Piektdiena, 01.03.2024
Ilgvars, Ivars

PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

01.04.2021

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina  pašvaldības  

finansēto  projektu konkursu 2021. gadam

 

    Konkursa mērķis: realizējot projektu, dot Pāvilostas novada iedzīvotājiem realizēt savas idejas un vajadzības, ja tās vērstas uz visa novada attīstību, kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Projektu realizācijai jānotiek Pāvilostas novadā.

     Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Pāvilostas novada izglītības un kultūras attīstību un popularizēšanu, uzlabos novada sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidos sakārtotu apkārtējo vidi, popularizēs Pāvilostas novada tēlu. Projektu konkursā atbalstāmās jomas: veselība, vide, labiekārtošana, kultūra, sports, izglītība, māksla, sociālā joma un lauku attīstība, novada kultūrvēstures apzināšana un saglabāšana.

     Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par  EUR 5000,00. Vienam projektam pieprasītais finansējums no Pāvilostas novada pašvaldības nedrīkst pārsniegt 700,00 EUR. Projektu realizācijas laiks: no 2021. gada 1. maija līdz 31. decembrim.

   Projektu konkurss tiek izsludināts no 2021. gada 1.  marta līdz  1. aprīlim plkst.12.00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.

      Projektu vērtēšana notiks līdz 2021. gada  14. aprīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti: rakstiski pretendentiem, publiski, avīzē „Pāvilostas Novada Ziņas” un mājas lapā www.pavilosta.lv

      Nolikumu un veidlapas var arī saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres, tālr.63484561.

 

 Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

►LĒMUMS un NOLIKUMS

►VEIDLAPAS

 

 

 

 

 

« Atpakaļ