Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Vērgales kultūras nams

 
 
Adrese: ,,Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag.
                   Pāvilostas novads, LV-3463
 
Kultūras nama vadītāja:
Velga Freimane
tālrunis 29189223
  
 
 
 
     Vērgales kultūras nams atrodas vienā ēkā, kas ir daļa no Vērgales muižas kompleksa, kas muižas laikos bija klēts, tad to pārbūvēja par aizsargu namu, bet pēc kara izveidoja kultūras namu.
     Kultūras namā, ar 200 skatītāju vietām, tiek organizēti valsts svētku un tradicionālo svētku norises, organizēti koncerti, izrādes, izstādes, atpūtas un izklaides pasākumi visu paaudžu iedzīvotājiem. Vasarā Līgo svētki , pagasta svētki un citi brīvdabas pasākumi notiek muižas laukumā pie skolas.
 

ZĀLES noma Vērgales kultūras namā:

  1. sapulču, informatīvo, atpūtas un izklaides pasākumu organizētājiem: EUR 25,00 dienā;
  2. ja pasākumā tiek izmantota muzikantu piesaiste vai zālē tiek izvietota mazā piepūšamā atrakcija: EUR 30,00 dienā;
  3. ja pakalpojuma saņēmējs (zāles nomnieks) nav saistīts ar Pāvilostas novadu: EUR 50,00 dienā;
  4. telpu īrē iekļauts kultūras nama tualetes, foajē un aktieru telpas izmantošana;
  5. no samaksas par telpu īri atbrīvotas Pāvilostas novada pašvaldības iestādes.

 

Vērgales kultūras nama pulciņi

2020. /2021. gada sezonā

Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte”

otrdienās, plkst.19:30,

Vērgales kultūras namā

Kristīne Jaunbrūna

Vērgales senioru vokālais ansamblis „Vakarvējš”

ceturtdienās, plkst. 12.00

Vērgales kultūras namā

Guntis Vītols

Vērgales bērnu dramatiskais kolektīvs

trešdienās, plkst.14:30,

 ceturtdienās, plkst.14:30,

Vērgales kultūras namā

Velga Freimane

Vērgales amatierteātris

otrdienās, plkst. 17.30,

ceturtdienās, plkst.18.00

(pēc saskaņota laika), Vērgales kultūras namā

Inese Ceriņa

 

Kultūras namā darbojas šādi pašdarbības kolektīvi
 
1. Vērgales amatierteātris (dib. gads 2017.)
Vadītāja Velga Freimane, tālrunis-29189223
Režisore Inese Ceriņa
 
2. Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs ,,Vērgalīte” (dib. gads 1986.)
mājas lapa: www.vergalite.lv
Vadītāja: Kristīne Jaunbrūna, tālrunis-29788126
 
3. Senioru vokālais ansamblis ,,Vakarvējš" (dib. gads 2001.)
Vadītājs Guntis Vītols.
   Ansamblis ar dziesmām iepriecina gan vietējos vērgalniekus un novadniekus, gan regulāri piedalās pensionāru sadziedāšanās svētkos Liepājā, viņiem ir dziesmu draugi Durbē, Grobiņā, Skrundā, Aizputē, Jelgavas novada Vilcē un Vircavā.
 
4. Bērnu dramatiskais kolektīvs (dib. gads 2000.)
Vadītāja Velga Freimane, tālrunis-29189223
 
CITAS AKTIVITĀTES
Bērnības svētki, kas atdzimuši no jauna
 
 2012.gada Latvijas dzimšanas dienas pasākums
pamatskolas skolēnu svētku montāža
 
Vērgales simbols -
gulbis uz kultūras nama skatuves kā noformējums