Ceturtdiena, 09.04.2020
Valērija, Žubīte

Bāriņtiesa

Pāvilostas novada bāriņtiesa ir Pāvilostas novada Domes izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde

 

Pāvilostas novada bāriņtiesas juridiskā adrese:
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466;
reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90009134661.
 
Bāriņtiesas darbības teritorija ir visa novada teritorija.
 

ZINĀŠANAI!

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Laila JANKOVSKA no 4. aprīļa līdz 20. aprīlim (ieskaitot) būs ikgadējā atvaļinājumā.


 

Kontakti
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Laila JANKOVSKA
tālr. Pāvilostā 63484565
      Vērgalē 63490991
mob.t. 29470226
 
 
 

 

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA

 

Informējam Pāvilostas novada iedzīvotājus,

ka ar 2020. gada 1. februāri Pāvilostas novada bāriņtiesa

apmeklētājus pieņem: 

 

Pāvilostas novada bāriņtiesas telpās – Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā:

  • pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00
  • trešdienās no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00

 

Vērgales pagasta bāriņtiesas telpās: „Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā:

  • ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00

  

  Notariālās darbības tiek veiktas Pāvilostā un Vērgalē iedzīvotāju pieņemšanas laikā.

 

   Bērnus pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

 


 

Buklets "Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā"