Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

Kontakti


SAKAS PAGASTA UN PĀVILOSTAS PILSĒTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

tel.63498261

fakss 63484567

pavilosta@parvalde.dkn.lv

 

 

Pārvaldes vadītāja p.i. Vita CIELAVA

tel.26514221

vita.cielava@dkn.lv

 

Grāmatvedība

grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE            

tel.63484558                  

inguna.blaubarde@pavilosta.lv

                                           

 

grāmatvede Sanita ANSONE                                                               

tel.63484564

sanita.ansone@pavilosta.lv

 

 

sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA   

 mob.tel.28624644      

marita.kurcanova@dkn.lv

 

 

projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE  

tel.63484561                                        

vizma.gegere@dkn.lv

 

kasiere Mudīte ZAMARĪTE         

tel.63484562                               

mudite.zamarite@pavilosta.lv

darba laiks

Pirmdiena – no 8:30  līdz 12:00

Otrdiena - no 13:00  līdz 18:00

Trešdiena - no 8:30  līdz 12:00

Ceturtdiena – nestrādā

Piektdiena - nestrādā

 

datorspeciālists Raivis LATIŠS

tel.29100638

raivis@datortehnika.lv

 

 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists Jānis STEPKO

SIA "DVA"                                 

tel.29686320

 

zemes lietu speciāliste,

pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāres p.i.

Anna BRŪKLE

Sakā: „Pagasta Māja”, Saka, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466     

pirmdienā - ceturtdienā

tel. / fakss 63453658

Pāvilostā: Dzintaru iela 73, Pāvilosta

piektdienās

tel.63484559                                                    

anna.brukle@pavilosta.lv

 


JURIDISKIE PAKALPOJUMI

 

zvērināts advokāts Edgars Štāls
Tālr. 29187278
E-pasta adrese: edgarabirojs@gmail.com

 


 

 DIENVIDKURZEMES NOVADA BŪVVALDE

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

buvvalde@dkn.lv

Dienvidkurzemes novada būvvaldes vadītajs-arhitekts

Kaspars DZENIS

telefona Nr.29585890

e-pasts: kaspars.dzenis@aizpute.lv

 

Būvvaldes arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS

arhitekts@pavilosta.lv

tālr. 29298944

 

Teritorijas plānotāja DACE BAUMANE

dace.baumane@buvalde.dkn.lv

tālr. 28017731

 


BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

Stadiona iela 6 (ieeja no sētas puses), Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

bjc@pavilosta.lv

 


VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE     

"Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463

tel.63490836

fakss 63490991

 

pārvaldes vadītāja Vita CIELAVA

tel.26514221

vita.cielava@dkn.lv

 

pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE       

tel.29363898       

vergale@parvalde.dkn.lv


                         

 


 

PĀVILOSTAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA                                                    

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

velesanas@pavilosta.lv

priekšsēdētāja Gunita VĒRNIECE

tel.29725727    

 


Pāvilostas novada bāriņtiesa 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

barintiesa@pavilosta.lv

 

priekšsēdētāja Ginta GODIŅA

tel.63484565 (Pāvilostā), tel.63490991 (Vērgalē)                

mob.tel.               


PĀVILOSTAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS                                          

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

 

sociālā darbiniece Ildze Agita  BALODE

tel. 63484560          

ildze.balode@pavilosta.lv

 

sociālā darbiniece: Inese VĪDNERE

tel. 63453073, 22012032

inese.vidnere@pavilosta.lv

 

sociālā darba organizatore Vizma ALSEIKA       

tel.63490836, mob.tel.225405155            

vizma.alseika@pavilosta.lv

 

                                     

 


PĀVILOSTAS PAMATSKOLA             

Dzintaru iela 52, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                

skola@pavilosta.lv

 

direktore Marita ROLMANE

tel. 63498168  

marita.rolmane@pavilosta.lv

direktores vietniece Aina JAKOVĻEVA   

tel.63498388      

aina.jakovleva@pavilosta.lv

lietvede Lidija LĀCE                

tel.63498388                                           

lidija.lace@pavilosta.lv

skolotāju istaba tel.63498168      

alla.lacite@pavilosta.lv

virtuves vadītāja Ginta PODZIŅA               

tel.63498402      


VĒRGALES  PAMATSKOLA 

„Skola”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                           pamatskola@pavilosta.lv

 

direktors Gints JURIKS             

tel.63490815                                           

gintsjuriks@inbox.lv

vietniece Anda BLŪMANE       

tel.63490815                                           

blumaneanda@inbox.lv

skolotāji, lietvede Inga VĪTOLIŅA        

tel.63490815          

virtuve 63490951                                           


PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA      

 muzikamaksla@pavilosta.lv

tel. 63498253

 

direktore Inga ŠNORE 

 

Mūzikas nodaļa

Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466  

tel. 63498253    

Mākslas nodaļa

E.Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 

tel. 63498435 

 


 

PĀVILOSTAS PIIe „DZINTARIŅŠ”   

Stadiona iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466    

dzintarins.pii@dkn.lv  

vadītāja Monta PĒTERMANE

tel.63498275                                           

 


VĒRGALES PPIIe „KASTANĪTIS”     

„Kastanītis”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                            

kastanitis.pii@dkn.lv

vadītāja Liena ERNSTSONE

tel.63490847      

                           

 


PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKA               

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466                                    

vadītāja Mairita VĪTOLA

tel.63484566                                           

mairita.vitola@pavilosta.lv

 


