Sestdiena, 04.02.2023
Veronika, Daila

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

08.04.2021

Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

  • "SMĒDES", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 001 0454), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 001 0454), platība – 0,06 ha un būves (saimniecības ēka) ar kadastra apzīmējumu 64960010434004

Sākumcena -1190 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 119,00 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • PARKA IELA 14A, Pāvilosta, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6413 002 0178), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6413 002 0248), platība – 0,4263 ha un būves (saimniecības ēkas) ar kadastra apzīmējumu 64130020178001

Sākumcena - 6565 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 656,50 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900

 

   Samaksa par pirkumu – 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

   Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.03.2021. plkst.13.00 līdz 28.03.2021. plkst. 23.59, https://izsoles.ta.gov.lv.

     Izsole sākas 08.03.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 07.04.2021. plkst.13.00.

    Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Pāvilostas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

   Atsavināšanas metode  - elektroniska izsole izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv.

    Tālr. uzziņām  63498261, 63453658

 

   Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 08.03.2021. izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv.  Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonām, kas norādītas katram izsoles objektam.

   Ar nekustamā īpašuma pilnu vērtējumu iespējams iepazīties klātienē Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tāl. 63498261 vai e-pastā dome@pavilosta.lv .

 

IZSOLES NOTEIKUMI:

 

Nekustamo īpašumu VĒRTĒJUMI

 

« Atpakaļ