Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

PAU 2011.gadā

LIEPĀJAS REĢIONA NOVADU BŪVVALDES

Atskaite par veikto darbu
2011. gada  9 mēnešos
 
Novads
Pieņemšanas akti
Izmaksas
Izsniegtas būvatļaujas
Valsts,
 pašvaldību
Privātās
 
Durbes novads
 
7
 
460 345, 48
 
29 500,-
 
16
 
Grobiņas novads
 
22
 
996 593,69
 
142 345,-
 
57
 
Pāvilostas novads
 
19
 
1 371 495,60
 
405 483,-
 
31
 
Priekules novads
 
12
 
861 064,42
 
383 605,12
 
20
 
Rucavas novads
 
7
 
413 282,38
 
45 000,-
 
39
 
Vaiņodes novads
 
4
 
131 221,37
 
 
---
 
16
 
Kopā:
 
71
 
 
4 234 002,70
 
1005 933,12
 
179
KOPĀ:   
5 239 935,82
 
Izsniegtas izziņas                                       40
Būvniecības pieteikumi                                267                                        
Izsniegti PAU                                             242                            
Tehniskie projekti          akceptēti                203
Tehniskie projekti saskaņoti                         29
Fiksācijas projekti                                        --                                
Vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija       23                  
Mazēkas un artēziskie urbumi                      4                     

 


 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada decembrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:

 • TP 473 Z3 tīkla rekonstrukcija, Sakas pagasts, Pāvilosta;
 • Veikala-kafejnīcas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 5.


Galvenais arhitekts                                                                  Jānis Grundbergs

 


Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada novembrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 
 • Dzīvojamās ēkas – mūzikas skolas fasādes rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 23;
 • Dzīvojamās ēkas- muzeja fasādes rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 1;
 • Bērnu un jauniešu istabas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Stadiona iela 6
 • Laukuma rekonstrukcija Pāvilostas novads, Pāvilosta, Ernesta Šneidera laukums 1B un Ernesta Šneidera laukums 10A;
 • Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 47;
 • Pāvilostas mākslas skolas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Ernesta Šneidera laukums 2;
 • Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas laukuma izbūve, Ziemupes iela 8, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Rīvas bibliotēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, „Rīvas 2”, Rīva, Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Saimniecības ēkas – šķūņa inventāra glabāšanai, bērnu rotaļu laukuma un āra virtuves būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Brīvības 21A.
 
Galvenais arhitekts                                                                       Jānis Grundbergs

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada oktobrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 
 • Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Niedrāji”;
 • Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Klusā iela 31;
 • VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa „Sarkanvalku ceļš” būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Akmensraga meža iecirknis;
 • VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa „Baložu ceļa atzars” būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Akmensraga meža iecirknis;
 • VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa „Rīvas kāpas ceļš” būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Akmensraga meža iecirknis;
 • Sauszemes un ūdenstransporta degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Ostmalas iela 8 un Ostmalas iela 10.
 
 Galvenais arhitekts                                                     Jānis Grundbergs

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada septembrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Gājēju celiņa rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Vērgales ciems;
 • SIA „Lenkas Energo” ģenerējošās iekārtas „Lenkas- 4” pieslēgums AS „Sadales tīkls” elektrotīklam, „Lenkas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Īslaicīgas lietošanas būvju uzstādīšana, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Jūras iela 4;
 • Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Eglenieki”;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Valkas”;
 • Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Brīvības iela 4;
 
Galvenais arhitekts                                                                  Jānis Grundbergs

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada augustā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 •  Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Laikas”
 
Galvenais arhitekts                                                                 Jānis Grundbergs

 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada jūlijā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Saimniecības ēkas un pirts būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Tirgus iela 12a;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība „Vasarnieki 12”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
 
Galvenais arhitekts                                                                  Jānis Grundbergs
 
 

 
 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada jūnijā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 
 • TP 2140 rekonstrukcija „Putas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • TP 230 rekonstrukcija, „Beltes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Peldošo piestātņu būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 2c;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Tirgus iela 12;
 • Servisa konteinera rekonstrukcija par laivu un jahtu apkalpes centru, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 2c;
Galvenais arhitekts                                                                    Jānis Grundbergs

