Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Domstarpību izšķiršana

Pakalpojuma īss apraksts

  • Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
  • bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
  • bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības;
  • bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

  • Pirmdienās no plkst.8:00 līdz 13:00;
  • Ceturtdienās no plkst.13:30 līdz 17:00.

Pāvilostas novada bāriņtiesa, “Pagastmāja” Vērgalē

  • Trešdienās no plkst. 9:30 līdz 14:00.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinošs dokuments;
  • motivēts iesniegums;
  • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.