Otrdiena, 28.09.2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Vērgales pamatskola


 

Skolas adrese: "Skola", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
e- pasts: pamatskola@pavilosta.lv
 
Skolas direktors Gints Juriks
Tel. 63490815
 Lietvede Inga Vītoliņa
Tel.63490815
 
Skolotāju istabas telefons - 63490815

 


 

►VĒRGALES PAMATSKOLAS NOLIKUMS

Pāvilostas novada Vērgales pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

►PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 


Es gribu dzīvot zemē savā,

Kur sarkans stārķa knābis klab

Un augstu pacelts mātes rokās

Ik cilvēkbērns aug skaists un labs.

                                   /I. More/

 

       Vērgales pamatskola atrodas Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklī, barona fon Bēra muižas pils ēkā un tur darbojas kopš 1945.gada. 1992.gadā skola tiek pārdēvēta par Vērgales pamatskolu.

       2020./2021. mācību gadā skolā mācās 117 skolēni. Strādā 15 zinoši skolotāji un 8 tehniskie darbinieki.

      Skolā darbojas tautisko deju grupas, kurās iesaistījušies 1. - 3. klašu un 5. - 7. klašu skolēni, ir divi vokālie ansambļi, folkloras kopa, vides un vizuālās mākslas pulciņš. Sporta hallē ir iespējams apmeklēt volejbola un basketbola treniņus.

       Skolēni iesaistās  lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija".
       Pēdējo gadu laikā skola īstenojusi COMENIUS, ERASMUS + projektus, kuros ir piedalījušies vairāku valstu pārstāvji: Itālijas, Rumānijas, Portugāles, Polijas, Spānijas, Grieķijas, Latvijas.  Šajā mācību gadā  eTwinning projektā darbojas  Itālijas, Turcijas, Polijas, Portugāles, Ungārijas, Latvijas skolēni un skolotāji.

      No 1965. gada skolai ir draudzības sakari ar Ventspils novada Tārgales pamatskolu un no 1995. gada ar Cēsu novada Raunas vidusskolu.

      Vērgales pamatskolas skolēni mācās arī Pāvilostas Mūzikas un Pāvilostas Mākslas skolā.

        Vērgales pamatskola atrodas Vērgales muižas ēkā.