Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Pirmdiena, 26.02.2018
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Kontakti

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

tel.63498261

fakss 63484567

dome@pavilosta.lv

 


Domes priekšsēdētājs  Uldis KRISTAPSONS    

tel./fakss 63484567, mob.tel.26566055 

uldis.kristapsons@inbox.lv

 

priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS                       

tel.27017501

andriszalkalns@inbox.lv

 

deputāti:            

Aldis BARSUKOVS

tel.29230995 

aldisbarsukovs@inbox.lv

 

Ralfs JENERTS

 tel. 29515494

ralfs.jenerts@inbox.lv

 

Gatis BRĒDIĶIS

tel.29296551

ziemupnieks@inbox.lv

 

Zane MEŽAVILKA   

tel.26364101                                      

zane.mezavilka@gmail.com

 

Vita CIELAVA                                           

tel.26514221       

cielavavita@inbox.lv

 

Mārtiņs DĒVICS                                  

tel. 29266265

devicsmartins@inbox.lv

 

Gints JURIKS                                            

tel.29199774       

gintsjuriks@inbox.lv

 


PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

tel.63498261

fakss 63484567

dome@pavilosta.lv

 

Izpilddirektors Alfrēds MAGONE                                   

tel.26405900       

alfreds_magone@tvnet.lv

 

kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE                   

tel.63498261                  

arita.murniece@pavilosta.lv

 

Grāmatvedība

galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE            

tel.63484558                  

inguna.blaubarde@pavilosta.lv

grāmatvede Inese SEMENKOVA   

tel.63484564                                                      

inesesemenkova@inbox.lv

grāmatvede Sanita ANSONE                                                               

tel.63484564

sanita.ansone@pavilosta.lv

 

metodiķe izglītības un kultūras jomā  Silvija LEJA  

tel.63484563             

silvija.leja@pavilosta.lv

sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA   

tel.63484563, mob.tel.28624644      

info@pavilosta.lv

marita.kurcanova@pavilosta.lv

korespondente Vita BRAŽE                                             

tel.29393866      

vitab3@inbox.lv

lietvede Liene VOLENBERGA   

tel.63484561                               

liene.volenberga@pavilosta.lv

projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE  

tel.63484561                                        

vizma.gegere@pavilosta.lv

 

iepirkumu speciālists Inga POLTAVCEVA

tel. 63484561   

inga.poltavceva@pavilosta.lv

 

kasiere Mudīte ZAMARĪTE         

tel.63484562                               

mudite.zamarite@pavilosta.lv

 

zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE

Sakā: pirmdienā - ceturtdienā

tel. / fakss 63453658

Pāvilostā: piektdienās

tel.63484559                                                    

anna.brukle@pavilosta.lv

Teritorijas plānotāja - lietvede Dace BAUMANE

tel. 26418443

 dace.baumane@pavilosta.lv

 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists

Jānis STEPKO, SIA "DVA"                                 

tel.29686320

 

datorspeciālists Raivis LATIŠS

tel.29100638

raivis@datortehnika.lv

 


JURIDISKIE PAKALPOJUMI

 juriste Anda OZOLA                                                                     

anda.ozola@gmail.com

juriste Irīna ŠVARCBAHA                                                           

irina.svarcbaha@inbox.lv


ZEMES LIETAS

„Pagasta Māja”, Saka, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466                                

 

zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE

Sakā: pirmdienā - ceturtdienā

tel. / fakss 63453658

Pāvilostā: piektdienās

tel.63484559                                                    

anna.brukle@pavilosta.lv

Teritorijas plānotāja - lietvede Dace BAUMANE

tel. 26418443

 dace.baumane@pavilosta.lv


Bērnu un jauniešu centrs

Stadiona iela 6 (ieeja no sētas puses), Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

vadītāja Terēze CĀBELE

mob.tel. 25772816                                   

tereze.cabele@pavilosta.lv

Jaunatnes darbiniece Gunita CITSKOVSKA


VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE     

"Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463

tel.63490836

fakss 63490991

 

vadītājs Jānis VITRUPS                                      

tel.29183648       

janis.vitrups@pavilosta.lv

lietvede Anita SPRUDZĀNE       

tel.29363898       

anita.sprudzane@pavilosta.lv

kasiere Māra ŠVĪTIŅA                

tel.63490843                               


PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA                                         

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

dzimtsaraksts@pavilosta.lv

vadītāja Arita MŪRNIECE           

tel.63498261                               

arita.murniece@pavilosta.lv

vadītājas vietniece Anita SPRUDZĀNE (Vērgale)            

tel.63490836                  

anita.sprudzane@pavilosta.lv


PĀVILOSTAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA                                                    

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

velesanas@pavilosta.lv

priekšsēdētāja Gunita VĒRNIECE

tel.29725727    

 


