Sestdiena, 15.12.2018
Jana, Johanna, Hanna

Novada dome

PĀVILOSTAS NOVADA DOME

Attēlā pirmā rindā no kreisās: Aldis Barsukovs, Zane Mežavilka, Uldis Kristapsons, Vita Cielava, Mārtiņš Dēvics. Otrā rindā no kreisās: Gatis Brēdiķis, Andris Zaļkalns, Gints Juriks, Ralfs Jenerts.
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Uldis Kristapsons

 

►Pāvilostas novada pašvaldības nolikums

 

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

Domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS

tālruņa Nr. 26566055

Pāvilostā katru pirmdienu no plkst.8.30 līdz plkst. 12.00

 

Pieņem iedzīvotājus iepriekš piesakoties:

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS

tālruņa Nr. 27017501

 

 

Deputāti

Tālruņa Nr.

BARSUKOVS Aldis

29230995

BRĒDIĶIS Gatis

29296551

PAIPA Ārija

28626194

CIELAVA Vita

26514221

JENERTS Ralfs

29515494

JURIKS Gints

29199774

MEŽAVILKA Zane

26364101

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMITEJU SASTĀVS

 

Finanšu komiteja

NOLIKUMS

           Uldis KRISTAPSONS /komitejas priekšsēdētājs/

           Gatis BRĒDIĶIS

           Ralfs JENERTS

          Gints JURIKS

           Zane MEŽAVILKA

 

Sociālo jautājumu komiteja

NOLIKUMS

             Vita CIELAVA /komitejas priekšsēdētāja/

              Gatis BRĒDIĶIS

              ---------------------

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Gints JURIKS /komitejas priekšsēdētājs/

Aldis BARSUKOVS

Zane MEŽAVILKA

 

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Andris ZAĻKALNS /komitejas priekšsēdētājs/

Vita CIELAVA

Ralfs JENERTS

 

 PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMISIJU SASTĀVSTiesiskuma izvērtēšanas komisija darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi

NOLIKUMS

LĒMUMS

Vita CIELAVA

Anna BRŪKLE

Andis CIELAVA

Liene VOLENBERGA

-------------------

 

 

Medību koordinācijas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Ralfs JENERTS

Gunta KAZEKA        

Ivars OZOLS

Uldis OZOLS

Andris ZAĻKALNS

 

Administratīvā komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Alfrēds MAGONE

Zane MEŽAVILKA

Marita HORNA

 

Iepirkumu komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par grozījumiem /30.11.2017./

LĒMUMS par izveidi

LĒMUMS par par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā (31.05.2018.)

Inguna BLAUBĀRDE

Vizma ĢĒĢERE

Irina KURČANOVA

Arita MŪRNIECE

Aldis STRAZDIŅŠ

 

Koku ciršanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par grozījumiem /30.11.2017./

LĒMUMS par izveidi

Andris ZAĻKALNS

Alfrēds MAGONE

Gunita VĒRNIECE
           

 

Licencēšanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Ralfs JENERTS
Aldis BARSUKOVS

--------------------

 

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par grozījumiem /30.11.2017./

LĒMUMS par izveidi

Vita CIELAVA

Andris ZAĻKALNS

Gunita VĒRNIECE

 

Privatizācijas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Anna BRŪKLE

Gints JURIKS

Gatis BRĒDIĶIS

 

Vēlēšanu komisija

LĒMUMS

Gunita VĒRNIECE

Inguna BLAUBĀRDE

Mudīte ZAMARĪTE

Jānis ŠNORE

Oskars VĒRNIEKS

Arita MŪRNIECE

Sanita ANSONE

Kontakti:

e-pasts: velesanas@pavilosta.lv

 

 

DARBINIEKI, KAS ATBILD PAR KOMITEJU UN KOMISIJU ORGANIZATORISKO UN

TEHNISKO APKALPOŠANU UN PROTOKOLĒŠANU

Komitejas vai komisijas nosaukums

Atbildīgais darbinieks

Finanšu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina

kancelejas vadītāja

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina

kancelejas vadītāja

 

Sociālo jautājumu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

 

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komiteja

 

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

 

Iepirkuma komisija

Iepirkuma speciāliste, protokolēšanu nodrošina iepirkuma speciāliste

 

Administratīvā komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

 

Privatizācijas komisija

Privatizācijas komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina privatizācijas komisijas sekretāre

 

Licencēšanas komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

 

Vēlēšanu komisija

Komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina

komisijas sekretārs

 

Koku ciršanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs, protokolēšanu nodrošina komisijas ievēlēts sekretārs

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

Grāmatvede, protokolēšanu nodrošina grāmatvede

Medību koordinācijas komisija

Izpilddirektors, protokolēšanu nodrošina komisijas ievēlēts sekretārs

Tiesiskuma izvērtēšanas komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Zemes lietu speciāliste, protokolēšanu nodrošina komisijas ievēlēts sekretārs

 

Īsceļi
NOVADA KARTE