Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Foto galerija 2013.gads

Plašāku informāciju par biedrības projektiem meklējiet
www.nila.lv


 


 
Jauniešu apmācības noslēgušās!
 
     SIA’’Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra’’ un „Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla” organizētais pasākums jauniešiem „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai” 26.aprīlī noslēdzās.
      Šajā dienā jaunieši prezentēja savus biznesa/projekta plānus, kas saistījās ar tūristu piesaistīšanu Pāvilostai. Daudzas idejas bija tiešām labas un reāli īstenojamas! Cerams, ka jaunieši tās attīstīs un ieviesīs ‘’dzīvē’’. Turpinājumā jaunieši konkursā pierādīja savas iegūtās prasmes tīklu aušanā, mezglu siešanā un špleisēšanā, veicot to visu noteiktā laikā. Noslēguma daļā jaunieši kopā ar divām jaukām saimniecēm gatavoja dažādus zivju ēdienus – gan salātus, gan siltos ēdienus, kur galvenā sastāvdaļā, protams, bija zivs! Šo dienu jo īpašāku un svarīgāku darīja viesi - jaunieši no Tukuma, kuri bija ieradušies ciemos pie Pāvilostas jauniešiem! Lai gan apmācības ir galā, jauniešiem, kuri vēlēsies piedalīties biznesa plānu konkursā par naudas balvām, viss vēl priekšā, jo savu plānu aizstāvēšana notiks vasaras beigās, kad šīs apmācības noslēgsies pārējās iesaistītajās vietās  -Engurē, Grobiņā un Salacgrīvā.
      Nobeigumā vien gribu teikt lielu paldies Intai Vīgantei par ieguldīto darbu ar jauniešiem, Irinai Kurčanovai, Varim Vīgantam un Haraldam Lukševicam par praktiskajām iemaņām, ko sniedzāt jauniešiem, kā arī saimniecēm Dzidrai Zingnikai un Valērijai Pētermanei par gardajām receptēm, kuras kopā varējām apgūt un nobaudīt! Un cerams- uz tikšanos nākošgad līdzīgā projektā!
 
Lauku attīstības konsultante Pāvilostas novadā Anita Šteinberga
 

 
Jauniešu projekts turpinās!
 
    16. un 17. aprīlī notika nākošās mācības jauniešiem, kas iesaistījušies jauniešu projektā Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai. 16.aprīlī jaunieši apguva mārketinga pamatus un labas reklāmas nosacījumus, kā arī spēkus tīklu lāpīšanā, mezglu siešanā un špleisēšanā. 17.aprīlī tika apgūtas zināšanas uzņēmējdarbības pamatos, idejas analīzē, izvērtēšanā, projekta sagatavošanā un stratēģijas izstrādē. Nākošās nodarbības paredzētas 25. un 26.aprīlī.
 
Pāvilostas novada lauku attīstības konsultante A.Šteinberga
 

 
Sācies jauniešu projekts!

     Nu jau otro gadu norisinās SIA’’Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra’’ un „Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla” organizēts pasākums jauniešiem „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”.
    Pasākuma mērķis - piekrastes jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbībā un zvejniecības tradīciju saglabāšanā. Pasākumā plānots apgūt tradīcijas – mezglu siešana, špleisēšana, tīklu lāpīšana, u.c., kā arī uzņēmējdarbības apguve – attīstības plāna izstrāde, mārketings u.c.
    Šogad projekts norisināsies trīs nedēļas aprīlī, pirmā nodarbība jau notika 4.aprīlī biedrības „No idejas līdz attīstībai’’ telpās. Paldies jauniešiem par lielo atsaucību, jo pirmajā tikšanās reizē bija ieradušies 27 jaunieši! Lai jums izturība līdz galam un ‘’dzimst’’ labas idejas biznesa plāniem!
 
Lauku attīstības konsultante Pāvilostas novadā Anita Šteinberga
Foto: Irina Kurčanova 
 

 
  Apmācības jauniešiem – interesanta iespēja!

 

   Iespēju apgūt, kā organizēt starptautisku jauniešu apmaiņu, un dalīties pieredzē ar daudziem Kurzemes reģiona jauniešiem, kuri aktīvi darbojas skolās, jauniešu centros un biedrībās, nedrīkstēja laist garām.

   Tāpēc mēs, biedrības „No idejas līdz attīstībai” pārstāvji - Inta Vīgante, Renards Rolmanis un Laine Šildere, 2013. gada 14.-17. februāri pavadījām Kuldīgā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” rīkotajās apmācībās par jauniešu apmaiņas projektiem, konkrēti Eiropas savienības programmu „Jaunatne darbībā”. Neformālās izglītības mācīšanās metodes, mūsuprāt, ir daudz efektīvākas par tradicionālajām, tās attīsta radošo domāšanu. Ļoti noderīga bija dalīšanās pieredzē par to, kā notiek jauniešu aktivitāšu organizēšana un darbība citos novados. Lielākā daļa dalībnieku bija pārsteigti, ka Pāvilostas novadā nav pašvaldības finansēta jauniešu darbības koordinatora. Tas varētu veicināt jauniešu aktivitātes, sadarbību un izaugsmi regulāri, nevis tikai laikā, kad norisinās projekti par ES fondu līdzekļiem.

    Pateicoties jauniegūtajiem kontaktiem, varēsim rīkot pieredzes apmaiņas braucienus un dalību dažādos projektos. Plānojam nākamgad arī ņemt dalību Talsu Jauniešu dienas pasākumos, sadarboties ar Nīcas jauniešiem. Ikviens no mums ir resurss, tāpēc celiet savu vērtību, izmantojot visas redzamās un arī ne tik redzamās iespējas!
 
Dalībnieku vārdā - Laine Šildere

 Foto Līga Kukule 2013

Apmācību programma
Laine un Renards prezentē biedrību
Aktīva mācīšanās darbībā
Mācāmies neformāli
Kultūras zupa no sniega tasēm

Ikviens ir resurss