Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

Mācību gads iesācies visās novada izglītības iestādēs

Mācību gads iesācies visās novada izglītības iestādēs

05.09.2017

Pāvilostas vidusskolā

    Uz svinīgo jaunā mācību gada iesākumu agrā piektdienas rītā skolēni un vecāki, skolotāji un skolas tehniskie darbinieki pulcējās Pāvilostas vidusskolas aktu zālē, kur, priecīgi skanot skolas zvanam, zālē ienāca vidusskolas 12. klases skolēni, pie rokas turot bailīgu un nedrošu soli sperošos pirmklasniekus. Šogad skolas gaitas Pāvilostas vidusskolas 1. klasē uzsāk astoņi mazie skolēni - Ērika EZĪTE, Laura PŪPOLIŅA, Gabriels Martins RAČIS, Miķelis RAĢELIS, Monta TUMPELE, Gabriels Tomass TUZIS, Anna VANAGA un Rihards VAŠKUS, viņu audzinātāja - Agrita VALKAŠA!

     Savukārt Pāvilostas vidusskolas 9. klasē šogad mācīsies 11 skolēni, 10. klasē mācības uzsāka četri skolēni, 11. klasē - deviņi audzēkņi, bet 12. klasē - seši skolēni. Šajā mācību gadā Pāvilostas vidusskolā zināšanas un prasmes kopskaitā apgūs 117 skolēni.

    Svinīgais brīdis aktu zālē iesākās ar valsts himnas atskaņošanu un skolas direktores ievadvārdiem, norādot, ka skola nekad vairs nebūs tāda kā līdz šim, jo Pāvilostas vidusskola ar šo mācību gadu iesaistījusies programmā "Skola 2030", kas paredz skolēniem nevis iedot zināšanas, bet gan iespējas un virzienus pašiem atrast pareizos ceļus, risinājumus, pašiem izzināt, uzzināt un iegūtās prasmes likt lietā. Vienā vārdā sakot, radies jauns termins - pašvadītā mācīšanās. Lai veiksmīgāk apgūtu jaunumus, ko paredz šī programma, daudz pūļu būs jāpieliek kā pašiem skolēniem, tā arī skolotājiem un bērnu vecākiem. Skolas direktore minēja arī vēl daudzus citus jaunumus, ko skolā ienes jaunais mācību gads.

      Turpinājumā ar sveicienu skolēniem un skolotājiem jaunajā mācību gadā uzstājās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, aicinot skolēnus krāt nevis materiālās lietas, bet gan zināšanas un jauniegūtās prasmes, kas dzīvē lieti noderēs. Domes priekšsēdētājs pateicās skolas tehniskajiem darbiniekiem par skaisti sakoptu skolu un skolas apkārtni, skolas pedagogiem par skolēniem dotajām augstajām zināšanām, paldies arī vecākiem par labi sagatavotiem un gudriem skolēniem.

      Vēlāk skolas direktore Ingūna Griškēviča un direktores vietniece Aina Jakovļeva klātesošos iepazīstināja ar skolas pedagogu sastāvu šim mācību gadam, norādot katra pasniegto mācību priekšmetu un veicamos papildus darbus skolā. Taču vissirsnīgākais brīdis bija iepazīšanās ar katras klases audzinātāju. Tas ir brīdis, kad audzinātāja rokās gulstas skaisti rudens ziedi un ikviens klases skolēns vēlas cieši jo cieši apskaut savu skolotāju jeb tā saukto "otro mammu"!

      Pasākumā ar dzejoļiem uzstājās 1. klases audzēkne Monta Tumpele un 5. klases skolniece Gabriēla Vagotiņa-Vagule, bet par muzikālo baudījumu parūpējās mūzikas skolotāja Dace Bunka un vidusskolas meiteņu ansamblis.

     Sveicienu un aicinājumu apmeklēt arī Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolu izteica arī Mūzikas un mākslas skolas direktore Inga Šnore, reizē vēlot radošu, priekpilnu un izdevušos jauno mācību gadu.

    Turpinājumā visi skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki tika aicināti uz tradicionālo fotografēšanos un kopbildi vidusskolas priekšā.

    Pēc tam klasēs notika šī mācību gada pirmā mācību stunda, kurā klases audzinātāji iepazīstināja skolēnu un viņu vecākus ar mācību procesu, pasākumiem un jaunumiem skolā un klasē, un audzēkņiem pasniedza īpaši Pāvilostas vidusskolai gatavotās mācību dienasgrāmatas.

 

 Vērgales pamatskolā

      Pēc  jauki pavadītas vasaras klāt atkal skolas laiks, tādēļ 1. septembrī ar svinīgu tikšanos skolas pagalmā tika atzīmēta zinību diena un jaunā mācību gada sākums.

       Skanot zvana skaņām, 9. klases skolēni svinīgi ieveda skolā 12 pirmklasniekus, kuri šogad uzsāks skolas gaitas 1. klasē, - Martu Amēliju AKERFELDI, Renāti APLOKU, Gustavu DRĪLIŅU, Kristeru FRANCI, Annu GULBI, Ralfu GŪTMANI, Annu Amandu KALĒJU, Kelliju KRAUKLI, Edgaru LAUMANI, Rēziju ŠĒNU, Matīsu Rinaldu TOMAŠEVSKI un Lauru VANAGU, kā arī viņu audzinātāju - Ivetu VANAGU! Katrs pirmklasnieks  no skolas direktora Ginta Jurika saņēma skaistu grāmatu un laba vēlējumus skolas gaitas uzsākot. Savukārt vecāko klašu skolēni, jauno mācību gadu uzsākot, sveica visus ar skanīgām dziesmām un dzejas rindām.

