Ceturtdiena, 18.10.2018
Rolanda, Rolands, Ronalds, Erlends

Pašdarbības kolektīvi

 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama pulciņi

2017. / 2018. gada sezonā

Kolektīva/pulciņa

nosaukums

Mēģinājuma laiks

(diena, laiks, vieta)

vadītājs

Pāvilostas amatierteātris

pirmdienās, plkst.19:15, Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Pāvilostas bērnu dramatiskais teātris

pirmdienās, plkst.16:00,

trešdienās, plkst.16:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Kultūrvēstures izpētes pulciņš

trešdienās, plkst.15:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši” 3.-5. klase

pirmdienās, plkst.13:00,

bērnudārzā „Dzintariņš”

Aija Gertsone

Jauniešu vokālais ansamblis „Stella Amare”

piektdienās, plkst.14:00,

bērnudārzā „Dzintariņš”

Aija Gertsone

Pāvilostas 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs

otrdienās, plkst.17:30

ceturtdienās, plkst.17:20

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele,

 Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 3.-6. klašu tautisko deju kolektīvs

otrdienās, trešdienās, plkst.18:10,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele,

Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 5.-9. klašu tautisko deju kolektīvs

pirmdienās, plkst.18:15,

trešdienās, plkst. 19:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele,

Einārs Vārsbergs

Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils”

trešdienās, piektdienās, plkst.20:00,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Zane Mežavilka

Sieviešu koris „Sīga”

otrdienās, plkst.19:15,

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Liene Breča

Koncertmeistare

Dace Bunka

Grupa „Piemare

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Dainis Vinkleris

Īsceļi
Aptaujas anketas 2018. gada nominācijām
NOVADA KARTE