Sestdiena, 23.02.2019
Haralds, Almants

2019. gads

Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

ID Nr. PNP 2019/3

Publicēts: 20.02.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.03.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

 


Atklāts konkurss

"Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”

ID Nr. PNP 2019/2 ERAF

Publicēts: 18.01.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.03.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Pretendentam ir jāveic būvobjekta apskate un piedāvājumam jāpievieno Pasūtītāja pārstāvja parakstīts apliecinājums (Nolikums D7 pielikums). Objekta apskate tiek nodrošināta, iepriekš telefoniski vai e-pastā sazinoties ar projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri, tālr. 6348456, e-pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv

 


Atklāts konkurss

“Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām”

ID Nr. PNP 2019/1

Publicēts: 09.01.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 28.01.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

Īsceļi
NOVADA KARTE