Pāvilostas novada bāriņtiesa 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

barintiesa@pavilosta.lv

 

priekšsēdētāja Santa ANSONE

tel.63484565 (Pāvilostā), tel.63490991 (Vērgalē)                

priekšsēdētājas vietniece Ilze JANVARE                        


PĀVILOSTAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS                                          

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

 

vadītāja Ildze Agita  BALODE

tel.63484560          

ildze.balode@pavilosta.lv

 

sociālā darbiniece: Inese VĪDNERE

 

sociālā darba organizatore Vizma ALSEIKA       

tel.63490836, mob.tel.26818992             

vizma.alseika@pavilosta.lv

 

darbam ar ģimeni un bērniem: vakance

                                     

 


PĀVILOSTAS VIDUSSKOLA             

Dzintaru iela 52, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                

vidusskola@pavilosta.lv

 

direktores p.i. Marita ROLMANE

tel. 63498168               

direktores vietniece Aina JAKOVĻEVA   

tel.63498388      

aina.jakovleva@pavilosta.lv

lietvede Lidija LĀCE                

tel.63498388                                           

lidija.lace@pavilosta.lv

skolotāju istaba tel.63498168      

alla.lacite@pavilosta.lv

virtuves vadītāja Daiga CĀBELE                  

tel.63498402      


VĒRGALES  PAMATSKOLA 

„Skola”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                           pamatskola@pavilosta.lv

 

direktors Gints JURIKS             

tel.63490815                                           

gintsjuriks@inbox.lv

vietniece Anda BLŪMANE       

tel.63490815                                           

blumaneanda@inbox.lv

skolotāji, lietvede Inga VĪTOLIŅA        

tel.63490815, mob.tel.26142301             

virtuve 63490951                                           


PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLA      

Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466  

muzikas.skola@pavilosta.lv

direktore Inga ŠNORE              

tel.63498253       

inga.snore@pavilosta.lv


PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLA     

E.Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                          

makslasskola@pavilosta.lv

direktores p.i.  Inga ŠNORE      

tel. 63498435

 


 

PĀVILOSTAS PIIe „DZINTARIŅŠ”   

Stadiona iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466    

pavilostaspii@inbox.lv

vadītāja Monta PĒTERMANE

tel.63498275                                           

monta.petermane@pavilosta.lv


VĒRGALES PPIIe „KASTANĪTIS”     

„Kastanītis”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                            

vadītāja Gaida AKERFELDE  

tel.63490847                                           

gaida.akerfelde@pavilosta.lv


PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKA               

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                                    

vadītāja Mairita VĪTOLA

tel.63484566                                           

mairita.vitola@pavilosta.lv


SAKAS BIBLIOTĒKA                           

„Pagasta Māja”, Saka, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466                                    

vadītāja Valentīna BUBENA   

tel.63453658                                           

valentina.bubena@pavilosta.lv


RĪVAS BIBLIOTĒKA                             

"Rīvas 2-22",Rīva, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466                                         

vadītāja Vizma Ināra ANSONE                                                             

tel.29999082             

vizma.ansone@pavilosta.lv


ULMALES BIBLIOTĒKA                      

„Saulrieti”, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466                                            

vadītāja Lita ŠILDERE                                                 

tel.29241905      

lita.sildere@pavilosta.lv


VĒRGALES BIBLIOTĒKA

„Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                             

vadītāja Benita BALTRUNE   

tel.63490818                                           

benita.baltrune@pavilosta.lv


ZIEMUPES BIBLIOTĒKA                    

"Ziemupes tautas nams", Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                    

vadītāja Daina VĪTOLA            

tel. 29437166                                      

daina.vitola@pavilosta.lv


SARAIĶU BIBLIOTĒKA

Dārza iela 1, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                 

vadītāja Inguna KOPŠTĀLE   

tel.63453532                                           

inguna.kopstale@pavilosta.lv

ingunakopstale2@inbox.lv


PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS                                             

Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 

vadītāja Irina KURČANOVA   

tel.63498276                                           

irina.kurcanova@pavilosta.lv


VĒRGALES PAGASTA MUZEJS      

„Dīķenieki”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                  

vadītāja Mirdza SĪPOLA                                               

tel.29338335      

sipola.mirdza@inbox.lv


PĀVILOSTAS NOVADA TIC               

Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                         

tic@pavilosta.lv

tel.63498229, mob.tel.29121894      

 

vadītājas p.i. Anta LĪBIETE     

anta.libiete@pavilosta.lv

konsultante Anta PODZIŅA  

anta.podzina@pavilosta.lv                                                                         

konsultante Samanta ŠĒLE                                                                         samanta.sele@pavilosta.lv

