Sestdiena, 25.09.2021
Rauls, Rodrigo

Pašdarbības kolektīvi

 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama pulciņi

2020. / 2021. gada sezonā

Kolektīva/pulciņa

nosaukums

Mēģinājuma laiks

(diena, laiks, vieta)

vadītājs

Pāvilostas bērnu dramatiskais kolektīvs

ceturtdienās, plkst.16:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Pāvilostas amatierteātris

ceturtdienās, plkst.19:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Interešu pulciņš

trešdienās, plkst.15:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši”

ceturtdienās, plkst.14:30,

bērnudārzā „Dzintariņš”

Aija Gertsone

Pāvilostas 1.- 4. klašu tautisko deju kolektīvs

otrdienās, plkst.17:20,

ceturtdienās, plkst.17:20,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Elīna Tetere, koncertmeistare-Dace Bunka

Pāvilostas 5.-9. klašu tautisko deju kolektīvs

otrdienās, plkst.18:10,

ceturtdienās, plkst.18:10,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Elīna Tetere, koncertmeistare-Dace Bunka

Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils”

Pirmdienās, trešdienās plkst.20:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Zane Kalniņa un

koncertmeistare-Dace Bunka

Sieviešu koris „Sīga”

otrdienās, plkst.19:15,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Liene Breča un koncertmeistare-Dace Bunka