.2013.

SIA "LMT" optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas trase

no pilsētas robežas gar autoceļu V1188, V1190 Medzes pagastā, Grobiņas novadā, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā līdz esošajai caurulei, kas atrodas autoceļa P111 un autoceļa uz Vērgali krustojumā

28.08.2013.

22.08.2013.

Zaļkalna iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas būvniecība

22.09.2013.

28.08.2013.

Dzintaru iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Āķagala zivju kūpinātava un teritorijas labiekārtojums

28.08.2013.

09.09.2013.

Smilšu iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Saimniecības ēkas rekonstrukcija un šķūņa būvniecība

09.09.2013.

11.09.2013.

Brīvības iela 22, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Šķūņa rekonstrukcija

11.09.2013.

07.10.2013.

Kalna iela 21, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas un palīgceltņu nojaukšana un dzīvojamās mājas būvniecība

07.10.2013.

30.10.2013.

"Rīdziņi", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tehnikas novietni- remontdarbnīcu

30.10.2013.

04.11.2013.

Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Skatu torņa rekonstrukcija

04.11.2013.

06.11.2013.

"Šļakatas", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Mēslu krātuves būvniecība

06.11.2013.

19.11.2013.

"Laivenieki", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par rehabilitācijas centru cilvēkiem ar invaliditāti

20.11.2013.

20.11.2013.

"Lazdāji", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka ar garāžu un malkas šķūnis

20.11.2013.

25.11.2013.

Dzintaru iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Kanalizācijas sistēmas būvniecība un pieslēgums pilsētas kanalizācijas tīklam

25.11.2013.

25.11.2013.

Brīvības iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Divu šķūņu rekonstrukcija par saimniecības ēku

25.11.2013.