Pirmdiena, 05.06.2023
Margots, Igors, Ingvars

2009./2010.gads

Biedrība „No idejas līdz attīstībai” Pāvilostā
    Biedrība dibināta 2009. gadā ar mērķi aktivizēt darbu ar jauniešiem Pāvilostā un tās apkārtnē.
 
    Darbs sākās ar jauniešu vēlmju apzināšanu un projektu rakstīšanu, lai piesaistītu finansējumu dažādām aktivitātēm. Izpētījām sadarbību ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un iespēju programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros pieteikties uz projektu konkursiem. 
Jaunieši un līderi piedalījās programmas „Jaunatne darbībā” rīkotajos apmācību semināros par jaunatnes darbību, neformālo izglītību un projektu rakstīšanu.
 

 
Apmācību seminārs Melturos
2010.gada februārī
 
 
 
 
 
 

Spēļu un aktivitāšu praktiskā apmācība
25.-27.februāris 2010. gads

 

 


 
Apmācību seminārs Rāmavā 2010.gada 4.-6.jūlijs

 
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts
„Riverside yuoth sports” –
Bulgārijā, Vidinā
2.- 8.augusts 2010. gads
Dalībvalstis: Latvija, Bulgārija, Polija, Itālija
Projekta darba valoda – angļu valoda

 

 


 
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts
„Discover yuor values” –
Pāvilostā 23.-30.augusts 2010. gads
Dalībvalstis: Turcija, Rumānija un Latvija (Pāvilosta),
Projekta darba valoda – angļu valoda
 
PREZENTĀCIJA

 

  

 

We did it! (Mēs to paveicām!) 
   Programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros ,no 23.-30. augustam, Pāvilostā norisinājās starptautisks jauniešu apmaiņas projekts „Discover your values” („Atklāj savas vērtības”) kopā ar jauniešiem no Latvijas, Turcijas un Rumānijas.
     Idejas autori bija paši jaunieši, kurus interesē militārā joma, patīk izspēlēt dažādas militāras simulācijas, gribas pierādīt savu izturību, lemtspēju, spējas darboties un organizēt, uzlabot valodu prasmes un iepazīt citas kultūras. Sadarbībā ar biedrību „No idejas līdz attīstībai”, projekts tika uzrakstīts, atbalstīts un veiksmīgi realizēts. Projektā piedalījās 24 jaunieši un 7 līderi.
      Lai apmaiņa notiktu sekmīgi, no 19.-21.jūlijam Pāvilostā ieradās līderi no Turcijas biedrības „Niksar Forever” un Rumānijas biedrības „Young partners for civil society development association” uz iepriekšējās plānošanas vizīti.
     Projekta laikā aktivitātes notika gan telpās, gan brīvā dabā - tuvējā mežā un jūrmalā; projekta aktivitātes tika balstītas uz neformālās izglītības metodēm – energizer (uzmundrinošās aktivitātes), ice-braker (ledus lauzēji), radošās darbnīcas, spēles, tematiskie uzdevumi, šķēršļu joslas, grupu saliedēšanās un komandu veidošanas aktivitātes, simulācijas, diskusijas, darba grupas, lomu spēles u.c. Visas aktivitātes tika vērstas uz projekta mērķu sasniegšanu, veicinot jauniešu pašapziņu, lēmumu pieņemšanas un problēmsituāciju risināšanas prasmes, veicinot jauniešu savstarpējo sadarbību un vairojot jauniešu zināšanas un prasmes. Projekta līderu – Zanes Vīgantes, Jāņa Mežavilka, Intas Vīgantes, Bilgin Şeşen, Özlem Şeşen, Cosmin Ionita, Dalina Badescu vadībā, nācās izspēlēt dažādas saliedēšanas spēles, pārvarēt šķēršļu joslas, nokāpt no „klinšu sienas”, veikt uzdevumus ar militāriem elementiem, izspēlēt lomu spēles, improvizēt, izveidot projekta dziesmu, prezentēt uzdevumu izpildi utt. Visa projektā laikā tika akcentēta pašu jauniešu aktīva līdzdalība un  izglītība ar sporta un āra pasākumu palīdzību; tika aktualizēta nediskriminācijas nozīme. Ar projektu pierādījām, ka mūsdienās būtiska loma ir ne tikai materiālām, bet arī tādām cilvēciskām un sociālām vērtībām kā iejūtība, līdzdalība, uzticēšanās, draudzība, tādejādi sekmējot sociālo vienotību internacionālā līmenī.
       Paldies atsaucīgajiem pāvilostniekiem un apkārtnes iedzīvotājiem par atbalstu un atsaucību. Katru dienu jauni uzdevumi, jaunas aktivitātes, jauni piedzīvojumi un, protams, jauni draugi Turcijā un Rumānijā!
       Īpašs PALDIES Pāvilostas novada domes vadībai, K.Rudītim, Pāvilostas vidusskolas personālam – A Ansonei, D. Bunkai, I.Sprūdei, I. Liņķei, Jaunatnes starptautisko programmu Aģentūrai un visiem tiem, kuri mūs pamanīja un ar labām domām atbalstīja!
                                                                                      
