Ceturtdiena, 28.01.2021
Spodris, Kārlis

Būvvalde

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDE

„Pagasta Māja”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466

buvvalde@pavilosta.lv

 


AR VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU

 līdz 2021. gada 11. janvārim

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDE

klientu pieņemšanas laikos:

pirmdienās   9.oo – 12.oo

ceturtdienās   12.oo – 15.30

apkalpos tikai pēc iepriekšējas pierakstīšanās

telefoniski vai e-pasta saziņā ar būvvaldes lietvedi Daci Baumani

tel. 28017731

dace.baumane@pavilosta.lv

buvvalde@pavilosta.lv

Par dokumentu saņemšanu papīra formātā iepriekš sazināties ar lietvedi Daci Baumani.

 

Būvvaldes vadītājs un arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS iedzīvotājus pieņem:

P. 9:00 - 12:00

C.12:00 - 15:30

 

buvvalde@pavilosta.lv

arhitekts@pavilosta.lv

Tālr. 29298944

 

Būvinspektors VAKANCE

 

 

Teritorijas plānotāja - lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā

DACE BAUMANE

P. - C. 8:00 - 17:00, pusdienas pārtraukums no pl.13:00 - 13:30

Pk. 8:00 - 14:00

 

buvvalde@pavilosta.lv

dace.baumane@pavilosta.lv

Tālr. 28017731

 


IZSLUDINA VAKANCI!

Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanci –

Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors

par vakanci lasīt ŠEIT

 
 

Ar 2020. gada 1. janvāri stājas spēkā Būvniecības likuma 21.pants, kas paredz visu būvniecības procesa dokumentācijas apriti veikt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

VAIRĀK INFO ŠEIT


Pāvilostas novada būvvalde informē, ka, atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta (6⁴) daļai, sākot ar 2020. gada 1. janvāri Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv) triju darba dienu laikā būvvalde publicē informāciju par:

  • par būvniecības ieceri, no attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas. Publikācijā norāda:

1) būvniecības ieceres realizācijas vietu;

2) iecerētās būves galveno lietošanas veidu.

  • par lēmumu, kas pieņemts, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu vai par atzīmes izdarīšanu par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Publikācijā norāda:

1) būvniecības ieceres realizācijas vietu;

2) iecerētās būves galveno lietošanas veidu;

3) dienu, kad stājas spēkā būvatļauja vai atteikums izdot būvatļauju;

4) lēmuma par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju numuru un datumu;

5) dienu, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

  • par lēmumu, kas pieņemts, izskatot lūgumu atļaut veikt izmaiņas būvprojektā minimālajā sastāvā vai būvprojektā.

Publikācijā norāda:

1) būvniecības ieceres realizācijas vietu;

2) būves galveno lietošanas veidu;

3) dienu, kad stājas spēkā būvatļaujas nosacījumu grozījumi

4) būvniecības ieceres realizācijas vietu;

5) iecerētās būves galveno lietošanas veidu.

 


 

Pāvilostas novada būvvalde atgādina, ka patvaļīga būvniecība ir sodāma un patvaļīgas būvniecības seku novēršana var beigties arī šādi:
 
 
 
 

UZMANĪBU!

Informēju, ka Latvijas Republikas likums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka naudas sodus, par pārkāpumiem būvniecības procesā.

Īpaši vēršu uzmanību tiem būvētājiem, kuri nav nodevuši savas būves ekspluatācijā, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

VAIRĀK LASĪT ŠEIT

 


PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDES NOLIKUMS

Saist. not. Nr. 9 “Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu"

►Saist. not. Nr.3 "Par būvnodevām, par būvatļaujas saņemšanu Pāvilostas novadā"

►Pāvilostas novada domes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis