Svētdiena, 17.11.2019
Uga, Hugo, Uģis

Domstarpību izšķiršana

Pakalpojuma īss apraksts

  • Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
  • bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
  • bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības;
  • bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

  • Pirmdienās no plkst.8:00 līdz 13:00;
  • Ceturtdienās no plkst.13:30 līdz 17:00.

Pāvilostas novada bāriņtiesa, “Pagastmāja” Vērgalē

  • Trešdienās no plkst. 9:30 līdz 14:00.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinošs dokuments;
  • motivēts iesniegums;
  • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

VAI JŪS ATBALSTIET: