Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Pāvilostas vidusskolas 9. klases IZLAIDUMS

Pāvilostas vidusskolas 9. klases IZLAIDUMS

19.06.2018

      "16. jūnijs. Mākoņi ir tik balti, pīpenes tik smaidīgas, bet magones – sarkanas. Brīdis ir klāt. Tāds citādāks, kurš pāri dienām, pāri gadiem nāk. Veiksmes brīdis, uz ko deviņus gadus iets." ar šiem vārdiem svinīgi tika atklāts Pāvilostas vidusskolas 9.klases izlaidums un zālē sagaidīti astoņi šī gada absolventi.

      Pāvilostas vidusskolas direktore Marita Rolmane absolventiem sacīja: “Ja jūsu mērķis ir kāpt kalnā, tad kāpiet. Ne tāpēc, lai iespraust karodziņu, bet piepildītu savus sapņus.” Savukārt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons vēlēja: “Zināšanām vienmēr visos laikos ir bijusi liela vērtība. Ejiet uz priekšu un piepildiet savus sapņus!” Vēl uzrunas izskaņā domes priekšsēdētājs izteica aicinājumu absolventiem turpināt izglītoties Pāvilostas vidusskolas 10.klasē, kā arī pasniedza pašvaldības apbalvojumu skolēniem ar augstām mācību sekmēm “Cerību balvu”. To šogad 9. klasē saņēma Sanija Bērziņa un Antra Niedoliņa. Pāvilostas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva pamatskolas beidzējiem teica: ”Jūs būvēja savu sapņu māju, pamats ir ielikts. Tālākā mājas būvniecība tagad atkarīga vien no jums pašiem. Laimīgu ceļa vēju!”.

     Turpinājumā pienāca brīdī, kad vārds tika dots pašiem pasākuma gaviļniekiem. Aizkustinošus vārdus un lielu paldies absolventi teica saviem vecākiem par  rūpēm un atbalstu skolas gados, kā arī pateicības vārdus skolotājiem, kuri viņus mācīja šos deviņus gadus, īpašu paldies pasakot gan sākumskolas audzinātājai Agritai Valkašai, gan tagadējai klases audzinātājai Dacei BUNKAI.  Savukārt 9. klases vecāki pateicās skolas kolektīvam par viņu bērnos ieguldīto darbu un dotajām zināšanām.

     “Pirms deviņiem gadiem apaļi kā pipari, mazi kā ķipari, uz skolu tipināja mazi bērneļi. Vēl tagad vecāku un skolotāju atmiņās ir nemitīgie “kāpēc”, drebošā rociņa plaukstā un lepni paceltais deguntiņš. Šodien viņi ir pārliecināti, lepni par paveikto, jo iegūst savu pirmo nopietno dokumentu.” apliecību par pamatizglītības apguvi svinīgajā izlaidumā saņēma Sanija BĒRZIŅA, Adīne GŪTMANE, Kristers KĻAVIŅŠ, Antra NIEDOLIŅA, Samanta SĻESARENKO, Jolanta STIRNA, Keita ŠAKINA un Kitija TUZE.

    Sveikt absolventus bija ieradušies radi, draugi un citi tuvi cilvēki, kuri apbēra absolventus ar ziediem un laba vēlējumiem. Kuplajam sveicēju pulkam pievienojās arī Pāvilostas vidusskolas popgrupas meitenes, sniedzot klātesošajiem jaukus muzikālas priekšnesumus.

    Svētki izskanēja ar laimes sajūtu un smaidošām sejām. Izlaidums bija skaists un lieliskām emocijām pārpildīta diena. Pēc svinīgā pasākuma absolventi un skolas pedagogi devās uz kopīgo fotografēšanos.

     Novēlam pa vasaru uzkrāt spēkus jaunām skolas gaitām un sniegties pēc jaunām virsotnēm, lai vēl daudz citu izlaidumu!

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

Foto: M. Kurčanova

 

 

« Atpakaļ