Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Otrdiena, 30.05.2017
Lolita, Vitolds

Novada dome

PĀVILOSTAS NOVADA DOME


 

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

Domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS tālruņa Nr. 26566055

          Pāvilostā katru pirmdienu no plkst.8.30 līdz plkst. 12.00

 

Pieņem iedzīvotājus iepriekš piesakoties:

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS tālruņa Nr. 27017501

 

Deputāti

Tālruņa Nr.

BARSUKOVS Aldis

29230995

BĒRZNIECE Dace

29175333

BRĒDIĶIS Gatis

29296551

BUNKA Arta

26499786

CIELAVA Vita

26514221

ERLECKIS Ēriks

29229882

JURIKS Gints

29199774

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMITEJU SASTĀVS

Finanšu komiteja

NOLIKUMS

Uldis KRISTAPSONS

Dace BĒRZNIECE

Gatis BRĒDIĶIS

Vita CIELAVA

Ēriks ERLECKIS

 

Sociālo jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Arta BUNKA

Dace BĒRZNIECE

            Andris ZAĻKALNS

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Gatis BRĒDIĶIS

Aldis BARSUKOVS

Gints JURIKS

 

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Andris ZAĻKALNS

Vita CIELAVA

Ēriks ERLECKIS

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMISIJU SASTĀVS


Tiesiskuma izvērtēšanas komisija darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi

NOLIKUMS

Vita Cielava (priekšsēdētāja)

Andris Zaļkalns (vietnieks)

Anna Brūkle

Arta Bunka

Andis Cielava

Jānis Vitrups

Liene Volenberga(sekretāre)

 

Medību koordinācijas komisija

NOLIKUMS

Alfrēds Magone

Gunta Kazeka

Ivars Ozols

Uldis Ozols

Andris Zaļkalns

 

Administratīvā komisija

NOLIKUMS

Arta BUNKA

Marita HORNA

Alfrēds MAGONE

 

Iepirkumu komisija

NOLIKUMS

Inguna BLAUBĀRDE

Irina KURČANOVA

Liene ZAĻKALNE

 

Koku ciršanas komisija

NOLIKUMS

Andris ZAĻKALNS

Marita HORNA

Alfrēds MAGONE

 

Licencēšanas komisija

NOLIKUMS

Uldis KRISTAPSONS

Aldis BARSUKOVS

Juris BLAUBĀRDIS

 

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

NOLIKUMS

Vita CIELAVA

Arta BUNKA

Andris ZAĻKALNS

 

Pāvilostas pilsētas zemes komisija

NOLIKUMS

Andris ZAĻKALNS

Anna BRŪKLE

Ligita TURKA

Jānis GRUNDBERGS

 

Privatizācijas komisija

NOLIKUMS

Anna BRŪKLE

Arta BUNKA

Vizma ĢĒĢERE

 

Vēlēšanu komisija

Gunita VĒRNIECE

Mudīte ZAMARĪTE

Baiba BLAUBĀRDE

Inguna BLAUBĀRDE

Velga FREIMANE

Gunta HELMŠTEINE

Anita SPRUDZĀNE

Kontakti:

e-pasts: velesanas@pavilosta.lv

t. 29725727

 

DARBINIEKI, KAS ATBILD PAR KOMITEJU UN KOMISIJU ORGANIZATORISKO UN

TEHNISKO APKALPOŠANU UN PROTOKOLĒŠANU

 

Komitejas vai komisijas nosaukums

Atbildīgais darbinieks

Finanšu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina kancelejas vadītāja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina kancelejas vadītāja

Sociālo jautājumu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

Iepirkuma komisija

Projektu koordinatore, protokolēšanu nodrošina projektu koordinatore

Pāvilostas pilsētas zemes komisija

Zemes lietu speciāliste, protokolēšanu nodrošina zemes lietu speciāliste

Administratīvā komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

Privatizācijas komisija

Privatizācijas komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina privatizācijas komisijas sekretāre

Licencēšanas komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

Vēlēšanu komisija

Komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina  komisijas sekretārs

Koku ciršanas komisija

Parka dārzniece, protokolēšanu nodrošina parka dārzniece

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

Grāmatvede, protokolēšanu nodrošina grāmatvede

 

NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

Kur gūstat informāciju par Pāvilostas novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un pabalstiem?