Sestdiena, 18.05.2024
Inese, Inesis, ēriks

PAU 2012.gadā


Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada novembrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • VAS „Latvijas valsts meži” DK mežsaimniecības meža ceļa „Akseļu atzars” rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Akmensraga meža iecirknis;
 • Dzīvokļa Nr.4 un dzīvokļa Nr.8 apvienošana un rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Vērgale, „Dzintarpils”;
 • Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas ar garāžu un malkas šķūņa (mazēkas) būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Lazdāji”;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un palīgēkas rekonstrukcija par saieta namu, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Saraiķu Lejnieki”;
 • Dzīvokļa Nr.4 un dzīvokļa Nr.8 apvienošana un rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Vērgale, „Dzintarpils”;
 • Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas ar garāžu un malkas šķūņa (mazēkas) būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Lazdāji”;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un palīgēkas rekonstrukcija par saieta namu, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Saraiķu Lejnieki”
 • VES „Papardes -2” rekonstrukcija par vēja elektrostaciju ar uzstādīto jaudu 0,3MW, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Dīķīši”;
 • VES „Papardes 3” Vērgales pagasta „Dīķīšos” rekonstrukcija par vēja elektrostaciju ar uzstādīto jaudu 0,450MW;
 • VES „Lenkas – 4” rekonstrukcija par vēja elektrostaciju ar uzstādīto jaudu 0,45MW, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Lenkas”;
 • VES ar nominālo jaudu 0,25MW rekonstrukcija par vēja elektrostaciju „ETB-1” ar uzstādīto jaudu 0,45MW, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Lenkas”;
 • VES „Lenkas – 3” rekonstrukcija par vēja elektrostaciju ar uzstādīto jaudu 0,45MW, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Lenkas”.

 
Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs
 

 
 Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada oktobrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:

 

 • Vasaras mājas un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Pauži”;
 • TP 222 „Mālkalni” rekonstrukcija, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • TP 2180 „Izdegas” rekonstrukcija Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;

 

 • Vasaras mājas, saimniecības ēkas un lapenes būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Jūrtāles”.

 


Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs
 

 

 

  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada septembrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:

 

 • Ielu apgaismojuma būvniecība pašvaldības autoceļam A22 Siliņi- Ploce1, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas, garāžas, šķūņa un kūpinātavas nojaukšana, dzīvojamās mājas un nojumes būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Kalna iela 6;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas, brīvdienu mājas un pirts būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Kaimiņi”.

 

Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs

 

  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada augustā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, palīgceltņu (002,003) rekonstrukcija par lopu novietni, saimniecības ēkas (005) rekonstrukcija, šķūņa (006) nojaukšana un pirts būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Lukstiņi”;
 • Malkas šķūņa būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, „Ūdri”;
 • Pagraba būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, „Eglieni”;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Ostmalas iela 18;
 • Dzīvojamās ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Rožupes”;

                                                                        Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs
 

  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada jūlijā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:

 • Ugunsnovērošanas torņa renovācija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Ugunsnovērošanas tornis”;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Krasta iela 1;
 • Uguns novērošanas torņa renovācija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Ugunsnovērošanas tornis”;
 • Šķūņa rekonstrukcija par vasarnīcu un pagastnama (nedzīvojamās ēkas) rekonstrukcija par mākslinieku darbnīcu, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Stellas”;
 • Dzīvojamās mājas nojaukšana, Dzintaru iela 61, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, „Vējrozes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Īslaicīgas lietošanas būves Nr.1 rekonstrukcija par saimniecības ēku un būves nr.2 rekonstrukcija par brīvdienu māju, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Jūras iela 4;
 • Brīvdienu mājas un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, ”Vējrozes”;
 • Saimniecības ēkas (lit. Nr. 004) nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Stumbrenieki”.

                                                                        Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs
 

  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada jūnijā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Kažokzvēru novietnes būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Ceļmalnieki”;
 • Dzīvojamās mājas daļas – verandas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Jaunpīlādži”;
 • Dzīvojamā mājas un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta. Zaļkalna iela3;
 • Laivu būves ēlinga būvniecība, Ostmalas iela 12 (12c), Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Šķūņa rekonstrukcija par kokzāģētavu, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 87A;
 • Jahtu būves un servisa parka piestātnes un rampas būvniecība, Ostmalas iela 12 (12a), Pāvilosta, Pāvilostas novads.
 • Laivu ražotnes būvniecība, Ostmalas iela 12 (12b), Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tehnikas novietni- remontdarbnīcu, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Rīdziņi”

 

    Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs

 


 
  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada aprīlī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Dzīvojamās mājas, pirts un dīķa būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Pūces”;
 • VAS „Latvijas valsts meži” DK mežsaimniecības meža ceļa „Stacijas ceļš” būvniecība. Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Akmensraga meža iecirknis „Valsts mežs Priežmuiža”, „Lejaskalni”, „Saulītes” un „Lāsītes”;
 • Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas rekonstrukcija, „Mazsēkas”, Sakas pag., Pāvilostas novads;
 • Nobrauktuves uz pludmali remonts, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Tirgus iela 18

                                                                        Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs
 

  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada martā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Kurzemes”;
 • Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība, „Vasarnieki 22”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs
 

  Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2012. gada februārī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība un saimniecības ēkas nojaukšana, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Bendorfi”;
 • Dzīvojamās un saimniecības ēku rekonstrukcija, saimniecības ēkas un nojumes būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Pļavu iela 3.
 • Četru palīgceltņu ( lit.Nr. 005;006;007;008) rekonstrukcija par saimniecības ēku, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Zariņi, Dārza iela 1, ER-RA-MI, Šķēdes iela1;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par rehabilitācijas centru cilvēkiem ar invaliditāti, „Laivenieki”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par vasarnīcu un šķūņa rekonstrukcija par saimniecības ēku, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Lejas iela 1.

Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs


 
  Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2012. gada janvārī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • LMT bāzes stacijas „Ziemupe” būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Strautiņi”.
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Mātras”;
 • Kūts (10 vienībām) būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Plāteri”
 • Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Ploce, „Priedes”
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Upenieki”;
 • Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Upeslīči”;
 • Kūts – klēts rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Viļņi”
 
                                                                 Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs