Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Pirmdiena, 26.02.2018
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Novada dome

PĀVILOSTAS NOVADA DOME

Attēlā pirmā rindā no kreisās: Aldis Barsukovs, Zane Mežavilka, Uldis Kristapsons, Vita Cielava, Mārtiņš Dēvics. Otrā rindā no kreisās: Gatis Brēdiķis, Andris Zaļkalns, Gints Juriks, Ralfs Jenerts.
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Uldis Kristapsons

 

►Pāvilostas novada pašvaldības nolikums

 

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

Domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS

tālruņa Nr. 26566055

Pāvilostā katru pirmdienu no plkst.8.30 līdz plkst. 12.00

 

Pieņem iedzīvotājus iepriekš piesakoties:

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS

tālruņa Nr. 27017501

 

 

Deputāti

Tālruņa Nr.

BARSUKOVS Aldis

29230995

BRĒDIĶIS Gatis

29296551

DĒVICS Mārtiņš

29266265

CIELAVA Vita

26514221

JENERTS Ralfs

29515494

JURIKS Gints

29199774

MEŽAVILKA Zane

26364101

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMITEJU SASTĀVS

 

Finanšu komiteja

NOLIKUMS

           Uldis KRISTAPSONS /komitejas priekšsēdētājs/

           Gatis BRĒDIĶIS

           Ralfs JENERTS

          Gints JURIKS

           Zane MEŽAVILKA

 

Sociālo jautājumu komiteja

NOLIKUMS

             Vita CIELAVA /komitejas priekšsēdētāja/

              Gatis BRĒDIĶIS

              Mārtiņš DĒVICS

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Gints JURIKS /komitejas priekšsēdētājs/

Aldis BARSUKOVS

Zane MEŽAVILKA

 

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Andris ZAĻKALNS /komitejas priekšsēdētājs/

Vita CIELAVA

Ralfs JENERTS

 

 PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMISIJU SASTĀVSTiesiskuma izvērtēšanas komisija darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi

NOLIKUMS

LĒMUMS

Vita CIELAVA

Anna BRŪKLE

Andis CIELAVA

Liene VOLENBERGA

Mārtiņš DĒVICS

 

 

Medību koordinācijas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Ralfs JENERTS

Gunta KAZEKA        

Ivars OZOLS

Uldis OZOLS

Andris ZAĻKALNS

 

Administratīvā komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Alfrēds MAGONE

 Zane MEŽAVILKA

Marita HORNA

 

Iepirkumu komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par grozījumiem /30.11.2017./

LĒMUMS par izveidi

Inguna BLAUBĀRDE

Zane MEŽAVILKA

Irina KURČANOVA

Arita MŪRNIECE

Aldis STRAZDIŅŠ

 

Koku ciršanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par grozījumiem /30.11.2017./

LĒMUMS par izveidi

Andris ZAĻKALNS

Alfrēds MAGONE

Gunita VĒRNIECE
           

 

Licencēšanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Ralfs JENERTS
Aldis BARSUKOVS

 Mārtiņš DĒVICS

 

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par grozījumiem /30.11.2017./

LĒMUMS par izveidi

Vita CIELAVA

Andris ZAĻKALNS

Gunita VĒRNIECE

 

Privatizācijas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Anna BRŪKLE

Gints JURIKS

Gatis BRĒDIĶIS

 

Vēlēšanu komisija

LĒMUMS

Gunita VĒRNIECE

Inguna BLAUBĀRDE

Mudīte ZAMARĪTE

Jānis ŠNORE

Oskars VĒRNIEKS

Arita MŪRNIECE

Sanita ANSONE

Kontakti:

e-pasts: velesanas@pavilosta.lv

 

 

DARBINIEKI, KAS ATBILD PAR KOMITEJU UN KOMISIJU ORGANIZATORISKO UN

TEHNISKO APKALPOŠANU UN PROTOKOLĒŠANU

 

Komitejas vai komisijas nosaukums

Atbildīgais darbinieks

Finanšu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina kancelejas vadītāja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina kancelejas vadītāja

Sociālo jautājumu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

Iepirkuma komisija

Projektu koordinatore, protokolēšanu nodrošina projektu koordinatore

Pāvilostas pilsētas zemes komisija

Zemes lietu speciāliste, protokolēšanu nodrošina zemes lietu speciāliste

Administratīvā komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

Privatizācijas komisija

Privatizācijas komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina privatizācijas komisijas sekretāre

Licencēšanas komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

Vēlēšanu komisija

Komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina  komisijas sekretārs

Koku ciršanas komisija

Parka dārzniece, protokolēšanu nodrošina parka dārzniece

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

Grāmatvede, protokolēšanu nodrošina grāmatvede