SAKAS BIBLIOTĒKA                           

„Pagasta Māja”, Saka, Sakas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3466                                    

vadītāja Lita ŠILDERE                                                 

tel.29241905      

lita.ulmale@inbox.lv


ULMALES BIBLIOTĒKA                      

„Saulrieti”, Ulmale, Sakas pag.,Dienvidkurzemes nov., LV-3466                                            

vadītāja Lita ŠILDERE                                                 

tel.29241905      

lita.ulmale@inbox.lv


VĒRGALES BIBLIOTĒKA

„Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov.,LV-3463                                             

vadītāja Benita BALTRUNE   

tel.63490818                                           

benita.baltrune@pavilosta.lv


ZIEMUPES BIBLIOTĒKA                    

"Ziemupes tautas nams", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463                    

vadītāja Skaidrīte BLŪMA            

tel. 26128414                                  

ziemupeb@inbox.lv


SARAIĶU BIBLIOTĒKA

Dārza iela 1, Saraiķi, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463                                 

vadītāja Inguna KOPŠTĀLE   

tel.63453532                                           

inguna.kopstale@pavilosta.lv

ingunakopstale2@inbox.lv


PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS                                             

Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov.,, LV-3466 

vadītāja Irina KURČANOVA   

tel.63498276                                           

irina.kurcanova@pavilosta.lv


VĒRGALES PAGASTA MUZEJS      

„Dīķenieki”, Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463                                  

vadītāja Mirdza SĪPOLA                                               

tel.29338335      

sipola.mirdza@inbox.lv


 

No 2021. gada 1. novembra Pāvilostas pilsētas TIC ir iekļauts pašvaldības aģentūras Dienvidkurzemes novada tūrisma centra pārvaldījumā.

pašvaldības aģentūras Dienvidkurzemes novada tūrisma centra e-pasts: info@dienvidkurzeme.travel

 

PĀVILOSTAS PILSĒTAS TIC 

Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV-3466                         

pavilosta@dienvidkurzeme.travel

mob.tel.29121894      

 

vadītāja Anta LĪBIETE

konsultante Biruta PĪRAGA

 

Ziemupes TIP

vadītāja Daina VĪTOLA    

''Jūras māja'' Ziemupe, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads                                

tel.29437166             

ziemupe@dienvidkurzeme.travel 


PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS     

Dzintaru iela 47, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466                                    

vadītāja Silva VĀRSBERGA   

mob.tel.29366112      

silva.varsberga@pavilosta.lv


VĒRGALES KULTŪRAS NAMS        

„Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463                                      

 


 

ZIEMUPES TAUTAS NAMS               

"Ziemupes tautas nams", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463                    

vadītāja Daina VĪTOLA                                                 

tel.29437166      

daina.vitola@pavilosta.lv


SIA PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS  UZŅĒMUMS                                           

Stadiona iela 8, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466 

direktors Oskars VĒRNIEKS   

tel.63498238                                           

pavilosta.ku@apollo.lv

grāmatvede Jeļena DEMIDOVSKA

tel.63498236      


SIA Vērgales komunālā  saimniecība                                                

„Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463    

direktors Ivars LAPIŅŠ             

tel.63490845                                           

vergaleks@inbox.lv

grāmatvede Sigita VITRUPA                                              

sigita@vergale.lv


PĀVILOSTAS OSTAS PĀRVALDE   

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                                    

pavilosta@apollo.lv

pārvaldnieks Ronalds GRIŠKĒVIČS                                  

tel.63486309      

ronalds@pavilostaport.lv


POLICIJA

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 

Pašvaldības policijas inspektoru tel.  29242320             

policija@pavilosta.lv

         

Valsts policijas Aizputes iecirknis Jānis ZOMMERS,

tel. 29657688                              

Valsts policijas Grobiņas iecirknis Laura BRŪNA,

tel.63490344                             

 


 

SPORTS

Pāvilostas sporta zāle

Dzintaru iela 52, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466  

sporta organizators Pāvilostā Aldis BARSUKOVS                              

tel.29230995     

aldisbarsukovs@inbox.lv


VĒRGALES SPORTA NAMS                  

„Sporta halle”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                         

vadītājs Dzintars SEMENKOVS                                           

26166146    

racingteam@inbox.lv


 

kapsētu pārziņi: 

 

Pāvilostas kapos

Laila PRIEDOLA, tel.28351288     

Sakas pagasta kapos 

 

Roņu kapos  

Igors TARANS, tel.29138927    

Annas kapos

Zigmunds PRĀMALTS, tel.26220335    

Ziemupes kapos                                     

Skaidrīte BLŪMA, tel. 26128414

Vērgales kapos                                       

Nadežda SKUDROVSKA, tel.28740339            


TRANSPORTS

Pašvaldības transportu šoferi:             

Rolands VARKALIS 

Dainis VINKLERS

Egons STANKĒVIČS 

Edgars KUPLAIS    

Ilmārs BALTAISKALNS                                      


ŠOFERIS/ UGUNSDZĒSĒJS  

Arkādijs SEMENKOVS, tel.29363966

UGUNSDZĒSĒJS

Modris ARĀJS, tel.27860817

 


 

ĢIMENES ĀRSTI                                                   

Juris KRAĢIS

tel.63498134, mob.tel.29125747 (Pāvilosta)

tel.62603296 (Vērgale)

Agrita KALNIŅA                                                  

tel.29152712

PĀVILOSTAS APTIEKA 

tel.63498222 

VĒRGALES APTIEKA                

Gunta KLEINŠMITE

te.65796365