Svētdiena, 24.06.2018
Jānis

SAM 9.2.4.

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/ansamblis.png

 

17.04.2018.

 

       Pāvilostas novada pašvaldība 2018. gada 13. aprīlī Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta SAM 9.2.4. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/056 ietvaros rīkoja Pāvilostas novada sadraudzības pašvaldību sporta spēles.

         Pasākumā piedalījās Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla, kurā izvirzīti mērķi: sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī, dalībnieces - Smiltenes, Pāvilostas, Priekules, Skrundas un Auces novadi, kopumā pulcējot vairāk kā 80 dalībnieku.

      Pasākumu atklāja Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, kas klātesošajiem pastāstīja par projektu, izvirzītajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem. Turpinājumā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons svinīgi atklāja sporta spēles, aicinot spēļu dalībniekus uz iesildīšanos, veicot dažādus vingrinājumus.

      Sporta spēlēs dalībnieki veica kustību koordināciju veicinošas stafetes, dažādas bumbu spēles un veselību veicinošus uzdevumus – nelielus distances skrējienus uz laiku, zāles futbola elementu apguvi, slēpošanas un nūjošanas pamatelementus u.c.

      Sporta spēļu noslēgumā sadraudzības pašvaldību pārstāvji baudīja gardu zivju zupu.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/ansamblis.png

18.02.2018.

    Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

     Katru pirmdienu aktīvi notiek vingrošanas nodarbības Vērgalē, Vērgales kultūras nama zālē, no 17.30 līdz 18.30. Ar 2018. gadu izmaiņas ir Pāvilostā: vingrošanas nodarbības ir pārceltas no Pāvilostas vidusskolas aktu zāles uz Pāvilostas vidusskolas sporta zāli, Dzintaru ielā 52, nodarbību laiks netiek mainīts:  no 19.30 līdz 20.30  Vingrošanas nodarbības joprojām vada trenere Līga Svile. Ir saņemts vingrošanas aprīkojums, ko, veicot tirgus izpēti, uzvarēja un piegādāja SIA “Lāsa-100”. Aprīkojums, kas sastāv no hantelēm, vingrošanas bumbām, elastīgas gumijas, smaguma atsvariem, līdzsvara virsmām, steperiem un vingrošanas nūjām  ir sadalīts vienādi Vērgalei un Pāvilostai un jau aktīvi tiek izmantots vingrošanas nodarbībās.  Vingrošanas nodarbības ilgs līdz 1. maijam, jeb pēdējā nodarbība plānota 30. aprīlī un atsāksies atkal rudens pusē- oktobrī.

   Projekta ietvaros arī  aktīvi notiek bērnu peldētapmācība SIA “Liepājas olimpiskais centrā” Projekta ietvaros tiek finansētas peldētapmācības treneru algas.

Pāvilostas novada iedzīvotāji laipni  aicināti uz vingrošanas treniņiem!

 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

          Pirmā vingrošanas nodarbība Pāvilostas vidusskolas sporta zēlē ar jauno aprīkojumu

projekta ietvaros iegādātie dažāda veida steperi

iegādātās bumbas projekta ietvaros

 

 

29.09.2017.

 

    Pāvilostas novada pašvaldība ir aktīvi uzsākusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā, projekta  Nr. 9.2.4.2.//16/1/056, realizāciju. Ir veikta tirgus izpēte un noslēgts līgums ar treneri Līgu Svili  par vispārējas veselību veicinošas vingrošanu  nodarbību uzsākšanu Pāvilostas un Vērgales iedzīvotājiem. Bezmaksas vingrošanas nodarbības projekta ietvaros plānotas no 2017. gada 2.oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim. Vingrošanas nodarbības plānotas katru pirmdienu: Vērgalē, Vērgales kultūras nama zālē, no 17.30 līdz 18.30 un Pāvilostā, Pāvilostas vidusskolas aktu zālē, Dzintaru ielā 52  no 19.30 līdz 20.30

   Projekta ietvaros arī ir noslēgts līgums ar SIA “Liepājas olimpiskais centrs” par skolēnu (pirmo un otro klašu audzēkņu) peldētapmācību Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas skolēniem. Plānotais apmācību termiņš no 2017. gada 21. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim. Projekta ietvaros tiek finansētas peldētapmācības treneru algas.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

vingrošanas trenere Līga Svile

vingrošanas nodarbības Pāvilostas vidusskolas aktu zālē

vingrošanas nodarbības Vērgales kultūras nama zālē

peldēšanas nodarbības Liepājas Olimpiskajā centrā

29.08.2017.

