Otrdiena, 20.11.2018
Anda, Andīna

Vērgales PII "Kastanītis"

 
Adrese: ”Kastanītis”, Vērgale, Vērgales pagasts,
                    Pāvilostas novads, LV-3463
 
Tālrunis: 63490847,
Darba  laiks: darba dienās no 7:00 līdz 18:00.
Vadītāja: Liena ERNSTSONE
e-pasts: liena.ernstsone@pavilosta.lv
 
 
 
 
 
Kopējais bērnu skaits PII "Kastanītis" ir 62 bērni.
 • "Lācēni" - bērni no 1 līdz 3 gadiem
 • "Zaķēni" - bērni no 3 līdz 4 gadiem
 • "Pūcītes" - 5-gadīgie bērni
 • "Saulītes" - 6-gadīgie bērni
 
Mūsu mērķis attīstīt katra bērna „ES” apziņu un veidot viņa individualitāti.
 
Mēs nodrošinam:
 • apstiprinātas pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
 • logopēda nodarbības 5.un 6. gadīgiem bērniem;
 • iespēju izkopt saskarsmes spējas  ar  vienaudžiem;
 • iespēju bērnu radošai attīstībai un sevis izteikšanai;
 • higiēnisko iemaņu  attīstību;
 • vispusīgu bērnu fizisko, garīgo un psiholoģisko  attīstību;
 • rotaļas un pastaigas  svaigā gaisā;
 • svētkus, jautrus  un izglītojošus pasākumus;
 • veselīgu un garšīgu ēdienu 3 reizes dienā, ko apmaksā Pāvilostas novada dome.
 
Mūsu moto:
                        Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt,
                                    Bet gan tas, kurš spēj dot citiem.
                        Paejieties cilvēkiem pretī  un dalieties tajā, kas jums ir!
                                    Dāvājiet  smaidus  un  labestību!
                                    Laime  ir  kā saules  gaisma:
             JA  IECELSIET  KĀDU  SAULĒ, TĀ APSPĪDĒS ARĪ  JŪS.
                                                                                    Ogs Mandino

 

Vērgales bērnudārzs "Kastanītis"
no 2014.-2016. gada piedalījās
ES programmas Erasmus+ projektā
„AKT TOGETHER – BE CREATIVE!”
jeb latviski  „DARBOJOTIES  KOPĀ – ESI RADOŠS!”
Vairāk par projektu un "Kastanīša" gaitām lasiet sadaļā "Projekts Erasmus+"
lapas kreisajā pusē zem sadaļas "Vērgales PII iestāde "Kastanītis".
Īsceļi
NOVADA KARTE