Pirmdiena, 11.12.2023
Valdis, Voldemārs, Valdemārs

PAŠĀ PILSĒTAS SIRDĪ SVIN IELAS SVĒTKUS

PAŠĀ PILSĒTAS SIRDĪ SVIN IELAS SVĒTKUS

25.08.2017

     Pāvilostas pilsētā augusta mēnesī viens no centrālajiem pasākumiem un arī visnotaļ viens no gaidītākajiem pasākumiem ir biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” rīkotie IELU SVĒTKI. 2012. gadā svētkus svinēja Pāvilostas pašai pirmajai ieliņai – Vītolu ielai, bet pērn varena ballīte un svētki izvērsās Viļņu ielā. Šogad kārta atzīmēt ielas svētkus un uzzināt daudz jaunu un interesantu faktu bija Tirgus ielai un Ernesta Šneidera laukumam. Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja Marita Horna svētku svinētajiem jau pačukstēja, ka nākamgad ielu svētki tiks svinēti Brīvības ielai.

     Kā jau ierasts, biedrība ielu svētkus rīko svētdienā, arī šogad 20. augusta pēcpusdienā viena no rosīgākajām pilsētas ielām – Tirgus iela bija ļaužu pilna. Atzīmēt svētkus un uzzināt dažnedažādus vēstures faktus gan par Tirgus ielu, gan par E. Šneidera laukumu bija ieradušies gan vietējie, gan “vasarnieki”, gan citi interesenti.

     Svētki iesākās ar biedrības vadītājas Maritas Hornas aicinājumu doties ekskursijā “Ko stāsta E. Šneidera laukuma un Tirgus ielas mājas”. Stundu garajā pastaigā pa Tirgus ielu līdz pat jūrai un apkārt E. Šneidera laukumam, ikvienam klausītājam atklāja daudz nezināmu faktu un lietu – kādā namā reiz bijusi ēdnīca, vēl kādā veikals vai pulksteņu remontdarbnīca, bet vēl kāda māja celta kā skola, bet pārtapusi par aptieku vai bibliotēku. Ekskursijas vadītāja Marita atklāj, ka nekas vairs nav tā, kā reiz bijis. Viss plūst un mainās. Mājas iegūst jaunus saimniekus, jaunu izskatu un jaunu pielietojumu. Tik vēstures fakti un līdzcilvēku liecības vēl zina pastāstīt par katru no mājām. Šī bija arī tā reize, kad vecāka gadagājuma pāvilostnieki, kuri vēl atceras Pāvilostas vecā ciema pirmsākumus, dalījās ar stāstiem un notikumiem, kas katrā no Tirgus ielas un E. Šneidera laukuma namiņiem noticis. Nu, īsta un dzīva vēstures stunda!

     Savukārt iedzīvotāji, kas šobrīd dzīvo vai agrāk dzīvojuši Tirgus ielā un E. Šneidera laukumā, atsaucās biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” aicinājumam dalīties ar seno laiku fotogrāfijām un vēstures liecībām, tādējādi uz mirkli Tirgus ielas un E. Šneidera māju logi pārtapa par info stendiem un foto rāmjiem.

       Bet iela jau nebūtu dzīva, ja tajā nedzīvotu dzīvi cilvēki! Turpinot jau iepriekš iesākto tradīciju, ikviens Tirgus ielas un E. Šneidera laukuma nama iemītnieks prezentēja sevi, savus hobijus vai savu namu, cienājot svētku svinētājus vai citādi izklaidējot viesus.

      Tā nemanot, staigājot no mājas uz māju, no pagalma uz pagalmu, bija pienācis Svētku koncerta laiks turpat E. Šneidera laukumā – pašā pilsētas sirdī. Koncertā piedalījās Alsungas novada folkloras kopa “Suitu vīri”, Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils” un laikmetīgās dejas kompānijas “Ārā” dejotājs un horeogrāfs Modris Opelts. Savukārt ikviens interesents varēja asināt prātu konkursā “Karstā Karte”, ko organizēja Latvijas Erudītu līga. Dalībnieku uzdevums bija pēc iespējas ātrāk izdomāt pareizo atbildi uz tiesneša uzdoto jautājumu par Latviju un parādīt to Latvijas kartē! Bet jau pievakarē pašiem mazākajiem svētku svinētajiem un viņu vecākiem bija iespēja klausīties un dzīvot līdzi pasaku varoņiem, tiekoties ar pasaku stāstītāju Dādu no Kurzemes radio.

     Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” saka sirsnīgu paldies visiem tiem Tirgus ielas un E.Šneidera laukuma iedzīvotājiem, Mākslas skolas kolektīvam, biedrībai “Dažādas paaudzes par dzīvi”, kuri atsaucās biedrības uzaicinājumam atklāt savas prasmes, hobijus un atraktīvā veidā iepriecināt svētku dalībniekus. Paldies Silvijai Bražei, Mirdzai Jansonei par atsaucību, piedaloties izklaidē pie Top veikala, skolotājām Veltai Citskovskai un Ritai Lukšēvicai, kuras pārbaudīja klātesošo zināšanas pie “mazās skoliņas”, Švedu ģimenei par elektrības pieslēgumu, E.Šneidera laukuma 5 saimniekiem par mājīgās sētas izmantošanu pasaku vakaram, Anetei un Krišjānim Tūtāniem par sātīgo skābeņu zupu, paldies par garšīgajiem kliņģeriem- sponsoriem - vietējam veikalu tīklam "top!", personīgi Vinetai Priedniecei, paldies visiem fotogrāfiem, kuri svētku norisi fiksēja savos fotoaparātos, paldies par atsaucību pilsētas kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai un Pāvilostas novadpētniecības muzejam, paldies visiem koncerta dalībniekiem, personīgi Jurim Lipsnim, Daigai Cābelei,  Modrim Opeltam un Latvijas Erudītu līgai, personīgi Elitai Viliamai par līdzdalību svētkos, pateicība Pāvilostas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

       Uz tikšanos pēc gada Brīvības ielas svētkos!

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Biedrības “PKVVC” vadītāja Marita Horna

 

Foto: M. Kurčanova, E. Horna

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

« Atpakaļ