    Ikgadējā tūrisma sezonas noslēguma pasākuma “Senās uguns nakts” ietvaros notika Sakas upes regate „Pāvilostas asaka”. Laivošanas pasākums notika projekta SAM 9.2.4. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/056 ietvaros. Upē devās 9 komandas 45 cilvēku sastāvā Laivotājiem bija jāveic aptuveni 8 km garš posms uz Pāvilostas pusi, pirms tam iesildoties un veicot dažādas sportiskas aktivitātes Tebras un Durbes satekas vietā.  Laivošana Sakas upē dalībniekiem pagāja visnotaļ jautri, jo noorganizētajos pieturpunktos komandām bija jāveic dažnedažādi uzdevumi- jāpārbauda sava veiklība un uzticēšanās komandas biedriem, jāveic uzjautrinoša veselības pārbaude, jāatceras papīra locīšanas māksla papīra lidmašīnās, jāatmin dzīvnieku pēdas un jāizdancina riņķi. Sakas upes regates “Pāvilostas asaka” galapunkts bija pašā Pāvilostas centrā pie tūrisma informācijas centra. Izkāpjot krastā, mazliet nogurušie un jautrie regates dalībnieki tika aicināti uz spēcinošu lašu zupu un kūpinātajām butēm. Nedaudz vēlāk tika apbalvoti regates dalībnieki un, pateicoties pašvaldības īstenotajam projektam „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, laivotājiem tika apmaksāta laivu noma, tāpat arī laivotāju vidū tika apbalvotas pirmās 3 vietas. Laivotājiem tika dāvāta iespēja tikt pie glābšanas vestēm un piepūšamās laivas! Lielo balvu- laivu - savā īpašumā ieguva Jānis Akerfelds no Vērgales.

       

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Tiek aizpildītas aptaujas anketas

Nomātās laivas no IK "Jūras laivu kompānija"

Laivošanas pa Sakas upi var sākties

 

glābšanas vestes vinneja Gatis Štokmanis un Emīls Kurčanovs

Lielā balva mazākajam pasākuma dalībniekam Jānim Akerfeldam

 

01.08.2017.

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”  9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” I.D. Nr. 9.2.4.2/16/1/056

Darba plāns 2017. gads

 

 

24.05.2017.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi un saņemusi atbalstu projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā” pieteikumi Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”  9.2.4.2. pasākumam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Projekta mērķis: īstenojot vietējā mēroga preventatīvus un izglītojošus pasākumus, uzlabot veselību un slimību profilaksi Pāvilostas novada iedzīvotājiem.

Projektā plānotās galvenās darbības ir: 1) slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, kuros plānoti izglītojoši pasākumi par veselīga uztura veicināšanu, tā saistību ar cukura diabētu, izglītošana par veselīga uztura jautājumiem novada skolās, vietējo dabas produktu  un zivju izmantošana ēdienkartē, atkarību profilakse un dzimumaudzināšanas jautājumi novada skolās, sirds veselība un tās nozīme, onkoloģisko slimību profilakse. Plānota arī  sociālā pedagoga konsultācijas un problēmsituāciju risināšana bērniem un viņu vecākiem, lai mazinātu atkarību riska veidošanos un risinātu dažādas problēmas.

2) Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, kurās plānotas dažādas fiziskas aktivitātes, tai skaitā regulāras ārstnieciskas vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem Pāvilostā un Vērgalē un speciālas fiziskas aktivitātes novada senioriem, veselības dienu un veselības veicināšanas pasākumu organizēšana plašākai sabiedrībai: sadraudzības pašvaldību kopīga sporta diena un Baltijas jūras piekrastes pašvaldību senioru vienota sporta diena. Laivošanas pasākumi dažādai mērķauditorijai un peldētapmācības jaunāko klašu skolēniem.

Projekta realizācijas rezultātā plānots iesaistīt sekojošas mērķgrupas: 

bērni- peldētapmācība; jaunieši- dzimumaudzināšanas jautājumi un ģimenes plānošana, dažādas atkarības un kā ar tām cīnīties, pareiza uztura pamati un tā nozīme- uzturspeciālista, motivēšanas trenera piesaiste, fiziskās aktivitātes uz ūdens- laivošana; vidējā paaudze- fiziskās aktivitātes, profilakses pasākumi, garīgās veselības veicināšana, uztura speciālistu konsultācijas, cukura diabēts un onkoloģiskās saslimšanas, to profilakse. Iedzīvotāji, kas vecāki pār 54 gadi: ārstnieciskā vingrošana, nūjošana, līnijdejas,  velobraukšana, uzturspeciālista apmācības un konsultācijas, praktiskās nodarbības.

Apmācībās un aktivitātēs  tiks piesaistīti arī bezdarbnieki, trūcīgās personas, nepilnās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, vientuļie cilvēki, seniori, kam plānotas  tematiskās lekcijas, semināri, īsās motivējošās intervences.

Plānotajiem pasākumiem- apmācībām, lekcijām, praktiskām nodarbībām plānots piesaistīt speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju un nepieciešamības gadījumā, atbilstoši, piemērojot Publisko iepirkumu likumu vai veicot  tirgus izpēti, ja tas nepieciešams. Projekta realizācijas rezultātā plānots kopumā sniegt atbalstu  500 mērķa grupu dalībniekiem. Kopējās projekta izmaksas sastāda 33 149.00 EUR, projektu plānots īstenot trīs gadus, līdz 31.12.2019.

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

 

Īsceļi
NOVADA KARTE