Ceturtdiena, 09.04.2020
Valērija, Žubīte

5.-9. klašu tautisko deju kolektīvs

Vadītāji: Daiga Cābele un Einārs Vārsbergs

 

e-pasts: daiga.cabele@inbox.lv,

tālr. Nr. 26398943
 
    Aktīvais mēģinājumu laiks ir no oktobra līdz maijam. Dejot prieks bērnus pavada ne tikai mēģinājumos, kas notiek otrdienās un ceturtdienās, bet arī Ziemassvētkos, Pilsētas svētkos, Latvijas dzimšanas dienas pasākumos, kur parasti dejotāji rāda savu dejotprasmi. Tāpat liels prieks par iespēju uzstāties ārpus savas pilsētas un draudzēties ar citiem kolektīviem. Spilgti atmiņā ir palikuši 2010.gada Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki, kur iespēju piedalīties izcīnīja 3.- 6.klašu un 5.- 9.klašu deju kolektīvi.