 
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada maijā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Piestātnes būvniecība, Dzintaru iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Šalkas”;
 • Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Pļavu iela 8;
 • Saimniecības ēku (lit.Nr. 002 un 003) rekonstrukcija par saimniecības ēku, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 24;
 • Vēja elektrostacijas „VES PAPARDES – 4” ar uzstādīto jaudu 250kw elektroapgādes pieslēgums, „Dīķīši”, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts
 
Galvenais arhitekts                                                                    Jānis Grundbergs
 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada aprīlī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Laivu piestātnes būvniecība, Stadiona iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Laivu piestātnes būvniecība, Dzintaru iela 58, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Laivu piestātnes būvniecība, Dzintaru iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas un palīgēkas (lit.Nr. 004) nojaukšana un dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Siliņi”;
 • Pirts un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Stadiona iela 4;
 • Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža un lauksaimniecības zemēs, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Brekši”, „Vimbas”, „Mencas”, „Nēģi”, „Līdakas”, „Butes”, „Zandarti”;
 • Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija un renovācija meža un lauksaimniecības zemēs, „Purenes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Divu saimniecības ēku un nojumes būvniecība, Brīvības iela 21A, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Garāžas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Pārvārti”
 
Galvenais arhitekts                                                    Jānis Grundbergs
 
 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu
 
 Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2011. gada martā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Radošās darbnīcas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Upenieki”;
 • Siltumnīcu rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Dārzniecība”;
 • Darbnīcu ēkas rekonstrukcija par lauksaimniecības tehnikas novietni un darbnīcu ēkas piebūves rekonstrukcija par dārzeņu un augļu pirmapstrādes būvi, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Zemguļkristi”;
 • Lauksaimniecības produkcijas noliktavas- glabātuves būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Zemguļkristi”;
 • SIA „Lenkas Energo” ģenerējošās iekārtas „Lenkas -4” pieslēgums AS „Sadales Tīkls” elektrotīklam „Niedrāji”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Telpu grupas rekonstrukcija sociālā centra vajadzībām, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 73;
 • Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide p.i.i „Kastanītis”, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Bērnu dārzs un muzejs”;
 • Pāvilostas jauniešu SERF kluba būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 1;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Neanderi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Esoša lauksaimniecības šķūņa nojaukšana un jauna lauksaimniecības šķūņa būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Gausēni”;
 • Vasarnīcas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Smilšu iela 6;
 • Palīgēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 1;
 • Meža meliorācijas sistēmas renovācija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Brīviņi”, „Irbītes”, „Rūķi”
   
Galvenais arhitekts                                                                                  Jānis Grundbergs
 
 

 
 
  Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu
Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2011.gada februārī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par brīvdienu māju, dzīvojamās un saimniecības ēku būvniecība, „Buki”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
 • Šķūņa (lit.002), garāžas (lit.003) un kūts (lit.004) nojaukšana, brīvdienu mājas un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Smilšu iela 17.
 Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par brīvdienu māju, dzīvojamās un saimniecības ēku būvniecība, „Buki”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
 •  
Galvenais arhitekts                                                                                  Jānis Grundbergs

 
Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2011. gada janvārī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, pašteces sadzīves kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un jauna būvniecība un sadzīves kanalizācijas tīkla spiedvada būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Ziemupes ciems;
 • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunbūve, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Saraiķu ciems;
 • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un jauna būvniecība un kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Vērgales ciems;
 • VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa „Lāča dambis” būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Akmensraga meža iecirknis;
 • VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa „Deguma ceļš” būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Akmensraga meža iecirknis;
 • VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa „Priedola dambja kreisais atzars” rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Akmensraga meža iecirknis;
 • VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa „Priedola dambja labais atzars” rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Akmensraga meža iecirknis;
 • VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa „Sudrabu ceļš” būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Akmensraga meža iecirknis.
        Galvenais arhitekts                                                  Jānis Grundbergs