Sestdiena, 26.09.2020
Kurts, Knuts, Gundars

Pašdarbības kolektīvi

 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama pulciņi

2019. / 2020. gada sezonā

Kolektīva/pulciņa

nosaukums

Mēģinājuma laiks

(diena, laiks, vieta)

vadītājs

Pāvilostas bērnu dramatiskais kolektīvs

ceturtdienās, plkst.16:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Pāvilostas amatierteātris

ceturtdienās, plkst.19:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Interešu pulciņš

trešdienās, plkst.15:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši”

Otrdienās , plkst.14:00,

bērnudārzā „Dzintariņš”

Aija Gertsone

Pāvilostas 1.- 4. klašu tautisko deju kolektīvs

otrdienās, plkst.17:20,

ceturtdienās, plkst.17:20,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 5.-9. klašu tautisko deju kolektīvs

otrdienās, plkst.18:10,

ceturtdienās, plkst.18:10,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils”

Pirmdienās, trešdienās plkst.19:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Zane Mežavilka un

koncertmeistare-Dace Bunka

Sieviešu koris „Sīga”

otrdienās, plkst.19:15,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Liene Breča un koncertmeistare-Dace Bunka