Ziemupes TIC vadītāja Daina VĪTOLA                                    

tel.29437166             

daina.vitola@pavilosta.lv


PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS     

Dzintaru iela 47, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                                    

vadītāja Silva VĀRSBERGA   

tel.63498264, mob.tel.29366112      

silva.varsberga@pavilosta.lv


VĒRGALES KULTŪRAS NAMS        

„Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                      

vadītāja Velga FREIMANE                                          

tel.29189223      

velga.freimane@pavilosta.lv


ZIEMUPES TAUTAS NAMS               

"Ziemupes tautas nams", Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                    

vadītāja Daina VĪTOLA                                                 

tel.29437166      

daina.vitola@pavilosta.lv


SIA PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS  UZŅĒMUMS                                           

Stadiona iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 

direktors Oskars VĒRNIEKS   

tel.63498238                                           

pavilosta.ku@apollo.lv

grāmatvede Jeļena DEMIDOVSKA

tel.63498236      


SIA Vērgales komunālā  saimniecība                                                

„Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463    

direktors Ivars LAPIŅŠ             

tel.63490845                                           

vergaleks@inbox.lv

grāmatvede Sigita VITRUPA         

tel.63490756                                           

sigita@vergale.lv


PĀVILOSTAS OSTAS PĀRVALDE   

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                                     pavilosta@apollo.lv

pārvaldnieks Ronalds GRIŠKĒVIČS                                  

tel.63486309      

ronalds@pavilostaport.lv


POLICIJA

Pašvaldības policijas inspektoru tel.  29242320             

policija@pavilosta.lv

 

Pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs URTĀNS                                        

Valsts policijas Aizputes iecirknis Jānis ZOMMERS                               

Valsts policijas Grobiņas iecirknis Laura BRŪNA, tel.63490344                             


LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTS

Pāvilostas novadā Andis CIELAVA                                  

tel.28359012             

andis.cielava@llkc.lv


SPORTS

Pāvilostas sporta zāle

Dzintaru iela 52, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466  

sporta organizators Pāvilostā Aldis BARSUKOVS                              

tel.29230995     

aldisbarsukovs@inbox.lv


VĒRGALES SPORTA NAMS                  

„Sporta halle”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                         

vadītājs Dzintars SEMENKOVS                                           

26166146    

racingteam@inbox.lv


LABIEKĀRTOŠANA

izpilddirektors Alfrēds MAGONE                                                     

tel.26405900    

alfreds_magone@tvnet.lv

 

      kapsētu pārziņi: 

Pāvilostas kapos

Laila PRIEDOLA, tel.28351288     

Sakas pagasta kapos 

Alfrēds MAGONE, tel.26405900     

alfreds_magone@tvnet.lv

Roņu kapos  

Igors TARANS, tel.29138927    

Annas kapos

Zigmunds PRĀMALTS, tel.26220335    

Ziemupes kapos                                     

Skaidrīte BLŪMA, tel. 26128414

Vērgales kapos                                       

Nadežda SKUDROVSKA, tel.28740339            


TRANSPORTS

Pašvaldības transportu šoferi:             

Rolands VARKALIS 

Dainis VINKLERS

Egons STANKĒVIČS 

Edgars KUPLAIS    

Ilmārs BALTAISKALNS                                      


ŠOFERIS/ UGUNSDZĒSĒJS  

Arkādijs SEMENKOVS, tel.29363966

UGUNSDZĒSĒJS

Modris ARĀJS, tel.27860817


PASTS                     

PĀVILOSTĀ

Inese ZAHAROVA, tel.63498149            

VĒRGALĒ       

Edīte LĀCE, tel.63490759    


ĢIMENES ĀRSTI                                                   

Juris KRAĢIS

tel.63498134, mob.tel.29125747

Agrita KALNIŅA                                                  

tel.29152712

PĀVILOSTAS APTIEKA 

tel.63498222 

ĢIMENES ĀRSTA PALĪGS / VĒRGALES APTIEKA                

Gunta KLEINŠMITE

te.63490739