Ceturtdiena, 23.05.2024
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

PAU 2010.gadā

   Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu
   

  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2010. gada februārī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:

  Pāvilostas vidusskolas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana- jumta rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 52;

  Stadiona rekonstrukcija- hokeja laukuma rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 107A;

  Pāvilostas kultūras nama iekštelpu rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 47;

  20 kV kabeļlīnijas būvniecība no VES „Lenkas” Vērgales pagasts, Pāvilostas novads līdz A/S „Sadales tīkls” AST Nr.62 „Zaļā birzs”;

  Vērgales kultūras nama rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Pagasta valde un skola”;

  Vērgales centra ielu apgaismojuma rekonstrukcija, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;

  Ziemupes centra ielas apgaismojuma rekonstrukcija, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;

  Vēja elektrostacijas „Lenkas-4” ar nominālo jaudu 245kw būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Lenkas”;

  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Rēderi”;

  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Enkuri”;

  Pirts rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Kraujas”.


   Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu
   
  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2010. gada martā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
   
  Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Silmalas”;
  Savrupmājas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Noskaņas”;
  Saimniecības ēkas rekonstrukcija par brīvdienu māju, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Smiltnieki”;
  Elektroietaišu izbūve un elektroapgādes pieslēgums, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Smilgāji”;
  Elektroietaišu izbūve un elektroapgādes pieslēgums, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Būdiņas”;
  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 9.

   
  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2010. gada aprīlī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
   
  Teritorijas labiekārtojuma izveide, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Kurzemes”;
  Savrupmājas būvniecība, Smilšu iela 9, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

   Liepājas reģiona novadu būvvalde 2010. gada maijā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
   Dzīvojamās mājas būvniecība, Liepu iela 5, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

   
  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2010. gada jūnijā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
  Dzīvojamās mājas, viesu nama, garāžas, pirts, pagraba un dīķa būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Ērģelnieki”;
  Bibliotēkas telpu rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Doktorāts”;
  Akmensraga ceļa rekonstrukcija (Posmā no 6km līdz 12.5km), Pāvilostas novads, Sakas pagasts;
  Ziemupes jūrmalas stāvlaukuma labiekārtošana, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Ziemupes stāvvieta”.

   
  Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2010. gada 1. jūlija līdz 9. augustam izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
   
  Saimniecības ēkas, lopu novietnes un tehnikas novietnes būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Aldas Valks”;
  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Ostmalas iela 18;
  Četru vēja elektrostaciju ar nominālo jaudu 2,5 MW būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Ūdri” un „Ūdriņi”;
  Aukstumiekārtu ceha, katlu mājas rekonstrukcija un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un pieslēgšana pilsētas tīklam, Dzintaru iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
  Saimniecības ēkas būvniecība, E.Šneidera laukums 5, Pāvilosta, Pāvilostas novads

   


   
   
  Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2010. gada 9. augusta  līdz 9. septembrim izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
   
  Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Sporta iela 6;
  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Brīvības iela 2a;
  Saimniecības ēkas rekonstrukcija, divu saimniecības ēku rekonstrukcija par brīvdienu mājām, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Kērpji”;
  Optiskā kabeļa kanalizācijas trases būvniecība no Atmodas bulvāra 18, Liepājā līdz autoceļam A111 un autoceļa uz Vērgales ciemu krustojumam, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
  Ceļa (ielas) un elektroapgādes būvniecība, „Plostnieki”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
  Ceļa (ielas) un elektroapgādes būvniecība, „Mazstrautiņi”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
  Ceļa (ielas) un elektroapgādes būvniecība, „Brīzes” un „Ezeriņi”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

   Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2010. gada 9. septembra līdz 30.septembrim izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
   
  Laivu piestātnes, terases un ostas infrastruktūras un nepieciešamās apkalpes infrastruktūras objektu būvniecība, Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Pāvilostas novads

   
  Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2010. gada oktobrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
   TP 2390 „Dangaskalni” 0,4kV tīklu rekonstrukcija un uzskaišu sakārtošana Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā;
  TP 4261, 20 un 0,4kV tīkla rekonstrukcija Pāvilostā, Pāvilostas novadā;
  TP 4183, 0,4kV tīkla rekonstrukcija Pāvilostā, Pāvilostas novadā;
  Saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Liepsalas”

   


   
  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2010. gada novembrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
   
  Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Smilšu iela 5
   
  Galvenais arhitekts                                              Jānis Grundbergs