Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Svētdiena, 23.07.2017
Magda, Magone, Mērija

Novada dome

PĀVILOSTAS NOVADA DOME

Attēlā pirmā rindā no kreisās: Aldis Barsukovs, Zane Mežavilka, Uldis Kristapsons, Vita Cielava, Mārtiņš Dēvics. Otrā rindā no kreisās: Gatis Brēdiķis, Andris Zaļkalns, Gints Juriks, Ralfs Jenerts.
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Uldis Kristapsons

 

►Pāvilostas novada pašvaldības nolikums

       - lēmums par pašvaldības nolikuma apstiprināšanu

 

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

Domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS

tālruņa Nr. 26566055

Pāvilostā katru pirmdienu no plkst.8.30 līdz plkst. 12.00

 

Pieņem iedzīvotājus iepriekš piesakoties:

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS

tālruņa Nr. 27017501

 

 

Deputāti

Tālruņa Nr.

BARSUKOVS Aldis

29230995

BRĒDIĶIS Gatis

29296551

DĒVICS Mārtiņš

29266265

CIELAVA Vita

26514221

JENERTS Ralfs

29515494

JURIKS Gints

29199774

MEŽAVILKA Zane

26364101

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMITEJU SASTĀVS

 

Finanšu komiteja

NOLIKUMS

           Uldis KRISTAPSONS /komitejas priekšsēdētājs/

           Gatis BRĒDIĶIS

           Ralfs JENERTS

          Gints JURIKS

           Zane MEŽAVILKA

 

Sociālo jautājumu komiteja

NOLIKUMS

             Vita CIELAVA /komitejas priekšsēdētāja/

              Gatis BRĒDIĶIS

              Mārtiņš DĒVICS

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Gints JURIKS /komitejas priekšsēdētājs/

Aldis BARSUKOVS

Zane MEŽAVILKA

 

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Andris ZAĻKALNS /komitejas priekšsēdētājs/

Vita CIELAVA

Gatis BRĒDIĶIS

Ralfs JENERTS

Aldis BARSUKOVS

 

 PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMISIJU SASTĀVSTiesiskuma izvērtēšanas komisija darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi

NOLIKUMS

 

 

Medību koordinācijas komisija

NOLIKUMS

 

 

Administratīvā komisija

NOLIKUMS

Arta Bunka
Marita Horna
Alfrēds Magone

 

Iepirkumu komisija

NOLIKUMS

Inguna Blaubārde
Liene Zaļkalne
Vizma Ģēģere
Irina Kurčanova

 

Koku ciršanas komisija

NOLIKUMS

Marita Horna
Andris Zaļkalns
Alfrēds Magone

 

Licencēšanas komisija

NOLIKUMS

Aldis Barsukovs
Juris Blaubārdis
Uldis Kristapsons

 

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

NOLIKUMS

Vita Cielava
Arta Bunka
Andris Zaļkalns

 

Pāvilostas pilsētas zemes komisija 

NOLIKUMS

 

 

Privatizācijas komisija

NOLIKUMS

Anna Brūkle
Arta Bunka
Vizma Ģēģere

 

Vēlēšanu komisija

Baiba Blaubārde
Inguna Blaubārde
Velga Freimane
Gunta Helmšteine
Anita Sprudzāne
Gunita Vērniece
Mudīte Zamarīte.

Kontakti:

e-pasts: velesanas@pavilosta.lv

 

 

DARBINIEKI, KAS ATBILD PAR KOMITEJU UN KOMISIJU ORGANIZATORISKO UN

TEHNISKO APKALPOŠANU UN PROTOKOLĒŠANU

 

Komitejas vai komisijas nosaukums

Atbildīgais darbinieks

Finanšu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina kancelejas vadītāja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina kancelejas vadītāja

Sociālo jautājumu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

Iepirkuma komisija

Projektu koordinatore, protokolēšanu nodrošina projektu koordinatore

Pāvilostas pilsētas zemes komisija

Zemes lietu speciāliste, protokolēšanu nodrošina zemes lietu speciāliste

Administratīvā komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

Privatizācijas komisija

Privatizācijas komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina privatizācijas komisijas sekretāre

Licencēšanas komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

Vēlēšanu komisija

Komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina  komisijas sekretārs

Koku ciršanas komisija

Parka dārzniece, protokolēšanu nodrošina parka dārzniece

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

Grāmatvede, protokolēšanu nodrošina grāmatvede