Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Trešdiena, 29.03.2017
Agija, Aldonis

Uzņēmējdarbība

 

 

ANDIS CIELAVA
Lauku attīstības konsultants
mob.28359012

andis.cielava@llkc.lv

 

Pieņemšanas laiki:

  • Sakas pagastā, "Pagasta Mājā"

                Pirmdienās no plkst.8:00-12:00

  • Pāvilostā, Dzintaru ielā 73

                Otrdienās no plkst.8:00-12:00

  • Vērgalē, pagasta pārvaldē "Pagastmāja"

 


BEZDARBNIEKU SKAITS PĀVILOSTAS NOVADĀ

 

uz 31.12.2016.

deklarēta dzīves vieta

skaits

no tiem 

 

 

sievie-

tes

inva-

līdi

jaunie-

ši vecu-

mā no 15-17 gadiem

jaunie-

ši vecu-

mā no 18-24 gadiem

ilgsto-

šie bez-

darb-

nieki

perso-

nas pēc ieslodzī-

juma

personas pēc bērna kopšanas atvaļinā-

juma

pirms-

pensijas

vecuma sievietes

pirms-

pensijas vecuma vīrieši

 Pāvilostā

 14

 3

 1

 0

 2

 2

 0

 0

 1

 1

 Sakas

pagastā

 26

 14

 2

 0

 2

 9

 0

 0

 2

 2

 Vērgales

pagastā

 58

 26

 1

 0

 2

 11

 0

 2

 6

 5

 KOPĀ

 98

 43

 4

 0

 6

 22

 0

 2

 9

 8

 

uz 30.09.2016.

deklarēta dzīves vieta

skaits

no tiem 

 

 

sievie-

tes

inva-

līdi

jaunie-

ši vecu-

mā no 15-17 gadiem

jaunie-

ši vecu-

mā no 18-24 gadiem

ilgsto-

šie bez-

darb-

nieki

perso-

nas pēc ieslodzī-

juma

personas pēc bērna kopšanas atvaļinā-

juma

pirms-

pensijas

vecuma sievietes

pirms-

pensijas vecuma vīrieši

 Pāvilostā

 15

 6

 

 0

 2

 2

 0

 0

 1

 0

 Sakas

pagastā

 25

 12

 2

 0

 3

 17

 0

 0

 3

 1

 Vērgales

pagastā

 40

 24

 1

 0

 4

 7

 0

 3

 3

 2

 KOPĀ

 80

 42

 3

 0

 9

 20

 0

 3

 7

 3

 

 

uz 31.08.2016.

deklarēta dzīves vieta

skaits

no tiem 

 

 

sievie-

tes

inva-

līdi

jaunie-

ši vecu-

mā no 15-17 gadiem

jaunie-

ši vecu-

mā no 18-24 gadiem

ilgsto-

šie bez-

darb-

nieki

perso-

nas pēc ieslodzī-

juma

personas pēc bērna kopšanas atvaļinā-

juma

pirms-

pensijas

vecuma sievietes

pirms-

pensijas vecuma vīrieši

 Pāvilostā

 16

 5

 

 0

 1

 2

 0

 0

 1

 0

 Sakas

pagastā

 28

 15

 2

 0

 4

 10

 0

 0

 3

 1

 Vērgales

pagastā

 42

 27

 1

 0

 6

 6

 0

 3

 3

 2

 KOPĀ

 86

 47

 3

 0

 11

 18

 0

 3

 7

 3