    Vērgales pamatskolā šogad mācības uzsāka 99 skolēni. Pirmajā klasē šogad mācīsies 12 jaunie skolēni, bet 9. klasē - 11 skolēni.

     Jāpiebilst, ka šis mācību gads tiek uzsākts ar kādu jauku notikumu. Šovasar tika īstenots sen lolots un gaidīts projekts – tika izremontēta Vērgales pamatskolas aktu zāle, kas turpmāk priecēs ne vien pašus, bet arī skolas viesus! 

 

Pāvilostas pirmsskolā “Dzintariņš”

      Lai gan bērnudārzā “Dzintariņš” mācību darbs noritēja visus vasaru, tik vien jūlijā uz neilgu laiku pārtraucot savu darbību, tomēr Zinības dienas prieks un svētku sajūta bija arī šajā mācību iestādē. Rīta pusē  pirmsskolas izglītības iestādes vadība un jaukais kolektīvs aicināja audzēkņus kopā ar vecākiem uz Iepazīšanās stundu, iesākumā uz kopīgu rīta sasveicināšanos tiekoties iestādes zālē, bet vēlāk uz iepazīšanās stundu pulcējoties savās grupās. Pēc nelielās atpūtas nedēļas nogalē, ar pirmdienu bērnudārzā darbs atsākās ierastajā režīmā. Šogad Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” savas ikdienas gaitas vadīs 53 audzēkņi  3 vecuma grupās.

 

Pirmsskolas vecākā grupiņa

Foto: S. Krēsliņa

 

Vērgales bērnudārzā “Kastanītis”

    Arī Vērgales pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” vasarā savu darbību bija pārtraucis vien neilgu laiku augusta mēnesī. Tomēr arī šeit iestādes kolektīvs ļoti gatavojās svinīgajai dienai – 1. septembrim, lai bērnudārza audzēkņiem un viņu vecākiem Zinību diena būtu svētku diena.

    Rīta cēlienā pulcēšanās notika pie iestādes galvenās ieejas, kur Vērgales  pagasta  pārvaldes  vadītājs Jānis Vitrups un Vērgales PII “Kastanītis” vadītāja Gaida Akerfelde sveica visus klātesošos. Turpinājumā bērni, vecāki un grupiņu audzinātājas devās katrs uz savu grupiņu, lai atkal satiktos un iepazītos viens ar otru. Līdz pat pusdienlaikam notika rotaļas, spēles un citas jautras izdarības. Šogad uz pirmsskolas izglītības iestādi “Kastanītī” ikdienā dosies 59 bērni, kuri darbosies 4 vecuma grupās.

Foto: Anna Dunkere

 

Pāvilostas Mūzikas skolā un mākslas skolā

      Mācību gada sākums Mūzikas un mākslas skolā šogad notika pirmdienā, 4. septembrī, skolas vadībai, skolotājiem, audzēkņiem un viņu vecākiem kuplā skaitā pulcējoties Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Pasākums iesākās ar muzeja vadītājas Irinas Kurčanovas sveicienu, uzsākot jauno mācību gadu, bet turpinājās ar skolas direktores Ingas Šnores uzrunu un izklāstu par dažādiem jaunumiem, kas norisinājās vasaras vidū jūlija mēnesī. Proti, ka, bijušajai mākslas skolas direktorei Zanei Eniņai uzteicot darba attiecības ar pašvaldību, deputāti jūlija sēdē lēma uzsākt abu skolu – Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas mākslas skolas reorganizāciju, apvienojot abas skolas vienā iestādē ar vienu direktoru. Uz pārejas periodu līdz 2018. gada februārim par pašreizējo skolas direktori ir iecelta Inga Šnore. Direktore gan mierināja vecākus un skolu audzēkņus, ka abu skolu pamatdarbībā – mācībās skolēniem nekas nemainās, mācības notiks katram savā izglītības iestādē, savā ēkā, arī stundas notiks kā līdz šim.

     Svinīgajā mācību gada atklāšanas reizē bērniem, vecākiem un pedagogiem labu un radošu mācību gadu vēlēja arī Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja. Bet savu stāstu par aizraušanos ar mākslu - rokdarbiem pastāstīja muzejā pašreiz skatāmās izstādes "Par prieku sev un citiem" autore - pāvilostniece Elīna Horna.

    Turpinājumā skolu direktore sanākušajiem pastāstīja, ka mācības Mūzikas skolā uzsākuši 42 audzēkņi, mākslas skolā – 35 skolēni. Viņus šogad mūzikas un mākslas pasaulē ievadīs 12 skolotāji, kuri tika sveikti ar  sirsnīgiem sveicieniem un skaistiem, rudenīgiem ziediem.  Pēc kopbildes pie muzeja, audzēkņi ar vecākiem un skolotājiem devās uz savām iestādēm, lai klašu telpās vēl detalizētāk pārrunātu nepieciešamo, uzsākot mācību gaitas Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā.

 

Rakstu veidoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova un

korespondente Vita Braže

 

Foto: M. Kurčanova, V. Braže

 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ

fotoreportāžu skatīt fotogalerijā

Pāvilostas vidusskolas 1. klase.

VĒRGALES PAMATSKOLĀ

fotoreportāžu skatīt fotogalerijā

Vērgales pamatskolas 1. klase.

 

PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

 

 

« Atpakaļ