Sestdiena, 24.08.2019
Boïeslavs, Bērtulis

Pašdarbības kolektīvi

 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama pulciņi

2018. / 2019. gada sezonā

Kolektīva/pulciņa

nosaukums

Mēģinājuma laiks

(diena, laiks, vieta)

vadītājs

Pāvilostas jauniešu dramatiskais kolektīvs

pirmdienās, plkst.14:00,

 Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Pāvilostas amatierteātris

pirmdienās, plkst.19:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Pāvilostas bērnu dramatiskais kolektīvs

otrdienās, plkst.16:30,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Interešu pulciņš

trešdienās, plkst.15:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši”

piektdienās, plkst.14:00,

bērnudārzā „Dzintariņš”

Aija Gertsone

Jauniešu vokālais ansamblis „Stella amare”

otrdienās, plkst.13:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Aija Gertsone

Pāvilostas 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs

otrdienās, plkst.17:30,

ceturtdienās, plkst.17:20,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 5.-9. klašu tautisko deju kolektīvs

pirmdienās, trešdienās,

plkst. 18:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas jauniešu tautisko deju kolektīvs

trešdienās, plkst.19:00,

ceturtdienās, plkst.18:30

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils”

trešdienās, piektdienās, plkst.20:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Zane Mežavilka un

koncertmeistare-Dace Bunka

Sieviešu koris „Sīga”

otrdienās, plkst.19:15,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Liene Breča un koncertmeistare-Dace Bunka