Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

Likumi un veidlapas

►Būvniecības likums

 

►2014.gada 19.augusta MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”

1.Pielikums - Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

3.Pielikums - Būvprojekta ekspertīzes atzinums

4.Pielikums - Būves ekspertīzes atzinums

5.Pielikums - Būvdarbu žurnāla saturs

6.Pielikums - Autoruzraudzības žurnāla saturs

 

►2014.gada 2.septembra MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

              ►1.pielikuma veidlapa

              ►4.pielikuma veidlapa

              ►5.pielikuma veidlapa

               ►14.pielikuma veidlapa

 

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI PIEŅEMŠANAI EKSPLUATĀCIJĀ UN ATSEVIŠĶU DARBU PABEIGŠANAI:

 

►2017.gada 9.maija MK noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

              ►1.pielikuma veidlapa

              ►3.pielikuma veidlapa

              ►4.pielikuma veidlapa

              ►11.pielikuma veidlapa

 

►2014.gada 16.septembra MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"

 

►2014.gada 19.augusta MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

 

►2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"

 

►2014.gada 14.oktobra. MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”