Ceturtdiena, 28.01.2021
Spodris, Kārlis

Uzziņas

 UZZIŅAS
 

 112

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālrunis

 113

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālrunis 

Ugunsgrēka gadījumā zvanīt:

 

Pāvilostā un Sakas pagastā –

27860817

 

Vērgales pagastā –

29363966

 

Ugunsnovērošanas torņu dežurantus var sazvanīt:

Saka  27843415

Saliena 27842778

Vērgale 27841461

 

Pāvilostā medicīnas pakalpojumus var saņemt:

 

Veselības un sociālā centrā

Lejas ielā 10, Pāvilostā

Dr. Jura Kraģa privātprakse Pāvilostā

tel.63498134, 29125747

 

Dr. Agritas Kalniņas privātprakse Pāvilostā

tel. 29152712

 

Pāvilostas aptieka

tel.63498222

 


 

Dr.Jura Kraģa privātprakse Vērgalē

 
"Vērgales veselības centrs", Vērgale,
tel.62603296

 

Vērgales aptieka

"Vērgales veselības centrs", Vērgale,

tel.65796365 (LMT)

 


Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

(P.-Pk. 17:00-8:00, S.Sv. un svētku dienās 24h)

tel.66016001 

29242320

Pašvaldības policija Pāvilostā

110

Valsts policijas palīdzības tālrunis 

Pāvilostas pludmales  zonējums

 

 • no Dienvidu mola uz Dienvidu pusi - ūdensmotociklu zona;
 • nūdistu pludmale Dienvidu pludmalē, 200 m no Jūras ielas stāvlaukuma uz Akmeņraga pusi, 200 m garumā;
 • no Ziemeļu mola 200 m uz Jūrakmens pusi - zona sērfotāju apmācību veikšanai;
 • 200 m no Ziemeļu mola līdz Jūrakmenim - peldētāju zona. Ir atļauta sērfotāju iebraukšana jūrā, netraucējot peldētājus;
 • no Jūrakmens 300 m uz Ziemeļu pusi - kaitotāju un sērfotāju zona, šeit atļauts izvest pastaigā suņus .


KARTI SKATĪT ŠEIT


 

 
Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi
 
   Ar 2009.gada 18.novembri ir spēkā „Latvijas valsts karoga likums” (turpmāk tekstā - Likums). Šā Likuma mērķis ir noteikt vienotus Latvijas valsts karoga lietošanas principus.
   Likumā ir noteikts, ka Latvijas valsts karogu lieto šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam pienācīgu cieņu. Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu.
 Latvijas valsts karogu aizliegts lietot:
1. pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī; 
2. pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta; 
3. citās nepiemērotās vietās un apstākļos.
   Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots patstāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst.9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst.21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.
  Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”  7.pantu, valsts karogs paceļams:
1. Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto
 • 1.maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
 • 4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
 • 21.augusts – Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena
 • 11.novembris - Lāčplēša diena
 • 18.novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena
2. Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto: 
 • 25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
 •  14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
 • 17.jūnijs  - Latvijas Republikas okupācijas diena;
 • 4.jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena;
 • Decembra 1. svētdiena  - Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena.
  Līdz ar to Likumā ir noteiktas 9 dienas gadā, kad Latvijas valstī obligāti ir jāpaceļ Latvijas valsts karogs.
   Saskaņā ar Pāvilostas novada domes lēmumu karogs paceļams arī:
 • Pāvilostas pilsētas svētkos maijā un
 • Zvejnieku svētkos jūlijā.
   Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos. Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.
   Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 pantu „Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana” par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu —  izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrdesmit euro.
 

MEŽA DIENESTS

Mežaines apgaita - vecākā mežzine RUTA JAUNZEME, tel. 28357613

Labraga apgaita - mežzinis AINARS ANSONS, tel. 29484564

Akmeņraga apgaita - mežzinis ALDIS ANSONS, tel. 26379791

Apriķu apgaita - mežzinis AIGARS VASIĻČIKS, tel. 26306646

Vērgales apgaita - mežzinis ARTURS BRIKMANIS, tel. 26173126

 

VMD Grobiņas birojs

Atpūtas iela 4, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Tel. 63491255

 

 

Dienvidkurzemes virsmežniecības

Aizputes nodaļas teritoriālais sadalījums

Mērogs 1:220000

Tuvāku plāna karti skatieties šeit

 

 

 

 

Izmaiņas meža dienestā

 


 

BEZDARBNIEKU SKAITS SADALĪJUMĀ PA REPUBLIKAS PILSĒTĀM UN NOVADIE


VALSTS DARBA INSPEKCIJAS KONTAKTI

Konsultatīvie tālruņi: 67186522, 67186523 Konsultācijas klātienē iespējams saņemt:

Kurzemes reģiona Darba inspekcijas vadītāja Aija Brunovska apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00 (tel. 29441429)

Liepājā, Jūras ielā 12 ( 4. stāvs, 401.- 406. kab.) tel. 63427443

                  pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 18:00

                  ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00

Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1, tel. 63627738

                   pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 18:00

Saldū, Striķu ielā 6, tel. 25484734, 25484738

                   katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā

                     no plkst. 13:00 līdz 18:00

Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, (1. stāvā VSAA telpās), tel. 26597374

                  katra mēneša otrajā pirmdienā

                        no plkst. 13:00 līdz 16:00

Talsos, Kareivja ielā 7, tel. 26597374, 26131456, 25484736, 25484737

                  vienu reizi mēnesī ( konsultāciju datumus Talsos lūgums precizēt pa norādītajiem tālruņiem)