Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Sakaslejas ērģeļu fonds

Sakaslejas baznīcas ērģeļu un
mūzikas attīstības fonds
 
      Sakaslejas ērģeļu fonds tika dibināts reizē ar Sakaslejas baznīcas ērģeļu atjaunošanu. Laika zoba saēstās Sakaslejas baznīcas ērģeles 2008. gada 7. septembrī pēc veiksmīgas restaurācijas tika atklātas ar koncertu. Tā bija provātpersonu iniciatīva, kuru izstrādāto projektu atbalstīja vairāki individuālie ziedotāji unValsts Kultūrkapitāla fonds. Ērģeļu atjaunošanai tika pieaicināts šobrīd Latvijā viens no zinošakajiem ērģeļu meistariem- Alvis Melbārdis ar savu profesionāļu komandu.
       Sakaslejas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības fonda mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot muzikālās aktivitātes Pāvilostas novadā, īpaši pievēršot uzmanību nozīmīga kultūras pieminekļa - Sakaslejas evanģeliski luteriskās baznīcas ērģeļu uzturēšanai, saglabāšanai un popularizēšanai.
 
    Sakas ērģeļu fonda uzdevumi:
  • Rīkot koncertus un citus muzikālus pasākumus Pāvilostas novadā;
  • Izdot informatīvos materiālus un citādi izplatīt informāciju;
  • Piesaistīt finašu līdzekļus fonda mērķu īstenošanai.
 
    Fonds regulāri organizē koncertus, piesaistot gan vietējos, gan ārvalstu mūziķus, pazīstamus ērģelniekus, kamerkorus un vokālistus.
     Tiek domāts par mūzikas meistarklašu un vasaras muzikālo nometņu organizēšanu, pieaicinot Eiropas un pasaules līmeņa profesionāļus, kas dalītos savā pieredzē ar vietējiem mūziķiem un sniegtu koncertus mūzikas cienītājiem no visas Latvijas un arī ārzemju viesiem.
     Kopās 2000. gada Sakaslejas baznīcā darbojas draudzes jauniešu ansamblis "Dziedošie enģeļi", kas ar garīgās mūzikas dziedājumiem ērģeļu pavadījumā un koncertiem uzstājas gan Sakaslejā, gan tuvākā apkārtnē.
 
Informācija atbalstītājiem:
Sakaslejas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības fonds
Reģ. Nr. 40008140233
Adrese: Sakaslejas baznīca,
Sakas pagasts,
Pāvilostas novads, LV- 3466
Banka: A/S "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV75HABA0551025268622

 

 

 

Sākot no pirmās Adventes Sakaslejas baznīca sestdienu un svētdienu vakaros tiek izgaismota, bet no 18. dcembrā, kad Sakaslejas baznīcā ir paredzēts kārtējais ērģeļu fonda koncerts, baznīca tiks izgaismota katru vakaru līdz Zvaigznes dienai