Otrdiena, 30.05.2023
Lolita, Vitolds

Vērgales pamatskola


 

Skolas adrese: "Skola", Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads
e- pasts: pamatskola@pavilosta.lv
 
Skolas direktors Gints Juriks
Tel. 63490815
 Lietvede Inga Vītoliņa
Tel.63490815
 
Skolotāju istabas telefons - 63490815

 


 

►VĒRGALES PAMATSKOLAS NOLIKUMS

►PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (2021)

Pāvilostas novada Vērgales pamatskolas pašvērtējuma ziņojums (2016.g.)

►PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (2019./2020.m.g.)

 


Es gribu dzīvot zemē savā,

Kur sarkans stārķa knābis klab

Un augstu pacelts mātes rokās

Ik cilvēkbērns aug skaists un labs.

                                   /I. More/

     Vērgales pamatskola atrodas arhitektūras piemineklī, barona fon Bēra muižas pils ēkā, un tur darbojas kopš 1945.gada. 1992.gadā skola tika pārdēvēta par Vērgales pamatskolu.

     20201./2022. mācību gadā skolā mācās 125 skolēni. Strādā 17 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki.

     Skolā darbojas 10 interešu izglītības pulciņi: divas tautisko deju grupas, vizuāli plastiskās mākslas, šūšanas, izšūšanas, pērļošanas, divi vides interešu izglītības pulciņi (“Vides pētnieks”, “Roku rokā nākotnei”), angļu valodas sarunu pulciņš, 1. – 8. kašu mūzikas grupa. Sporta hallē ir iespējams apmeklēt sporta nodarbības gan 1. – 3. klašu, gan 4. – 9. klašu skolēniem.

     Vērgales pamatskolas audzēkņi ik gadu  iesaistās  lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”.

           

Skola īsteno vairākus projektus

    Projekts “Latvijas skolas soma” sniedz iespēju katram skolēna vismaz vienu reizi mācību semestrī apmeklēt muzejus, izstādes, teātra izrādes, koncertus, doties īsākos un garākos pārgājienos, izzinot Latvijas dabu un vēsturi.

    ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001.) Projekta ietvaros tiek nodrošināta iespēja padziļinātai mācību priekšmetu apguvei.

    Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001.) Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam tiek sniegts konsultatīvais atbalsts un konsultācijas mācību priekšmetos.

     Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerības projekts nr. 2020-1-NO01-KA229-076489_5 ,,Mēs varam kaut ko mainīt.” Projekts par ilgtspējīgu attīstību izglītībā. Partnervalstis šajā projektā ir Norvēģija, Itālija, Čehija, Spānija, Grieķija. Projekta īstenošanas laiks 2020. – 2022. gads.

     Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerības projekts “Mūsu klimats – mūsu nākotne”. Partnervalstis projektā ir Slovākija, Turcija, Itālija. Projekta īstenošanas laiks 2020. – 2022. gads.