Piektdiena, 04.12.2020
Baiba, Barba, Barbara

2008.gads

 

 • 2008.gada 3.maijs

         Goda novadnieks - Valija VĪGANTE

 

Pateicības:

 1. Dacei BĒRZNIECEI- par ilggadēju izglītības programmas vadīšanu un ieguldījumu audzēkņu muzikālajā izglītībā;

 2. Imantam ĢĒĢERIM - par godprātīgu ieguldīto darbu

 3. Valentīnai MASKO - par mūža ieguldījumu dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā un pētniecisko prasmju veidošanā skolēniem

 4. Dainai PRIĻEPSKAI - par ilggadēju darbu Pāvilostas pilsētas kultūras namā

 5. Kasparam RUDĪTIM - par panākumiem Jaunsardzes kustības popularizēšanā

 6. Vērai VASIĻČIKAI - par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un izglītošanā

 7. Ingunai VENENAI - par ieguldīto darbu izglītības programmas vadīšanā un audzēkņu radošo spēju attīstībā

 

 • 2008.gada 19.novembris

          Gada novadnieks - Aina ANSONE

 

Pateicības:

 1. Ainai JAKOVĻEVAI - par veiksmīgu mācību darba organizēšanu Pāvilostas vidusskolā

 2. Lidijai LĀCEI - par priekšzīmīgu uzticētā pienākuma veikšanu Pāvilostas vidusskolā

 3. Ieviņai GRASMANEI - par darba čaklumu un sirsnību, kas 10 darba gados ir ieguldīts sociālās aprūpes sniegšanā

 4. Lilijai LOSĀNEI - par mūža ieguldījumu veselības un sociālās aprūpes sfērā, par aktīvu dalību sabiedriskās aktivitātēs.

 5. Ritai PENCEI - par radošu, sirsnības pilno un rūpīgo darbu pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš”

 6. Indrai SILIŅAI - par ilggadēju, apzinīgu darbu Pāvilostas mākslas skolā un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.

 7. Martai SILIŅAI - par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Pāvilostas mūzikas skolā

 8. Dainim VINKLERAM - par rūpību, precizitāti un profesionālo attieksmi darba pienākumu pildīšanā

Īsceļi
NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

Vai atbalstāt ieceri izzāģēt kokus pie īpašuma Dzintaru iela 4, sākot no īpašumā esošās sarga mājiņas līdz Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra teritorijai?