Sestdiena, 02.03.2024
Luīze, Laila, Lavīze

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

25.11.2021

    Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko (otrās kārtas) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma atsavināšanai:

- Celtnieku iela 9, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr. 6413 0020143, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64130020143, kopējo platību 0,1448 ha.

    Sākumcena – 18569.00 euro, solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1856,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

      Kontaktpersona Anna Brūkle, tālr. 63453658;

     Samaksa par pirkumu - 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

      Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.10.2021. plkst.13.00 līdz 11.11.2021. plkst. 23.59, https://izsoles.ta.gov.lv.

       Izsole sākas 22.10.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 22.11.2021. plkst.13.00.

     Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Dienvidkurzemes novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

     Atsavināšanas metode - elektroniska izsole izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

    Tālr. uzziņām 63498261, 63453658.

      Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 22.10.2021. izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu, kas norādīta izsoles objektam.

« Atpakaļ