Sestdiena, 18.09.2021
Liesma, Elita, Alita

Pāvilostas pilsētas pārvalde

 

Adrese:
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466
 
Darba laiks:

P.- C. no plkst.8:00-13:00/13:30 līdz 17:00

Pk.no plkst.8:00 līdz 14:00

 

Tālrunis 63498261
 
Izpilddirektors

Alfrēds Magone
Tālr. 26405900

Apmeklētāju pieņemšana:

Pāvilostā katru pirmdienu no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00
Vērgalē katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz plkst.17.00
 
Kancelejas vadītāja
Arita Mūrniece
Tālr. 63498261
 
Lietvede
Samanta Šēle
Tālr. 63484561
 
Galvenā grāmatvede
Inguna Blaubārde
Tālr. 63484558
 
Grāmatvedes
Tālr. 63484564
Sanita Ansone

Inese Semenkova

 
Kasiere
Mudīte Zamarīte
Tālr. 63484562
 
 

Lauku attīstības konsultants

   Interneta mājaslapa: www.llkc.lvwww.laukutikls.lv

 

Zemes lietu speciāliste,
pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāres p.i.
Anna Brūkle
Sakā pieņem P.-C. no plkst.8:00-13:00/14:00-17:00
Tālr.63453658
Pāvilostā pieņem piektdienās no plkst.8:00-14:00
Tālr. 63484559 

 

Teritorijas plānotāja - lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā

Dace Baumane

pieņem Sakas klientu apkalpošanas centrā 

Darba laiks:

P. - C. 8:00 - 17:00, pusdienas pārtraukums no pl.13:00 - 13:30

Pk. 8:00 - 14:00

tel. 28017731

 dace.baumane@pavilosta.lv

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

Tālr.63484563, 28624644

 
Projektu koordinatore
Vizma Ģēģere
Tālr. 63484561
 
Iepirkumu speciālists

Rūta AIZPURIETE

tel. 63484561  

ruta.aizpuriete@pavilosta.lv

 

Ainavu arhitekte

Anda UZARE

tel. 63484599

anda.uzare@pavilosta.lv

 

Datu aizsardzības speciāliste

Anta LĪBIETE

tālr.: 63498229,

e-pasts: anta.libiete@pavilosta.lv

 
Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Jānis STEPKO, SIA "DVA"
Tālr. 29686320
 

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

zvērināts advokāts Edgars Štāls
Tālr. 29187278
E-pasta adrese: edgarabirojs@gmail.com
 

 
Sakas pagastā
Adrese:
„Pagasta Māja", Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, LV- 3466
 
Sakas klientu apkalpošanas centra 
darba laiks!

 

P. 8.00 – 13.00 un  14.00.-17.00

O. 8.00 – 13.00 un  14.00.-17.00

T. 8.00 – 13.00 un  14.00.-17.00

C. 8.00 – 13.00 un  14.00.-17.00

 

Zemes lietu speciāliste piektdienās pieņem

        Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā)

        no plkst.8:00-14:00

 
Zemes lietu speciāliste,
pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāres p.i. 
Anna Brūkle
Tālr. 63453658
 

Teritorijas plānotāja - lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā

Dace Baumane

pieņem Sakas klientu apkalpošanas centrā 

Darba laiks:

P. - C. 8:00 - 17:00, pusdienas pārtraukums no pl.13:00 - 13:30

Pk. 8:00 - 14:00

tel. 28017731

dace.baumane@pavilosta.lv

 

Lauku attīstības konsultants

Interneta mājaslapa: www.llkc.lvwww.laukutikls.lv