Sestdiena, 02.03.2024
Luīze, Laila, Lavīze

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

11.03.2021

  Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

  • "Bramaņi", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 003 0178), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 003 0178), platība – 1,52 ha.

Sākumcena - 5969 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 596,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • "Lejupes", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 005 0223), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 005 0223), platība – 0,7974 ha.

Sākumcena - 2969 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 296,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • "Zālītes", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 004 0236), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 004 0236), platība – 0,6706 ha.

Sākumcena - 3269 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 326,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • "Sulas", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 008 0086), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 008 0110), platība – 2,83 ha.

Sākumcena - 8369 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 836,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • "Kupši", Sakas pagasts, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 6486 015 0143), kas sastāv no – zemes gabala un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64860150143001 un 64860150143002, platība - 0,0911 ha.

Sākumcena - 8978 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 897.80 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900

 

   Samaksa par pirkumu – 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

     Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.02.2021. plkst.13.00 līdz 28.02.2021. plkst. 23.59, https://izsoles.ta.gov.lv.

       Izsole sākas 08.02.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 10.03.2021. plkst.13.00.

      Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Pāvilostas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

     Atsavināšanas metode  - elektroniska izsole izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv.

     Tālr. uzziņām  63498261, 63453658

 

     Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 08.02.2021. izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv.  Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonām, kas norādītas katram izsoles objektam.

 

LĒMUMS un IZSOLES NOTEIKUMI:

 

Nekustamo īpašumu VĒRTĒJUMI:

 
Ar pilnu īpašuma vērtējumu iespējams iepazīties klātienē Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, iepriekš laiku saskaņojot pa tālr. 63498261 vai e-pastā dome@pavilosta.lv
 
 
 
« Atpakaļ