Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Saraiķu bibliotēka

 
Vadītāja: Inguna Kopštāle
Adrese: Dārza iela 1, Saraiķi,         
            Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
Tel. 63453532
mob.tel.nr. 26829626
E-pasts: ingunakopstale2@inbox.lv
 

Bibliotēka akreditēta 2015.gada 17.decembrī.

Nākamās akreditācijas termiņš - 17.12.2020.


Darba laiks:

P. slēgts

O. 10:00 – 17:00

T. 12:00 -  18:00

C.  9:00 -   15:00

P.  13:00 – 19:00

S.   9:00 -  14:00

Sv. slēgts

 

 

Mazajiem lasītājiem

        2010.gadā ar pašvaldības līdzekļiem bibliotēkas ēkas 2.stāvā tika iekārtota telpa mazajiem lasītājiem.  Te iespējams gan lasīt un iepazīties ar jaunākajām grāmatām,gan pavadīt laiku spēlējot galda spēles.
 
 
Periodikas un jaunumu plaukts
 
Interneta pieejas punkts
 

Dati par bibliotēkas darbu 2019.gadā:

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā: 67

Tai skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem: 14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:1624

Pieaugušie:1075

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem: 549

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits: 2127

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem izsniegtas 342 vienības

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem

Grāmatas 588

Seriālizdevumi: 1539

Jaunieguvumi

Grāmatas: 59

Seriālizdevumi (avīzes, žurnāli): 1228

 

Vēsture
      1970. gadā   Liepājas  rajona  kolhoza   "Kopdarbs"   centrā nodibināja  Vērgales  ciema  2. bibliotēku.
       No 1986.gada bibliotēka darbojas pašreizējās telpās.
 
Saraiķu bibliotēkas statistika  2010.gadā
Lasītāji           71
t.sk. bērni       26
pensionāri      13
interneta lietotāji   76  (no tiem 14 nav lasītāji)
Apmeklētāji     85
 
Apmeklējums     3536
t.sk. bērni              2018
Izsniegums            2223
t.sk grāmatas         574
seriālizdevumi      1649
t.sk bērniem            501

 

 

25.06.2014.

Saraiķu bibliotēkas- iedzīvotāju saieta nama rekonstrukcija

 

    Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi  EZF pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” projektu „Saraiķu iedzīvotāju saieta nama rekonstrukcija”.

Projekta ietvaros tika veikta Saraiķu bibliotēkas rekonstrukcija, kas pēc rekonstrukcijas pilda Saraiķu saieta nama funkcijas. Projekta mērķis: rekonstruējot Saraiķu saieta namu, nodrošināt pilnvērtīgu kultūrvidi Saraiķu ciemā, lai veicinātu kultūras, vietējo tradīciju tālāku attīstību un apdzīvotības saglabāšanu Saraiķu ciemā.

Projekta ietvaros tika veikta  ēkas jumta nomaiņa ar Rukki Classic segumu un zibensaizsardzības montāža, ieejas kāpņu remonts, iekštelpu remonts, starpstāvu pārseguma atjaunošana, elektroinstalācijas atjaunošana, un sanitārā mezgla izveide ēkas pagrabstāvā.

Minētos darbus veica SIA „TAIGERS”, par kopējo summu 29 650,45 EUR ar PVN 21%

 

 

Saraiķu bibliotēka- saieta nams pēc rekonstrukcijas