Piektdiena, 27.11.2020
Lauris, Norberts

Uzņēmējdarbība

 

 

 

INFORMĒJAM!

    SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” informē, ka, pamatojoties uz nākamā gadā plānotā finansējuma samazinājumu konsultantu darba nodrošināšanai un Pāvilostas novada konsultantes lūguma, ar 2020. gada 30. septembri tiek pārtrauktas LLKC konsultantes Santas Ansones konsultācijas Pāvilostas novadā.

     LLKC arī norāda, ka 2021. gadā tiek plānots būtisks finansējuma samazinājums Valsts Lauku tīkla un Zivsaimniecības sadarbības tīkla deleģēto funkciju veikšanai, tādēļ netiks meklēts jauns novada lauku attīstības konsultants.

      Taču arī turpmāk būs pieejams finansējum konsultācijām ekonomikā, augkopībā, lopkopībā, mežkopībā, kā arī LLKC meklēs iespējas turpināt darbu arī citās jomās, t.sk., zivsaimniecības popularizēšanai, mācībām, saimniecību apmeklējumiem, vietējā tirgus un uzņēmējdarbības veicināšanai laukos. Iespēju robežās tiks nodrošinātas arī  vienkāršas konsultācijas klientiem un informatīvais atbalsts.

       Tuvākās klātienes konsultācijas šobrīd ir iespējams saņemt Liepājas birojā (Bāriņu ielā 15, Liepājā), kā arī pēc klienta lūguma ir iespējams sarunāt tikšanos klātienē arī citviet.

        Kontakti turpmākām konsultācijām un informācijai: tālr.27843096 vai e-pasts: liepaja@llkc.lv

 


SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” galvenās darbības jomas ir lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citu nozaru ražošanas procesu, biznesa plānošanas un grāmatvedības konsultāciju un pakalpojumu sniegšana, kā arī pētījumu veikšana, klientu izglītošana un informēšana.