Ceturtdiena, 09.04.2020
Valērija, Žubīte

Bibliotēkas pakalpojumi

 • Grāmatu un žurnālu izsniegšana uz mājām
 • Izdevumu rezervēšana
 • Jauno periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai lasītavā uz vietas
 • Bezmaksas datoru un interneta izmantošana
 • LNB datubāzes – www.lnb.lv
 • Liepājas reģiona kopkatalogs, iespēja sameklēt gan novadpētniecību, gan grāmatas –  www.liepajasczb.lv (labajā pusē - elektroniskasi katalogs)
 • Datubāze – www.letonika.lv
 • Lursoft datu bāze ”Laikrakstu bibliotēka” (www.news.lv) visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām ir pieejama bez abonēšanas maksas
 • Lietotāju apmācība - datoru, interneta un interneta resursu meklēšanā un izmantošanā
 • Bibliogrāfiskās uzziņas un cita veida uzziņas, konsultācijas
 • Kopēšana, printēšana, skenēšana
 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA)
 • Novadpētniecības un tematiskās mapes
 • Grāmatu piegāde mājās cilvēkiem ar kustību traucējumiem, invalīdiem u.c.

 

Pāvilostas bibliotēkā pieejams jauns pakalpojums!

 

     Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka ir saņēmusi dāvinājumu.

    Atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Pādomē 2015.gada pirmajā pusē, Nacionālais kino centrs sadarbībā ar  Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir īstenojis projektu „Latvijas filmu izlase”, kas sastāv no 25 DVD diskiem ar 70 Latvijas spēlfilmām, dokumentācijām un animācijas filmām, piemēram, filmas Purva bridēja, Četri balti krekli, Pie bagātās kundzes , bērniem  Ūdensbumba resnajam runcim, Neparastie rīdzinieki, Desas piedzīvojumi u.c. filmas, ja vēlaties noskatīties šīs filmas sīkāka informācija pieejama bibliotēkā.

     Filmas ir labas nāciet un interesējieties!