Inta Vīgante
                                                                                      Biedrības “No idejas līdz attīstībai” valdes priekšsēdētāja
 
Projekts tika līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

 

 


 
Nacionālais jauniešu iniciatīvu projekts
„Skrūve pie skrūves – un aiziet!”
10.10.2010.-10.07.2011. Pāvilostā
Realizētāji: Jauniešu interešu grupa „Motoprieks Pāvilostā” sadarbībā ar biedrību „No idejas līdz attīstībai”.
 

 

 

MOTOPRIEKS PĀVILOSTĀ
     Jau no 2010. gada oktobra Pāvilostā tiek realizēts jauniešu iniciatīvu projekts „Skrūve pie skrūves - un aiziet!” ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu, sadarbībā ar biedrību „No idejas līdz attīstībai”.
    Izveidojām neformālu jauniešu grupu „Motoprieks Pāvilostā”, kam ir interese par tehniku, īpaši par retro motocikliem. Brīvajā laikā remontējām vecos motociklus, pulcinājām ap sevi arī citus interesentus. Grupas tikšanās reizēs apspriedām idejas, plānojām tikšanās ar projektā iesaistītiem cilvēkiem, izveidojām logo, kas pārtapa skaistās uzlīmēs, ar ko iepriecinājām savus atbalstītājus. Projekta gaitā ar padomiem mums palīdzēja biedrības vadītāja Inta Vīgante.
    Tika izveidots blogs www.skruvipieskruves.blogspot.com (ieskaties, tur virmo emocijas, darbošanās un prieks!), kur dokumentējām projekta gaitu soli pa solim, tur atrodams stāsts par to, kā pakāpeniski iedevām jaunu elpu vecajiem mocīšiem. Patīkami bija tas, ka par mūsu darbu interesējās, zvanīja, atbalstīja. Mums palīdzēja vecāki, tikāmies ar moto entuziastiem no tuvākās apkārtnes, devāmies izpētes braucienā ar velosipēdiem uz senlietu krātuvi „Ievlejās”, apskatījām Roberta Putniņa kolekciju, tuvāk iepazinām moto restauratora darbu.
    Tā skrūvi pa skrūvei, ļoti pacietīgi mums izdevās atrestaurēt divus motociklus un piedalīties moto braucienā un prezentēt savu veikumu Pāvilostas pilsētas svētkos. Darbs turpinās un ceram, ka līdz 10.jūlijam vēl kādu reizi Pāvilostā rūks retro mocīši.
Paldies visiem, kas nepalika vienaldzīgi, iesaistījās un palīdzēja. Mums kopā izdevās!
Jauniešu iniciatīvu grupas „Motoprieks Pāvilostā”dalībnieku vārdā Edgars EduardsKristapsons
Sīkāk par  projektu 
 

Labdarības pasākuma
„Zilais cerību eņģelis”
organizēšana sadarbībā ar biedrību „Pāvilostas kultūrvides izpētes centrs” un kultūras organizatoriem
Pāvilostā 2010.gada 18.decembrī.