Ceturtdiena, 23.05.2024
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Izsoļu arhīvs

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

25.11.2021

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko (otrās kārtas) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma atsavināšanai:

- Celtnieku iela 9, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr. 6413 0020143, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64130020143, kopējo platību 0,1448 ha.

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

04.10.2021

“Puķes”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, 

kadastra apzīmējums 6498 001 0236 4,7 ha platībā

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

30.07.2021

 Pāvilostas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu „Pūlīši”, Sakas pagsts, Pāvilostas novads,

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

05.05.2021

Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

 • Dienvidu iela 8, Pāvilostā,
 • Celtnieku iela 9, Pāvilostā,
 • “Ezeriņi”, Sakas pagastā,
 • “Gobzemji”, Sakas pagastā,
 • “Puriņi”, Sakas pagastā,
 • “Rāceņi”, Sakas pagastā,
 • “Stumbri”, Sakas pagastā,
 • “Tīrumi”, Sakas pagastā,
 • “Trauciņi”, Sakas pagastā,
 • “Zālītes”, Vērgales pagastā,
 • “Bramaņi”, Vērgales pagastā,
 • “Kupši”, Sakas pagastā.
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

27.04.2021

Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma atsavināšanai:
„Zaķēni”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLĒM

19.04.2021
 • Dzintaru iela 1C, Pāvilosta,
 • Kalna iela 43, Pāvilosta,
 • Pāvilostas novada pludmales nogabali
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

13.04.2021

Pāvilostas novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma atsavināšanai   „Mazžagari”, Vērgales pagastā.

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

08.04.2021

Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

 • "SMĒDES", Vērgales pagasts,
 • PARKA IELA 14A, Pāvilosta.
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

31.03.2021

Pāvilostas novada pašvaldība rīko mutisku cirsmas izsoli ar augšupejošu soli nekustamajā īpašumā "PAGASTA MEŽI", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6486 004 0129, 6. kvartāla 11., 24. un 26. nogabalā ar aptuveno izcērtamo koksnes apjomu 1447,44 m3.

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

26.03.2021

Pāvilostas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu „LOTES", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

11.03.2021

Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

 • "Bramaņi", Vērgales pagasts,

 • "Lejupes", Vērgales pagasts,

 • "Zālītes", Vērgales pagasts,

 • "Sulas", Vērgales pagasts,

 • "Kupši", Sakas pagasts

Lasīt vairāk