Ceturtdiena, 19.09.2019
Verners, Muntis

2018.gads

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS
APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS
 

Ar 2015.gadu Pāvilostas novada pašvaldība iedibinājusi jaunu tradīciju novada svinīgajos pasākumos - Pāvilostas pilsētas, Vērgales un Sakas pagasta svētkos - sveikt Pāvilostas novada pašvaldībā strādājošos, kuriem kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja.

 

Šogad Pāvilostas pilsētas svētkos, 19. maijā, sveicām:

 

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” darbinieci

SANDRU GRUNTMANI - Sandrai 20 darba gadu laikā ir nācies veikt visdažādāko amatu darba pienākumus, kurus pildot Sandra ir parādījusi sevi kā čaklu, atbildīgu, atsaucīgu un izpalīdzīgu, sadarbībā elastīgu un pretimnākošu cilvēku. Darbus nešķiro un veic tos ar rūpību. Sandra ir miermīlīga un augsti vērtē saskaņu savstarpējās attiecībās. Brīvajā laikā dzied un auž.